Thông Tư 03 Về Công Nghệ Thông Tin

Thông Tư 03 Về Công Nghệ Thông Tin

Tiêuchuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin áp dụng đối với các nội dung chi ứng dụng công nghệ thông tin nêu trong đề cương và dự toán chi tiết. Thời gian thẩm định được tính từ khi có đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Đơn vị đầu mối thẩm định được phép thuê tổ chức, cá nhân có năng lực, kinh nghiệm thực hiện thẩm tra đề cương và dự toán chi tiết để làm cơ sở thẩm định.

Hoạt động kiếm sống là hoạt động quan trong nhất của thế giới nói chung và hoạt động kiếm sống của con người được gọi chung là việc làm. Biết cách thay đổi hướng trang in ra, kích thước trang. Biết cách phân bổ, thay đổi phân bố chi phí cố định, chi phí không cố định. Biết cách tạo, thay đổi, sao chép, di chuyển, xóa tác vụ. Biết khái niệm sao lưu dữ liệu và tầm quan trọng của việc này.

Biết cách trình bày văn bản thành nhiều cột. Biết cách thay đổi số cột, chèn, xóa một dấu ngắt cột. Biết cách áp dụng các lựa chọn định dạng văn bản tự động. Biết cách khai báo các thông tin, điền các biểu mẫu để thực hiện việc thanh toán và yêu cầu giao hàng.

Biết sử dụng tính năng tìm kiếm nâng cao để thu hẹp phạm vi tìm kiếm (theo cụm từ chính xác, không bao gồm các từ, ngày tháng, định dạng tệp). Biết cách đăng nhập vào trang mạng dịch vụ hành chính công trực tuyến. Biết cách đăng nhập, khai báo biểu mẫu và gửi đi biểu mẫu tương ứng.

Biết cách tiết chế sử dụng hiệu ứng động hoặc hiệu ứng chuyển trang. Hiểu vai trò của việc dùng đồ họa kết hợp với văn bản và mức độ chi tiết khi sử dụng đồ họa. Biết cách tạo, thay đổi một biểu mẫu bằng cách thay đổi thuộc tính của các trường như trường văn bản, hộp kiểm , danh mục kéo xuống.

Ổ chức, cá nhân lập đề cương và dự toán chi tiết (gọi tắt là đơn vị lập đề cương và dự toán chi tiết). Biết khái niệm cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử. Hiểu các thuật ngữ “trang tin cá nhân” , chia sẻ nội dung trực tuyến. Ớc thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết. Hiểu và phân biệt được khái niệm dữ liệu và cơ sở dữ liệu. Hiểu mục đích của việc phát triển một CSDL.

Nhập Môn Công Nghệ Thông Tin Excel

Nhập Môn Công Nghệ Thông Tin Excel

Biết cách chọn, sao chép, di chuyển đối tượng đồ họa bên trong một bài thuyết trình, từ bài thuyết trình này sang bài thuyết trình khác. Biết tạo biểu thức số học đơn giản bằng cách sử dụng các phép tính số học (cộng, trừ, nhân, chia). Biết rằng ô là phần tử cơ bản của trang tính và chỉ chứa một phần tử dữ liệu. Biết rằng ô được xác định bởi địa chỉ của nó.

Biết cách chuẩn bị biểu đồ Gantt, biểu đồ mạng để in. Một số cột như cột phần trăm (%) hoàn thành, chi phí cố định, hạn chót. Hiểu khái niệm và vai trò của việc giám sát dự án. Biết các khái niệm tác vụ trọng yếu , đường găng .

Nhận biết giao diện làm việc của phần mềm. Biết cách tạo và điền một chữ ký số vào thư điện tử. Biết nhập, biên tập và hủy một siêu liên kết thông thường, một siêu liên kết thư điện tử. Hiểu cần phải tuân thủ các quy định của luật pháp nơi website được đặt đối với việc đăng tải nội dung trên website. Biết cách chọn độ sâu màu, độ phân giải, kích thước ảnh, định dạng đồ họa để đưa ảnh lên web, màn hình, máy in.

Hiểu được tầm quan trọng của việc không tiết lộ thông tin bí mật trên các trang web mạng xã hội. Biết các công nghệ bảo vệ hệ thống cơ bản như đăng nhập, kiểm soát truy nhập, quản trị mật khẩu, quản trị người sử dụng, khai thác tệp tin hồ sơ truy nhập . Biết một số hành vi tội phạm như thu thập trái phép thông tin, lừa đảo, truy nhập trái phép vào hệ thống máy tính. Biết một số phương thức thực hiện các hành vi phạm tội này như cuộc gọi qua điện thoại, lừa đảo , nhìn lén thông tin . Hiểu tác dụng và hạn chế chung của phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng. Biết cách sử dụng hiệu quả các phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng và cập nhật thường xuyên các phần mềm này.

Không Có Công Nghệ Thông Tin

Biết các đặc trưng của cột như tên, kiểu dữ liệu, các ràng buộc về dữ liệu. Biết cách tạo một bảng với các cột cho trước. Biết cách thay đổi đặc tính của cột, xóa cột. Biết cách áp dụng các hiệu ứng cao cấp cho đối tượng đồ họa như tạo nền, trong suốt, 3D. Hiểu khái niệm thư điện tử (e-mail) và công dụng chính của nó.

Không Có Công Nghệ Thông Tin

Biết thay đổi các thiết đặt có sẵn để tạo lập môi trường làm việc phù hợp với công việc. Biết tác dụng của Sổ địa chỉ; cách thêm/xóa thông tin trong sổ địa chỉ; cách cập nhật sổ địa chỉ từ e-mail đến. Biết sử dụng công cụ kiểm tra chính tả và sửa lỗi chính tả.

Biết cách tạo, áp dụng các định dạng số theo yêu cầu. Biết cách đặt, hủy mật khẩu bảo vệ khi mở, thay đổi trang tính; mật khẩu đối với ô, trang tính. Biết cách tạo, thay đổi, xóa các dấu phân đoạn trong văn bản. Biết cách tạo một tài liệu chính và các trường của nó.

  • Biết cách thay đổi cấu trúc phân cấp của sơ đồ tổ chức.
  • Biết cách thực hiện phối thư và xem kết quả phối thư.
  • Biết cách ghép nhóm/bỏ ghép nhóm các đối tượng vẽ trong trang thuyết trình.
  • Biết cách thiết lập các đặc tính lưới (khoảng dãn ngang/dọc, màu lưới).
  • Biết chức năng chính của một phần mềm ngân hàng điện tử thông thường.

Biết tạo và chạy một truy vấn để phát hiện các dòng dữ liệu trùng lặp trong bảng. Biết cách cài đặt/hủy cài đặt về thời gian cho việc chuyển các trang chiếu. Biết cách sửa đổi thiết kế nền cho mẫu đang dùng. Biết cách tạo một danh sách theo yêu cầu và sắp xếp theo yêu cầu. Biết cách tìm và thay thế định dạng phông, đoạn, dấu đoạn, ngắt trang. Biết về trang tin cá nhân như một dạng xuất bản cá nhân, ích lợi và các hạn chế thông dụng.

Module 4 Công Nghệ Thông Tin

Biết cách hiện/ẩn đường kẻ ô lưới, đề mục dòng, cột khi in. Biết cách định dạng để hiển thị số theo yêu cầu. Biết cách thêm một trang tính mới, đóng lại, xóa trang tính đang mở. Biết cách ẩn/hiện, cố định /thôi cố định tiêu đề dòng, cột.

Biết cách nhúng, liên kết một tệp vào bản vẽ và thể hiện ra như một đối tượng. Biết khái niệm đặc tính, thuộc tính của lớp. Biết cách gán các đặc tính, thuộc tính cho lớp và thay đổi các đặc tính, thuộc tính của lớp.

Module 4 Công Nghệ Thông Tin

Biết chọn kiểu bố cục trang thuyết trình (dùng kiểu đang có hoặc chọn kiểu khác). Biết cách thêm một trang thuyết trình mới với bố cục cụ thể. Biết cách sử dụng công cụ tìm để tìm một tệp hay thư mục. Biết một số quy định cơ bản về luật pháp của Việt Nam liên quan đến quyền bảo vệ dữ liệu, trách nhiệm quản lý, bảo vệ dữ liệu ở Việt Nam. Hiểu các khái niệm, thuật ngữ liên quan như dữ liệu, quản lý dữ liệu, bảo vệ dữ liệu. Biết cách sử dụng mật khẩu tốt (không chia sẻ mật khẩu, thay đổi thường xuyên, chọn mật khẩu có độ dài thích hợp, xen lẫn giữa chữ cái và số).

Biết cách lưu văn bản dưới các kiểu tệp khác nhau (rtf, pdf, txt, định dạng của các phiên bản khác nhau). Biết cách áp dụng một kiểu dáng mà một đoạn văn đang dùng cho một hoặc nhiều đoạn nữa. Biết cách di chuyển tệp, thư mục từ thư mục/ổ đĩa này sang thư mục/ổ đĩa khác.

P/e Ngành Công Nghệ Thông Tin

Xử lý hành vi vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng mình có thể học tốt một ngoại ngữ mà không yêu thích nó chưa? Điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra bởi muốn học ngoại ngữ hiệu quả thì cần phải có tình yêu và niềm đam mê với ngôn ngữ cũng như văn hóa của quốc gia đó. Hỗ trợ, cung cấp tài liệu luyện thi bám sát chương trình thi theo format mới nhất. Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực. Hiểu quan hệ giữa các yếu tố thời hạn, tác vụ, nguồn lực và sự ảnh hưởng lẫn nhau của các yếu tố này.

Biết cách tạo danh sách tệp và đặt tên cho các tệp để ghép vào thư. Biết cách tạo, biên tập, chèn, xóa các mục văn bản tự động . Hiểu khái niệm đàm thoại dùng giao thức Internet , biết các ứng dụng phổ biến của nó, “hội nghị từ xa”. Biết cách viết một thư điện tử mới; biết cách sao chép văn bản từ một nguồn khác vào trong thư điện tử.

Biết cách tạo, đặt tên, thể hiện một bản trình chiếu theo yêu cầu. Biết cách chuyển đổi ảnh thành đối tượng vẽ và biên tập nó. Hiểu tầm quan trọng của việc tạo các hiệu ứng thị giác (dùng mẫu thiết kế nhất quán, độ tương phản màu hợp lý). Biết sử dụng các tính năng tính các tổng con tự động. Biết cách thay đổi nguồn dữ liệu của bảng trụ xoay. Biết cách tạo, thay đổi một bảng trụ xoay.

P/e Ngành Công Nghệ Thông Tin

Biết cách chèn, thay đổi chân trang , chân bài . Biết cách chuyển đổi chân trang thành chân bài và ngược lại. Biết cách lặp lại tự động các dòng tiêu đề (tên các cột) của bảng ở đầu mỗi trang.

Thông Tư 09 Công Nghệ Thông Tin

A) Nội dung thẩm định về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ. Đ) Thông báo giá, báo giá hoặc các căn cứ, phương pháp khác để xác định dự toán chi phí. Việc công nhận hoặc yêu cầu chứng chỉ IC3 hoặc MOS sẽ tùy theo quy định của từng cơ quan, doanh nghiệp. Để chắc chắn, bạn hãy tham khảo trước những tài liệu cần chuẩn bị của cơ quan, doanh nghiệp trước khi đăng ký học và thi lấy chứng chỉ. Ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa” hoặc “” khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. Bản thuyết minh căn cứ tính toán định mức, diễn giải chi tiết đơn giá theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Vai trò, bản chất của nhà nước pháp quyền? Giải pháp để hoàn thiện cơ chế nhà nước pháp quyền XHCH. Sở hữu nhà nước là một loại hình thức sở hữu đặc biệt, là sở hữu toàn dân.

Biết các kiểu tệp dùng để lưu bài thuyết trình. Nhận biết màn hình làm việc của phần mềm và các thành phần của nó. Biết cách hiện/ẩn thanh công cụ, thanh ruy-băng trên màn hình. Biết các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thuyết trình và một số chỉ dẫn để tạo nên một bài thuyết trình tốt. Biết cách chọn số lượng bản sao của trang tính, toàn bộ bảng tính, biểu đồ được chọn khi in ra.

Biết cách thay đổi định dạng ngầm định cho đối tượng đồ họa mới. Biết cách thay đổi kích cỡ, xóa đối tượng đồ họa bên trong bài thuyết trình. Biết cách chèn một đối tượng đồ họa (tranh, ảnh, hình vẽ, biểu đồ) đã có vào trong trang thuyết trình. Biết ảnh số được lưu trữ và trao đổi dưới dạng các tệp ảnh. Hiểu thuật ngữ và ứng dụng của việc nén tệp ảnh.

Thông Tư 09 Công Nghệ Thông Tin

Biết cách chèn một dòng, một cột vào trang tính. Biết cách xóa dòng và cột khỏi trang tính. Biết cách chọn (đánh dấu) một ô, nhiều ô liền kề, nhiều ô không liền kề, toàn bộ trang tính. Biết mở nhiều bảng tính và sắp xếp các cửa sổ để làm việc đồng thời.

Biết đặt, thay đổi, xóa tên cho các vùng ô. Biết cách sử dụng các vùng có tên trong một hàm. Biết cách tạo bảng tính dựa trên mẫu đang có. Biết cách bảo vệ một văn bản bằng cách chỉ cho phép nhận xét và sử dụng tính năng lần vết các thay đổi. Hiểu khái niệm tài liệu chủ , tài liệu con.

Hiểu và phân biệt khái niệm địa chỉ tuyệt đối, địa chỉ tương đối của ô. Biết cách tạo/bỏ tạo một danh sách đồng mức bằng cách dùng đánh dấu tự động hoặc đánh số tự động . Biết cách thay đổi các kiểu dấu tự động, kiểu đánh số tự động khác nhau. Sử dụng được phần mềm diệt virus để quét ổ đĩa, thư mục, tệp tin cụ thể.

Hiểu khái niệm tác vụ con, tác vụ tổng hợp. Biết cách tạo, thay đổi, xem các tác vụ con và tác vụ tổng hợp. Biết cách nhập các thông tin chính như ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tên dự án, người quản lý dự án.

Phân biệt chi phí cố định và chi phí biến đổi. Năm 2021 nhiều Thông tư, Nghị định yêu cầu bỏ chứng chỉ… Chứng chỉ tin học IIG chuẩn quốc tế cho học sinh sinh… Tự học tin học văn phòng cơ bản như thế nào hiệu…

Biết cách lập lịch dự án, xây dựng bảng quan hệ logic giữa các tác vụ. Biết cách mở, đóng một dự án đang có, lưu dự án lên thư mục, lưu dự án với tên khác. Biết các quy định phổ biến về bảo vệ, gìn giữ và kiểm soát dữ liệu, sự riêng tư tại Việt Nam. Hiểu và phân biệt việc đảm bảo an toàn cho tổ chức như chính phủ, doanh nghiệp và đảm bảo an toàn cho cá nhân khi tham gia các hoạt động trên mạng. Hiểu tiến trình tải nội dung lên máy chủ web, tải một website xuống từ một máy chủ web.

Biết cách tạo, đặt và biên tập kiểu ghi, phông của kích thước. Biết cách tạo, đặt và biên tập kiểu, phông của văn bản. Biết cách gán/đính kèm một lệnh lớn vào một nút lệnh, một đối tượng, một hộp điều khiển. Biết tạo và chạy một truy vấn để phát hiện các dòng dữ liệu không đáp ứng các điều kiện truy vấn trong bảng. Hoặc trắng khi trình chiếu; tạm ngừng, khởi động trở lại, kết thúc trình chiếu.

1 bình luận cho “Thông Tư 03 Về Công Nghệ Thông Tin

Bình luận đã bị tắt.