Thành Lập Công Ty Bảo Hiểm

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Dự phòng nghiệp vụ là khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trích lập nhằm mục đích thanh toán cho những trách nhiệm bảo hiểm đã được xác định trước và phát sinh từ các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết. Tổng số tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không vượt quá số tiền bảo hiểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thoả thuận sửa đổi, bổ sung phí bảo hiểm, điều kiện, điều khoản bảo hiểm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong các trường hợp khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Các cam kết về dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác được thực hiện phù hợp với các luật lệ và các quy định liên quan được ban hành bởi các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để đảm bảo sự phù hợp với Điều VI của GATS và Đoạn 2 của Phụ lục về các Dịch vụ tài chính. Đ) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. Các nghiệp vụ bảo hiểm, nghiệp vụ môi giới bảo hiểm được phép kinh doanh. C) Bồi thường thiệt hại cho bên mua bảo hiểm do hoạt động môi giới bảo hiểm gây ra. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Lý do là bảo hiểm đó sẽ cho phép những người sử dụng vũ lực để hành hung người khác thoát khỏi hậu quả tài chính do hành vi của họ. Tuy nhiên, với sự ra đời của nền kinh tế thị trường, có vẻ như bảo hiểm trách nhiệm trở nên phổ biến ở Nga. Lloyd’s được tái tổ chức vào năm 1769 như một nhóm chính thức của các nhà bảo lãnh rủi ro hàng hải. Với sự lớn mạnh của ngành hàng hải Anh , Lloyd’s trở thành “kẻ thống trị” bảo hiểm hàng hải, sau đó có thêm bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro tài sản khác. Chứng nhận Hãng bảo hiểm phi nhân thọ tốt nhất Việt Nam do Diễn đàn Kinh tế Việt Nam trao tặng năm 2010. Doanh nghiệp có chỉ số đòn bẩy tài chính tốt nhất năm 2014 của nhóm ngành bảo hiểm theo chương trình “Đánh giá năng lực hoạt động doanh nghiệp – Vietnam Best Company” theo VCCI.

Chính phủ quy định mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài. Bản giới thiệu về doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài và hoạt động hợp tác với các cơ quan, tổ chức Việt Nam. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam. Văn phòng đại diện không được kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam. Thu, chi tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bảo Long hiểu rõ thị trường và hiểu rõ những rủi ro. Chúng tôi cung cấp những hợp đồng bảo hiểm cho nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của các doanh nghiệp, bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào bạn có nhu cầu. Chính thức hoạt động tại Việt Nam vào năm 1995, Bảo Long đã duy trì vị trí hàng đầu trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ và là địa chỉ uy tín, tin cậy của hàng triệu khách hàng Việt Nam. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài được đầu tư vốn theo quy định tại Điều 98 của Luật này. Doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài phải duy trì khả năng thanh toán theo quy định tại Điều 77 của Luật này.

Sau thời hạn trên, nếu [tên của doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài được thành lập] không hoàn thành các thủ tục đã quy định, Giấy phép thành lập và hoạt động này sẽ không còn hiệu lực. Doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm 2019 và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp hãy chuẩn bị người có năng lực và trí tuệ và đủ tin tưởng. Bởi người đại diện có vai trò rất quan trọng, phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động pháp lý liên quan trong công ty.

Vào thời xa xưa, Luật La Mã công nhận hợp đồng tương là một điều khoản thỏa thuận, trong đó, tiền được gửi vào một máy đổi tiền. Khoảng thế kỷ XV, bảo hiểm hàng hải trở nên rất phát triển. Với thành tích xuất sắc trong những năm qua, BIC đã được tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới A.M.

Các chính sách nhìn chung giống các chính sách của các quốc gia phương Tây. Các dòng bảo hiểm cá nhân cũng được phát triển ở Nhật Bản. Tuy nhiên, bảo hiểm y tế được đưa vào nhóm an sinh xã hội tại Nhật Bản. Quy định tăng lương cho nhân viên trong doanh nghiệp nước ngoài.

Có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý về chính sách bảo mật, quy chế hoạt động của công ty. A) Không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp.

Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam. Nhận thấy nhu cầu ngày càng cao các nhà đầu tư nước… Do Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam cùng Báo Thương hiệu & Công luận phối hợp tổ chức. Do Vietnam Report phối hợp với Báo Vietnam Net, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Ngoài ra, đối với từng loại hình doanh nghiệp thì sẽ có thêm một số điều kiện riêng.

M) Các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác do Chính phủ quy định. Văn bản cam kết của các chủ đầu tư tham gia góp vốn về việc đáp ứng các quy định về cơ cấu vốn điều lệ theo quy định. Nắm bắt nhu cầu thị yếu của đất nước để biết toàn dân đang cần đến mặt hàng nào rồi chọn ngành nghề kinh doanh chuẩn hóa theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật có thể là người góp vốn, thành viên của doanh nghiệp hoặc được thuê theo HĐLĐ, quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật.

Các điều kiện về thành viên góp vốn đối với tổ chức nước ngoài. + Phải sử dụng chính vốn của mình mà không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để góp vốn. Vốn tối thiểu để thành lập công ty là bao nhiêu?

Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán, giải thể mà không thoả thuận được việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác thì Bộ Tài chính chỉ định doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao. Người thứ ba không có quyền trực tiếp yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bồi thường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trong trường hợp tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo hiểm ở nước ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm phải tái bảo hiểm một phần trách nhiệm đã nhận bảo hiểm cho doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm trong nước theo quy định của Chính phủ. Bảo hiểm trả tiền định kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định; sau thi hạn đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm tử kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Cam kết chất lượng – uy tín – giá trị thực tuyệt đối cho Khách hàng. Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực…

Tham khảo ngay bài viết sau để tìm lời đáp cụ thể, từ đó thuận lợi thực hiện quy trình thành lập doanh nghiệp bảo hiểm thành công. Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được tham gia các tổ chức xã hội – nghề nghiệp về kinh doanh bảo hiểm nhằm mục đích phát triển thị trường bảo hiểm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên theo quy định của pháp luật. + Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức Việt Nam góp vốn đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được phép góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm theo quy định pháp luật chuyên ngành. Bảo hiểm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó để có thể thành lập công ty bảo hiểm cần phải đáp ứng nhiều điều kiện hơn so với các ngành nghề thông thường. Vậy điều kiện, thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo hiểm được quy định như thế nào?

  • Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp.
  • Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trong giai đoạn 1910–1990 khoảng 8,4% – tăng gấp 626 lần trong 80 năm trước đó.
  • Nếu bạn đang băn khoăn về những vấn đề trên thì bài viết sau sẽ hữu ích với bạn.
  • Năm 2016, Bảo Long vinh dự được bình chọn Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam, Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2016.

Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group. Ban hành các quy trình giám định, khai thác, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm. Đăng ký con dấu, mã số thuế, mở tài khoản ngân hàng giao dịch theo quy định pháp luật. Tên công ty, địa điểm trụ sở chính, văn phòng đại diện, văn phòng làm việc, tên địa chỉ chi nhánh bên nước ngoài (nếu có). D) Xúi giục khách hàng hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực dưới mọi hình thức. Bảo hiểm ở Nga được quốc hữu hóa sau Cách mạng Tháng Mười .

Có thể đưa ra một vài nét khái quát về bảo hiểm ở các nước Đông Âu. Mặc dù độc quyền bảo hiểm nhà nước phổ biến nhưng họ đang mất một số hoạt động kinh doanh cho các công ty bảo hiểm tư nhân. Trận đại hỏa hoạn London năm 1666 đã kích thích sự phát triển của bảo hiểm hỏa hoạn. Một số công ty bảo hiểm được thành lập ở Anh sau năm 1711, thời kỳ này được gọi là thời kỳ “bong bóng bảo hiểm”.

Hoặc email để được tư vấn. Ghi rõ nguồn ‘Cổng Thông tin điện tử Chính phủ’ hoặc”khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này. Khi tiến hành thanh tra phải có quyết định của người có thẩm quyền; khi kết thúc thanh tra phải có biên bản kết luận thanh tra.

Do những biến động kinh tế và chính trị, xu hướng bảo hiểm ở khu vực này sẽ hướng tới các hệ thống phi tập trung theo kiểu phương Tây. Ở Rome cũng có những quỹ mai táng trả chi phí tang lễ cho các thành viên bằng lệ phí hàng tháng. Với những dấu ấn sau 10 năm hoạt động cùng những đóng góp cho xã hội và nền kinh tế nước nhà, BIC đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng. Tháng 9/2011, BIC chính thức niêm yết 66 triệu cổ phiếu trên sàn GDCK thành phố Hồ Chí Minh và hoàn thành phát hành 5 triệu cổ phần trong Chương trình Quyền chọn mua cổ phần cho cán bộ nhân viên . Cũng trong năm này, BIC nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính công nhận những cống hiến của BIC cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm 15 năm qua.

Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Tài chính có văn bản giải thích rõ lý do. Bộ Tài chính chỉ được từ chối cấp Giấy phép khi tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn hoặc doanh nghiệp bảo hiểm dự kiến thành lập không đáp ứng đủ điều kiện cấp Giấy phép theo quy định. Sau khi xử lý hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Bộ tài chính sẽ cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm trong vòng 60 ngày. Trong quá trình hoạt động kinh doanh nếu nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thấp hơn mức vốn pháp định thì doanh nghiệp phải bổ sung vốn điều lệ để bảo đảm nguồn vốn chủ sở hữu không thấp hơn mức vốn pháp định.

Bảo hiểm có tác dụng chống lại những tổn thất về tài chính do rủi ro gây ra, bằng cách tập hợp tất cả rủi ro của nhiều người đóng bảo hiểm lại. C) Được doanh nghiệp bảo hiểm đào tạo và chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm hưu trí. Gosstrakh là công ty cung cấp cả bảo hiểm tài sản và cá nhân. Các khoản bảo hiểm cá nhân như bảo hiểm nhân thọ và tai nạn cũng được bán. Đặc biệt, năm 2015, BIC và FairFax, nhà bảo hiểm và tái bảo hiểm hàng đầu thế giới đến từ Canada, đã hoàn tất giao dịch mua cổ phần chiến lược. Trong đó FairFax mua 35% cổ phần mới phát hành của BIC và trở thành nhà đầu tư chiến lược.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Bộ Tài chính chấp thuận việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp chuyển giao hợp đồng bảo hiểm phải công bố về việc chuyển giao và thông báo cho bên mua bảo hiểm bằng văn bản. Việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ do Chính phủ quy định. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thay mặt bên mua bảo hiểm để thương lượng với người thứ ba về mức độ bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm.

Trong trường hợp các bên không thoả thuận được việc trưng cầu giám định viên độc lập thì một trong các bên được yêu cầu Toà án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi cư trú của người được bảo hiểm chỉ định giám định viên độc lập. Kết luận của giám định viên độc lập có giá trị bắt buộc đối với các bên. Bên mua bảo hiểm không được yêu cầu doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường cho mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. B) Bên mua bảo hiểm có lý do chính đáng trong việc chậm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Hai công ty bảo hiểm thành công nhất của Anh lúc bấy giờ là Tổng công ty Bảo hiểm London và Tổng công ty Bảo hiểm Giao dịch Hoàng gia. Hoạt động của họ đánh dấu sự khởi đầu của bảo hiểm tài sản hiện đại. Không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp. Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn phải góp vốn bằng tiền và không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn.

Hoa hồng môi giới bảo hiểm được tính trong phí bảo hiểm. C) Có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cấp. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm là phần chênh lệch giữa giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp bảo hiểm.

Bảo Long tiếp tục tăng vốn điều lệ từ 404 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng theo Giấy phép điều chỉnh số 71/GPD9C9/KDBH do Bộ Tài Chính cấp, thành lập thêm 11 đơn vị thành viên, nâng tổng số đơn vị thành viên lên 41 đơn vị. Năm 2016, Bảo Long vinh dự được bình chọn Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam, Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2016. Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe thì mức vốn pháp định là 200 tỷ VNĐ. Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe thì mức vốn pháp định là 300 tỷ VNĐ. Hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm là hoạt động mà doanh nghiệp bảo hiểm nhận khoản phí của doanh nghiệp khác để bồi thường các trách nhiệm khi nhận bảo hiểm nhằm mục đích phát sinh lợi nhuận. Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động phát sinh lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, theo đó thì doanh nghiệp chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm để trả tiền bảo hiểm cho người được thụ hưởng khi sự kiện bảo hiểm xảy ra trên cơ sở đóng phí bảo hiểm.

Giấy phép thành lập và hoạt động này có hiệu lực từ ngày ký. Trong quá trình hoạt động, [tên của doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài được thành lập] phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định của Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ của doanh nghiệp/Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh. + Nếu chọn ngành nghề không yêu cầu điều kiện thì có thể đi vào hoạt động kinh doanh ngay sau khi thành lập công ty môi giới bảo hiểm mà không phải chuẩn bị những điều kiện liên quan hay xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải thực hiện chế độ kế toán áp dụng đối với kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kế toán. Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, công ty tài chính thì các tổ chức này phải đảm bảo duy trì và đáp ứng các điều kiện an toàn về vốn và các điều kiện tài chính khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. D) Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đóng trụ sở chính đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam về quản lý, giám sát hoạt động của chi nhánh nước ngoài. Cổ đông và thành viên góp vốn thành lập công ty môi giới bảo hiểm phải đảm bảo những quy định chung. Để có thể thành lập và kinh doanh bảo hiểm, các doanh nghiệp cần có đủ điều kiện để cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm. Hiện nay, các vấn đề liên quan đến sức khỏe cũng như tính mạng càng được người dân quan tâm.

Địa chỉ của công ty môi giới bảo hiểm phải đảm bảo những quy định chung, tránh đặt địa chỉ công ty ở khu chung cư hay nhà tập thể. Công ty môi giới bảo hiểm có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện pháp luật tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp. Người đại diện pháp luật phải là người có năng lực, kinh nghiệm, có khả năng quyết định những công việc quan trọng của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động, Bộ Tài chính phải cấp hoặc từ chối cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Tài chính phải có văn bản giải thích lý do. Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực từ hai năm trở lên thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm.

LSVNO – Tôi muốn hỏi điều kiện thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài về Bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Bạn đọc T. (Hà Nội). Trong thời gian khiếu nại hoặc khởi kiện, tổ chức, cá nhân bị xử lý vi phạm hành chính vẫn phải thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Việc chuyển tiền và các tài sản khác ra nước ngoài quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. B) Khi không bảo đảm các yêu cầu về tài chính theo quy định để thực hiện những cam kết với bên mua bảo hiểm. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của tổ chức trong phạm vi tài sản của tổ chức.

Có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và không có lỗ lũy kế đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. Tài sản góp vốn trong công ty được quy định như t… Có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; và không có lỗ lũy kế đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. G) Có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và không có lỗ lũy kế đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. Lúc này, bảo hiểm tài sản thuộc sở hữu nhà nước, vốn được xem là không cần thiết ở các nước xã hội chủ nghĩa đã được thiết lập ở một số nước Đông Âu. Song song với việc củng cố kênh Bancassurance, từ tháng 8/2011, BIC triển khai kênh bán bảo hiểm trực tuyến tại địa chỉ , góp phần đẩy mạnh hoạt động khai thác bảo hiểm bán lẻ.

Bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh. Các tài liệu liên quan đến cổ đông (hoặc thành viên) sáng lập hoặc góp từ 10% vốn điều lệ trở lên. Danh sách, sơ yếu lý lịch, bản sao công chứng các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các chức danh quản trị điều hành doanh nghiệp. Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh thì vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm không được thấp hơn mức vốn pháp định đối với mỗi ngành nghề nêu trên. Nếu trong thời gian quy định, mà công ty môi giới bảo hiểm không công bố thông tin doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 triệu VNĐ đến 2 triệu VNĐ tùy theo mức độ vi phạm. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm tại địa phương theo quy định của pháp luật.