Thành Lập Doanh Nghiệp Tại Việt Nam

Giờ làm việc theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty. Vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên được thực hiện tương ứng theo quy định tại các điều 106, 170, 171, 172, 173 và 174 của Luật này.

Tuy nhiên, mức vốn điều lệ là minh chứng cho sự cam kết bằng tài sản với đối tác, khách hàng. Bởi nếu để mức vốn điều lệ thấp sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng đối với doanh nghiệp. Ngược lại, nếu cam kết vốn điều lệ cao dẫn đến nguy cơ rủi ro cao hơn dù sẽ giúp gia tăng lòng tin của đối tác, nhất là trong hoạt động đấu thầu. Do vậy, chủ doanh nghiệp cần quy hoạch rõ mức vốn điều lệ sao cho phù hợp với khả năng tài chính cũng như mong muốn về thương hiệu của doanh nghiệp. Là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Trường hợp của bạn là được lập doanh nghiệp để kinh doanh ở Việt Nam, vì mặt hành kinh doanh của bạn không nằm trong danh mục cấm nên bạn có thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hoặc nhận được yêu cầu triệu tập họp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty. Chủ tịch Hội đồng thành viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Hội đồng thành viên không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty và doanh nghiệp khác. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty, trừ trường hợp hai bên thỏa thuận được về giá.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ liệu theo quy định của Luật này và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy. Những năm gần đây Việt Nam là một trong những điểm đến tiềm năng của dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Đ) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Hồ sơ thành lập công ty sẽ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký đặt trụ sở chính. Quý khách hàng sẽ được nhận những kết quả theo các gói hợp đồng dịch vụ pháp lý, do vậy mà mỗi khách hàng có những kết quả thực hiện phụ thuộc vào thoả thuận công việc thực hiện giữa hai bên. Đây là những kết quả thông thường khách hàng nhận được sau khi sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Công ty luật Việt An.

Công đoàn Cơ sở, với những hạn chế về chính sách, tới nay đã không đáp ứng được nhu cầu này. Có tổ chức đại diện, việc thương thảo sẽ không phải diễn ra giữa chủ nhân và đám đông công nhân như trường hợp Viet Glory. Chủ doanh nghiệp tư nhân là cá nhân, toàn bộ tài sản trong phạm vi chịu trách nhiệm nếu hoạt động của doanh nghiệp xảy ra vấn đề.

27. Phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc mua lại cổ phần đối với công ty cổ phần. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ theo khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này, có nội dung được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết, quyết định chia công ty quy định tại điểm a khoản này.

Ngoài tham gia đầu tư, Hoài Phương quản lý 15 công ty trong tổng số 161 công ty có trong danh mục đầu tư của Wavemaker ở Mỹ, Ấn Độ, Pakistan, Philippines, Singapore và châu Âu với tổng định giá khoảng 5 tỷ USD. Sau 3 năm làm việc tại VinaCapital Ventures với 4 khoản đầu tư bao gồm Yeah1 – công ty Media Tech đầu tiên lên sàn HoSE, Hoài Phương quyết định bơi ra biển lớn bằng cách đầu quân cho quỹ Wavemaker Partners tại Singapore để quản lý thị trường Việt Nam. Các doanh nghiệp kiều bào hiện đang làm ăn, kinh doanh với Việt Nam được trực tiếp đối thoại, tham mưu, hiến kế để hàng Việt hiện diện ngày càng nhiều tại Thụy Điển cũng như thu hút được nhiều kiều bào về đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngày 14/2, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đồng tổ chức “Diễn đàn kết nối doanh nhân kiều bào, thúc đẩy thương mại và đầu tư ngành nông nghiệp”.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên sẽ phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cam kết góp vốn. Tôi tư chuẩn bị giấy tờ để đăng ký thành lập công ty một thành viên, chuyên tư vấn, môi giới bất động sản tại Long An nhưng kết quả trả về không được thông qua, xin giúp tôi giải quyết trường hợp này. Thông tin cần thiết về công ty tôi đã gửi trong mail. Giúp tôi giải quyết trường hợp này. Cho em hỏi là muốn tra mã ngành để đăng ký giấy phép kinh doanh cho người nước ngoài thì phải vào trang web nào ? Và vốn kinh doanh theo nhà nước quy định là bao nhiêu ?

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
  • Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
  • Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật này; gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • D) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

Thành viên hợp danh phải là cá nhân và không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân khác; không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại. Hi vọng, qua bài viết” Người nước ngoài có được thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam? “giải đáp được những thắc mắc cho các bạn về các vấn đề có liên quan. Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh…

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định.

B) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ chào bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua. Nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.

Quyết định của Ban kiểm soát được thông qua khi có đa số thành viên dự họp tán thành. Các ý kiến khác với nội dung quyết định đã được thông qua phải được ghi chép đầy đủ, chính xác và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu. Tuân thủ Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty và quy định của pháp luật. E) Tổ chức công bố, công khai thông tin về công ty theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực và tính hệ thống của thông tin được công bố. B) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó cũng có những doanh nghiệp hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Cơ quan đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều này. Lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải trả lệ phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn. Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.

Nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp, đầu tư góp vốn hoặc mua cổ phần của Tổ chức kinh tế Việt Nam đang hoạt động trong ngành nghề có điều kiện (ngành nghề nằm trong danh sách tại Phụ lục 04 Luật đầu tư 2014). Nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp, đầu tư góp vốn hoặc mua cổ phần của Tổ chức kinh tế Việt Nam đang hoạt động trong ngành nghề không có điều kiện (ngành nghề nằm ngoài danh sách tại Phụ lục 04 Luật đầu tư 2014). Căn cứ vào quy định tại Điều này và các Điều 39, 40 và 42 của Luật này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp của bạn đang ở trong tình huống mà giấy phép kinh doanh được pháp luật yêu cầu, hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện…., điều này được gọi là giấy phép con. Bắt buộc các doanh nghiệp phải xin giấy phép và chỉ hoạt động sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp. Thứ năm; Chuẩn bị bản sao công chứng thẻ căn cước công dân (chứng minh nhân dân).

Chủ doanh nghiệp và nhân viên có thể ở nhà và quản lý thông tin kinh doanh với tiện ích giống như họ đã làm việc ở văn phòng. Để có thể thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Nam Định, bạn cần phải đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định. Người nước ngoài muốn thành lập công ty tại Việt Nam, phải có dự án đầu tư và thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Người thành lập doanh nghiệp phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (trừ một số trường hợp được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp). Đối với những ngành nghề, lĩnh vực đòi hỏi điều kiện kinh doanh thì phải đáp ứng đầy đủ điều kiện phù hợp.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có quyền như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Quyết định thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này phải được lập thành văn bản, ký tên với chức danh Chủ tịch công ty bao gồm cả trường hợp Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Hội đồng thành viên sử dụng bộ máy quản lý, điều hành, bộ phận giúp việc của công ty để thực hiện nhiệm vụ của mình. Hội đồng thành viên bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác, số lượng không quá 07 người. Thành viên Hội đồng thành viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật. B) Trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần thì công ty thực hiện theo quy định tại Điều 202 của Luật này.

Ngườ nước ngoài thực hiện các hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động động phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư, các văn bản pháp luật có liên quan và các điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà tổ chức, cá nhân dự kiến thành lập, thành phần hồ sơ đăng ký kinh doanh sẽ khác nhau. Như vậy dựa vào quy định trên về khái niệm công ty mẹ có thể đưa ra khái niệm công ty con là công ty mà được một công ty khác góp vốn trên 50% số vốn điều lệ hoặc trên 50% số cổ phần phổ thông. Các chức danh quan trọng của công ty con như thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc sẽ do công ty mẹ bổ nhiệm và quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ cũng sẽ do công ty mẹ quyết định. Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc để thành lập doanh nghiệp mới theo quy định của Luật này.

Sau 04 ngày sẽ có giấy phép kinh doanh và con dấu pháp lý cho doanh nghiệp, công ty. Sau khi có Con dấu, Doanh nghiệp gửi Thông báo mẫu con dấu nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Thứ tư; Doanh nghiệp cần xác định số vốn.

Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu cổ phần đó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Thông tin được công bố phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật. G) Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức công ty. D) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty. Trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Việc sửa đổi Luật Hợp tác xã cần thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ở nước ta trong thời gian tới; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của hợp tác xã do Liên minh hợp tác xã quốc tế đưa ra trong thế kỷ 21. Báo cáo tại Hội nghị cho biết, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, cùng với quá trình đổi mới kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, khu vực kinh tế tập thể đã đạt được một số kết quả đáng mừng. Việc thống nhất nhận thức và quan điểm phát triển, tạo tâm lý xã hội thuận lợi cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. CEO của Phenikaa MaaS đặt ra mục tiêu trong 2-3 năm tới trở thành công ty hàng đầu cung cấp giải pháp công nghệ giao thông tại Việt Nam và lâu dài là mở rộng ra thị trường nước ngoài.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền của cổ đông phổ thông. “3. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Thành lập công ty gồm nhiều thủ tụ, vì vậy chi phí thành lập doanh nghiệp cũng được tính dựa theo những quy trình thủ tục mà doanh nghiệp phải đăng ký… Trụ sở công ty phải liên hệ được, có người nhận thư báo, tránh trường hợp cơ quan thuế, cơ quan đăng ký doanh nghiệp gửi thư phát không có người nhận sẽ bị liệt vào công ty không kinh doanh tại trụ sở và bị đóng mã số thuế, khóa mã số doanh nghiệp. Đối với ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường, nhà đầu tư nước ngoài không được phép đầu tư và thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam để hoạt động kinh doanh.