Quỹ Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tuyển Dụng

Điều này khiến DNNVV phải đối mặt với sự khác biệt về nhiều khía cạnh liên quan đến hoạt động kinh doanh, thương mại như tư duy kinh doanh, nhận thức, niềm tin, tâm lý khách hàng, văn hóa ứng xử… Do vậy, mỗi DNNVV cần sử dụng có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng xã hội và của chính bản thân các DNNVV để phát triển bền vững và thích ứng với yêu cầu của bối cảnh mới. Để phát triển bền vững, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược/kế hoạch kinh doanh và đi đôi với nó là việc xây dựng chiến lược phát triển NNL. Kết luận trong phần phân tích thực trạng phát triển NNL trong DNNVV Thành phố Hà Nội đã đưa ra là có đến 20% doanh nghiệp không có chiến lược phát triển NNL và nguyên nhân không có chiến lược là do chủ doanh nghiệp không nhận thức tầm quan trọng của chiến lược, không biết cách xây dựng và không có kinh phí để thực hiện. Vì vậy, cùng với sự thay đổi nhận thức của chủ doanh nghiệp, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược phát triển NNL phù hợp với chiến lược kinh doanh để có nhân lực thực hiện chiến lược kinh doanh của mình.

Đặc biệt, phải chuyển nhanh hệ thống đào tạo nhân lực sang hoạt động theo cơ chế đào tạo theo nhu cầu của xã hội và đáp ứng đòi hỏi của thị trường lao động, nhất là các ngành trọng điểm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các văn bản pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Như vậy, hỗ trợ tiếp cận tín dụng là một trong những chính sách ưu đãi có trọng tâm của Nhà nước dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần xây dựng niềm tin và động lực hoạt động kinh doanh cho mọi doanh nghiệp, tạo ra được môi trường kinh doanh bình đẳng cho tất cả mọi người. Với bảng dự báo doanh số sát với thực tế, doanh nghiệp sẽ tối ưu hóa mức tồn kho và dòng tiền vào mỗi kỳ. Có rất nhiều yếu tố cần cân nhắc khi soạn thảo bảng dự báo, chẳng hạn như mức tăng trưởng kinh tế, nhu cầu, cạnh tranh, mùa vụ và kỳ vọng về tỉ trọng quy mô thị trường mà bạn nhắm đến.

  • Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa mới có thông báo về việc cho các DNNVV vay vốn với lãi suất ưu đãi.
  • Để nâng cao tinh thần trách nhiệm và tránh tình trạng nhàm chán của nhân viên, doanh nghiệp nên có các hoạt động kết nối như team building, nghỉ dưỡng… định kỳ theo quý hay năm, tùy vào nguồn doanh thu của mỗi doanh nghiệp.
  • Từ đó mức độ rủi ro cũng sẽ không quá cao như cho vay đại trà của các nhà băng.
  • C) Giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt khoảng 1.250 triệu USD, tăng trên 20% so với năm 2019.

Nội dung trên do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) nêu trong báo cáo đề xuất lộ trình mở cửa hoạt động du lịch quốc tế đảm bảo an toàn, hiệu quả gửi Thủ tướng Chính phủ. Trước giờ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước lúc 15 giờ chiều, đầu giờ sáng nay (11.2), Sở Công thương TP.HCM ban hành Quyết định 25 về việc kiểm tra đột xuất các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn, tránh găm hàng không bán. Giấy phép đầu tư (nếu có); giấy phép xây dựng (nếu có); báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có). Tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đổi mới mạnh mẽ trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Vui lòng gửi email câu hỏi và phản hồi của bạn đến Bao gồm tên của tổ chức của bạn và quốc gia bạn cư trú. Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tại khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng (Kế hoạch số… Quyết định v/v thu hồi chủ trương đầu tư cấp cho Công ty TNHH MTV Biển Mê Kông theo Quyết định số… C) Giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt khoảng 1.250 triệu USD, tăng trên 20% so với năm 2019. Phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc khai thác và xử lý tài sản…

Sau khi gọi vốn thành công từ các nhà đầu tư, DN khởi nghiệp cần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế. Về việc phổ biến thông tin hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ phát… Ế hoạch, thù lao thực hiện của thành viên Hội đồng quản lý không vượt quá 20% mức tiền lương kế hoạch, mức tiền lương thực hiện của Phó giám đốc.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, năm 2016, toàn tỉnh có 833 doanh nghiệp được thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 4,3 nghìn tỷ đồng, tăng 22% về số doanh nghiệp và tăng 17% về số vốn đăng ký so với năm 2015. Lũy kế hết năm 2016, trên địa bàn tỉnh có gần 7.400 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký gần 56 nghìn tỷ đồng, trong đó có hơn 5.000 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh… Các doanh nghiệp đóng góp chongân sách Nhà nước gần 25 nghìn tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ năm 2015; giá trị xuất khẩu đạt hơn 1,7 tỷ USD; tạo việc làm cho gần 60 nghìn lao động. Thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa , những năm qua, tỉnh đã tập trung triển khai, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

© 2019

Có được mục tiêu rõ ràng, bạn có thể triển khai các nguồn lực như nhân lực bán hàng và chi phí tiếp thị một cách hợp lý để hoàn thành mục tiêu kinh doanh. Tại hội thảo, bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin cơ quan này đã và đang thực hiện nhiều hoạt động, hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số thông qua việc xây dựng các cơ chế, chính sách. Lý giải thực tiễn trên, tiến sỹ Chử Đức Hoàng, đại diện cho Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết nhiều doanh nghiệp nội địa chủ yếu là vừa và nhỏ, do đó gặp rất nhiều khó khăn để nâng cao năng lực, tổ chức hoạt động nghiên cứu và phát triển cũng như trích lập quỹ phát triển. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất – kinh doanh khả thi được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ, thì không được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng khác của Nhà nước. Quỹ thù lao kế hoạch (quỹ thù lao thực hiện) được xác định trên cơ sở số thành viên Hội đồng quản lý kế hoạch (số thành viên Hội đồng quản lý thực tế tại các thời điểm trong năm), thời gian làm việc, mức tiền lương kế hoạch (mức tiền lương thực hiện) của Giám đốc, Phó giám đốc và tỷ lệ thù lao do Quỹ xác định theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Việc triển khai thực hiện các nghị quyết này đã làm đơn giản hóa và giảm bớt điều kiện kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho mọi thành phần kinh tế, trợ giúp phát triển DNNVV. Nhiều chính sách được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới đã hướng đến mục tiêu mở rộng các quyền và nghĩa vụ của các đối tượng kinh tế tư nhân liên quan đến đất đai, tạo môi trường thuận lợi để DN, nhà đầu tư mở rộng quy mô đầu tư, sản xuất kinh doanh. Theo đó, các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được Quỹ cho vay vốn với mục đích thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh với mức cho vay tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất kinh doanh, thời gian vay vốn tối đa không quá 7 năm, thời gian ân hạn cho một dự án (vay vốn trung và dài hạn) tối đa là 2 năm.

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt giảm lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa về mức 2,16%/năm với các khoản vay ngắn hạn và 4,0%/năm với các khoản vay trung và dài hạn. Hoạt động này nhằm hỗ trợ DNNVV tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để cung cấp, công bố thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi toàn quốc. Hội thảo được tổ chức bởi Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, dưới sự chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng sự tham dự của đại diện Hiệp hội DN Nhỏ và Vừa Việt Nam, Ban QLCKCX&CN TP HCM, các Quỹ bảo lãnh, hỗ trợ DNNVV, … cùng sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP HCM. Đại diện cho BIDV tham dự hội thảo, ông Trần Trung Kiên, Phó Giám đốc Ban KHDN nhỏ và vừa đã giới thiệu với doanh nghiệp, đại biểu tham dự về cách thức triển khai cho vay đối với nguồn vốn ủy thác, lợi ích của KH tham gia chương trình và chỉ dẫn về danh mục và hướng dẫn Doanh nghiệp về xây dựng hồ sơ vay vốn.

Chương trình áp dụng với Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo; cung cấp nước sạch, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải và hỗ trợ DNNVV đổi mới sáng tạo. Mức cho vay lên tới 70% tổng mức đầu tư dự án, với lãi suất ưu đãi trung dài hạn cố định 7%/nămtrong suốt thời gian vay (tối đa lên đến 07 năm) và nhiều ưu đãi, hỗ trợ khác. Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa tự nguyện góp vốn thành lập quỹ tương hỗ theo quy định của pháp luật nhằm mục tiêu nâng cao năng lực kinh doanh và hỗ trợ tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh của các thành viên. Để phát triển kinh tế tư nhân trong tình hình mới, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bạn sẽ nhận được email hàng ngày, tức là bạn đã đồng ý với các điều khoản của chúng tôi. Chú ý đến chi phí vận hành, chi phí trực tiếp, biên lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế. Thông báo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa bán giấy phế liệu là cùi và vé số thu hồi hết hạn lưu trữ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư , Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2019, Nxb Thống kê, Hà Nội. Đây là con số rất ấn tượng, khi chỉ có 39% các DNNVV trên toàn cầu đạt tốc độ tăng trưởng hơn 20% và ở khu vực ASEAN là 44%. Đặc biệt, có tới 20% các DNNVV Việt Nam trong 3 năm qua sở hữu tốc độ tăng trưởng trên 50%.

Để ngăn chặn tình huống này, bạn cần xem xét lại ngân sách, điều chỉnh doanh thu và chi phí (ví như gia tăng các hoạt động bán hàng, trì hoãn thanh toán cho nhà cung cấp, thúc đẩy thu hồi các khoản nợ hay tìm kiếm tổ chức tài chính) để bù đắp cho khoản thiếu hụt. Không chỉ thu hút đầu tư có nhiều tín hiệu khả quan, mà tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũng đạt được kết quả rất tích cực. Số lượng doanh nghiệp thành lập trong năm 2020 tăng vượt bậc cả về số lượng lẫn quy mô vốn. Trong điều kiện nguồn lực của tỉnh còn hạn chế, việc thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương luôn được tỉnh Sóc Trăng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 cụ thể như sau. Mỗi Bộ, ngành và địa phương phải xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực đồng bộ với chiến lược, kế hoạch phát triển chung của mình.

Qua đó, Ngân sách nhà nước đảm bảo cấp đủ vốn điều lệ tối thiểu cho quỹ hoạt động để phục vụ nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp. Ngoài ra, có thể nâng cao năng lực tài chính cho các quỹ bảo lãnh tín dụng thông qua việc mở rộng các nghiệp vụ tư vấn, quản lý tài chính nhằm tăng nguồn thu của quỹ để bảo lãnh vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại. So với quy mô doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp nhỏ và vừa được ưu tiên tiếp cận các nguồn vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước để phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, thị trường xuất khẩu. Việc ban hành Nghị quyết hỗ trợ là sự cụ thể hóa và triển khai thực hiện Điều 25, Luật Hỗ trợ DNNVV; thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, DN trong hoạt động khởi nghiệp, kinh doanh, đặc biệt là DN nhỏ, siêu nhỏ, các hộ kinh doanh có khả năng chuyển đổi thành DN, góp phần vào sự phát triển của DN và KT-XH của tỉnh Hoà Bình. Trong những năm gần đây, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã có tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế của Việt Nam, trong đó có cộng đồng DN.

Về việc thực hiện các quy định về kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp theo Nghị định số… Ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ phát biểu khai mạc. Dòng tiền có thể được định nghĩa là sự chênh lệch giữa số dư đầu kì và cuối kì. Dòng tiền dương (dòng tiền mặt của doanh nghiệp thu vào cao hơn chi ra) từ các hoạt động kinh doanh sẽ giúp chi trả chi phí vận hành và chi phí tồn kho, từ đó gia tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương, hiệp hội DN tỉnh thường xuyên nắm bắt khó khăn của các DN, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ, xử lý những khó khăn, vướng mắc, giúp DN duy trì sản xuất, kinh doanh, nhất là trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo dựng môi trường thuận lợi, hỗ trợ DN khởi nghiệp, DN đổi mới sáng tạo.

Việc tham dự các khóa đào tạo về xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển NNL là cần thiết. Tuy nhiên khi xây dựng chiến lược/ kế hoạch nên xây dựng từ dưới lên và có sự tham gia của người lao động, có như vậy thì mới có sự cam kết thực hiện chiến lược từ người lao động. Ngoài quy định về vay vốn tín dụng tại ngân hàng thương mại như trên thì Doanh nghiệp nhỏ và vừa có phương án sản xuất kinh doanh khả thi được vay vốn tại Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngân hàng nhà nước xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông cung cấp những thông tin minh bạch, tuân thủ quy định của Pháp luật để các cơ quan đăng ký doanh nghiệp, cơ quan thuế, tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn miễn tuân thủ nghĩa vụ đối với nhà nước của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động của Quỹ. Các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức hiệp hội có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu tiếp cận các hoạt động hỗ trợ của Quỹ.

Qua gần 2 năm thực hiện Nghị quyết, kinh tế tư nhân đã có sự phát triển nhanh chóng và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế, nhất là góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại đầu tư, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện an sinh xã hội. Năm 2020, Covid 19 diễn biến phức tạp, tác động đến đời sống kinh tế – xã hội, làm ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư. Tuy nhiên, với những nỗ lực của tỉnh, tình hình thu hút đầu tư vào Sóc Trăng đạt được kết quả khả quan. Trong năm nay, tỉnh tiếp và làm việc với 99 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các Sở, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan báo chí tổ chức tốt việc tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho cơ quan, tổ chức, nhân dân tại địa phương. Về đầu tư cho đổi mới sáng tạo, tỷ lệ chi của Nhà nước cho khoa học công nghệ chỉ khoảng 0,44% GDP, đứng sau Singapore (2,22%), Malaysia (1,44%) và Thái Lan (0,78%)… Về phía doanh nghiệp, khảo sát của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng chỉ ra phần lớn các doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo thông qua việc “đầu tư vào công nghệ mới được gắn liền với hàng hóa, máy móc, thiết bị” (39,4%) hoặc nâng cấp/chỉnh sửa công nghệ, thiết bị hiện tại (39,3%) mà ít có nghiên cứu và phát triển.

Hiện tại mình thấy các công ty khởi nghiệp, hoặc DNVVN mặc dù sản phẩm tốt, ý tưởng kinh doanh tốt, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế về lập kế hoạch báo cáo tài chính, kiến thức về quản lí tài chính, định giá, lên kế hoạch ngân sách, dòng tiền và dự báo doanh số bán hàng, nên vẫn còn loay hoay trên đà phát triển. Ban Kinh tế Trung ương , Báo cáo 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Hà Nội, tháng 4. Khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn không chỉ ở chính các DNNVV khởi nghiệp, mà còn ở điểm nghẽn từ ngân hàng. Theo các chuyên gia tài chính, các ngân hàng thương mại hiện nay chưa mạnh dạn thay đổi cho DNNVV khởi nghiệp vay vốn, do e ngại đặc thù của các DN này là không có hoặc có ít tài sản đảm bảo, giá trị của DN chính là giá trị hình thành trong tương lai nên rất khó xác định và độ rủi ro cao. Trong khi để có thể phát triển, các DNNVV khởi nghiệp rất cần nguồn vốn vay ngân hàng để bù đắp sự thiếu hụt vốn trong kinh doanh. Tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách lao động, tiền lương của người lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý, thành viên Hội đồng quản lý theo quy định tại Thông tư này.

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và thí sinh không đủ điều kiện dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp… Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6… Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán… Về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa…