Phát Triển Doanh Nghiệp Tư Nhân

Đây được xem là nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đây chính là biện pháp tốt nhất, thời điểm tốt nhất để cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, xây dựng lòng tin với chủ đơn vị kinh tế tư nhân, để họ ngày càng tin tưởng ủng hộ, đồng tình, tạo điều kiện cho công tác phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân được thuận lợi. Trong sản xuất, kinh doanh, người đứng đầu doanh nghiệp tư nhân ít bị thanh tra, giám sát của các cơ quan chức năng nhà nước, do họ không sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước trong kinh doanh.

Bà Phương nhận định kinh tế tư nhân vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển, trở thành “lực kéo” chính cho cả nền kinh tế trong thời gian sắp tới. Điều này lại càng mang tính thực tiễn khi các văn kiện đang được xây dựng để trình Đại hội XIII sẽ xác định động lực chủ đạo cho chiến lược phát triển kinh tế – xã hội cho 10 năm tới. Thứ nhất, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh; các thành phần kinh tế được bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực đầu vào và trong tiếp cận thị trường đầu ra. Việc có những ưu đãi cho doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp FDI sẽ là bất bình đẳng cho doanh nghiệp tư nhân. Thứ sáu,quan điểm, đường lối của Đảng về kinh tế tư nhân và khuyến khích tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân qua 30 năm đổi mới đã có sự phát triển, hoàn thiện trên nền tảng nhất quán coi trọng sự tồn tại lâu dài của nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Nguồn vốn ban đầu của doanh nghiệp tư nhân xuất phát từ tài sản tư của chủ doanh nghiệp. Vì vậy, không có bất cứ giới hạn nào giữa phần vốn và tài sản đưa vào kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân và phần còn lại thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Cũng vì vậy sẽ không có sự tách bạch tài sản của doanh nghiệp tư nhân với tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân đó. Những câu chuyện đó đều cho thấy rõ sự tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân tạo ra hiệu ứng sóng lan tích cực rộng lớn ra sao, điều càng thêm quý giá trong những ngày gian khó vì dịch bệnh. Đại sứ quán Pháp ngày 22/11 cho biết, Proparco – một chi nhánh tài trợ lĩnh vực tư nhân của Cơ quan Phát triển Pháp đã ký kết một khoản vay 10 triệu USD với doanh nghiệp sản xuất đồ may mặc Scavi. Khoản vay giúp doanh nghiệp tiến hành tự động hóa và số hóa các hoạt động sản xuất và tối ưu hóa nhà máy tại thành phố Huế.

Hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động. Thứ hai, tập trung thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân được tham gia và giám sát quá trình xây dựng và thực hiện chính sách. Đó là việc triển khai các chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân và cải thiện môi trường kinh doanh, nhất là cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh (đạt trên 50%).

“Tết chung một nhà” là chương trình do Bia Saigon hợp tác với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch và tôn vinh những người tuyến đầu và tình nguyện viên đã đóng góp trong nỗ lực chống lại Covid-19. Chương trình hy vọng sẽ lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc, trong đó nhấn mạnh vào sự gắn kết và đoàn kết gia đình… Trong hành trình 10 năm qua, Vietlott luôn nỗ lực ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh xổ số để không chỉ tạo ra nhiều sản phẩm mới mà còn góp phần mang những điều tốt hơn cho xã hội. Đồng thời, các cấp, các địa phương cần thực hiện nhất quán, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch.

Qua thực tiễn hoạt động, VCCI nhận thấy tình trạng mỗi thủ tục hành chính được ban hành ở các văn bản quản lý chuyên ngành khác nhau do các cơ quan khác nhau soạn nên có sự không thống nhất và đồng bộ. Ví dụ, có một vài thủ tục thì không quy định thời gian thực hiện, một vài thủ tục khác lại có những quy định rất tiến bộ như cán bộ chỉ được hướng dẫn hồ sơ 1 lần bằng văn bản, không được yêu cầu thêm các hồ sơ khác hay nếu cơ quan có thẩm quyền chậm trả lời thì coi như đồng ý với đơn của người dân và DN. Do đó, cần có chương trình rà soát lại các thủ tục hành chính hiện có và xây dựng văn bản pháp luật để xác lập quy chuẩn cho các thủ tục hành chính.

Sáu là, có những chính sách hỗ trợ, động viên kịp thời những cá nhân, đơn vị chịu ảnh hưởng sâu sắc từ dịch bệnh và thiên tai; Hỗ trợ người dân, DN khôi phục lại kinh tế sau những khó khăn, mất mát. Thứ hai, về môi trường thể chế, hệ thống pháp luật, các cơ chế, chính sách khuyến khích KTTN phát triển còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ. Thứ nhất, về nội tại DN, xuất phát điểm phát triển và năng lực nội tại của KTTN còn thấp.

Sự giàu có và thịnh vượng của mỗi quốc gia, địa phương tuỳ thuộc rất nhiều vào thái độ của lãnh đạo các cấp, các ngành, của toàn xã hội đối với loại hình kinh tế trọng yếu này. Đường lối phát triển của một quốc gia, chiến lược, kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội của mỗi địa phương thể hiện tư duy chiến lược và có vai trò quan trọng đối với thành công hay thất bại của nền kinh tế. Loại hình kinh tế tư nhân đang hình thành những loại hình đa dạng và phong phú đặc trưng cho mỗi giai đoạn phát triển của đời sống xã hội. Phát triển loại hình kinh tế tư nhân cũng có nghĩa là bảo tồn tính đa dạng phong phú của đời sống kinh tế, xem nó như là nguồn gốc của mọi sự phát triển. Mặt khác, cần phải xóa bỏ rào cản, chính sách và các biện pháp hành chính can thiệp trực tiếp vào thị trường, cũng như sản xuất kinh doanh tạo ra những bất bình đẳng trong việc tiếp cận nguồn lực xã hội, cơ hội kinh doanh ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của kinh tế tư nhân. Ngoài ra, cần phải tăng cường tính minh bạch và kiểm soát độc quyền kinh doanh, đồng thời phải đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

  • Trước hết, bà Dung nhìn nhận quy trình nội bộ của các cơ quan Nhà nước, có thể hiểu là sự phối hợp thực hiện giữa các cơ quan Nhà nước, các cơ quan chuyên môn của địa phương hay giữa các cơ quan trong cùng một bộ, ngành, đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến chủ trương cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính của Chính phủ.
  • Bản thân các doanh nghiệp tư nhân trong nước đã yếu, khả năng kết nối, liên kết giữa các doanh nghiệp tư nhân và giữa doanh nghiệp tư nhân với các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam còn yếu hơn, vì thế phát triển doanh nghiệp tư nhân mang nặng tính manh mún, nhỏ lẻ, rời rạc.
  • Theo quy định của doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ về tài sản của mình trong mọi hoạt động doanh nghiệp.
  • Ưu tiên phát triển các khu công nghệ cao, các vườn ươm công nghệ và các doanh nghiệp khoa học – công nghệ .
  • Một trong những bước đầu hợp pháp hóa tiền điện tử là Ấn Độ sẽ đánh thuế thu nhập tiền điện tử ở mức cố định 30%.

®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân. Bạn sẽ nhận được email hàng ngày, tức là bạn đã đồng ý với các điều khoản của chúng tôi. Người dân mua bán lấn chiếm lòng đường chứ không vào Trung tâm thương mại Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) mua bán theo quy định. TTO – “Tôi đã được hồi phục, nhưng vẫn còn tàn tích của COVID-19 trong cơ thể tôi. Đây là lời giải thích duy nhất mà tôi nhận được cho các xét nghiệm dương tính”. Không gian đa sắc màu, tựa như con phố La Boca, trung tâm văn hoá của thủ đô Buenos Aires với những nhịp tango rộn ràng, quán trà Matéa bừng sáng với trên con đường Tô Ngọc Vân (Hà Nội) thưa vắng người qua lại vào chiều cuối đông. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT chia sẻ tại cuộc “Đối thoại 2045”.

Theo Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, nguồn vốn 36 triệu USD do USAID tài trợ nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của Việt Nam. Hanwha Life Việt Nam vừa chính thức ký kết thoả thuận hợp tác với Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel về phân phối sản phẩm bảo hiểm. Sự kiện này đánh dấu một xu hướng mới trong chiến lược đa dạng hóa kênh phân phối trên thị trường của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ . Khung khổ pháp luật về quản trị DNNN đã dần được hoàn thiện, nhưng thực tiễn quản trị DNNN ở Việt Nam còn khoảng cách khá xa so với chuẩn mực quốc tế. “Nếu chủ doanh nghiệp là người tốt, đủ tiêu chuẩn thì đưa họ vào Đảng là việc tốt chứ.

Tuy nhiên, điểm yếu của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam hiện nay là qui mô doanh nghiệp còn quá nhỏ, thiếu các doanh nghiệp cỡ lớn và vừa. Vốn đầu tư ban đầu và tài sản khác mà chủ doanh nghiệp tư nhân sử dụng vào việc kinh doanh phải được ghi chép vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp. Vốn là tiền Việt Nam, ngoại tệ hoặc vàng phải gửi ở ngân hàng, nơi chủ doanh nghiệp mở tài khoản và được ngân hàng chứng nhận. Doanh nghiệp tư nhân là đơn vị kinh doanh có mức vốn không thấp hơn vốn pháp định, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nguyên Phó ban nghiên cứu của Thủ tướng, ông Đặng Đức Đạm cho rằng các con số mà Tổ công tác thu thập được về quá trình hoạt động 10 năm của doanh nghiệp tư nhân là không chính xác. Theo ông, “chẳng hạn các con số thống kê về tỷ suất lợi nhuận/đồng doanh thu của doanh nghiệp tư nhân mỗi năm chỉ là vài %, trong khi lãi suất ngân hàng mỗi năm cũng đã mười mấy %. Vậy thì họ kinh doanh để làm gì, sao không gửi ngân hàng”.

Trong khi đó, ông Kiên cho rằng, bên cạnh ưu thế là giải quyết việc làm so với DNNN và DN FDI thì đóng góp của khối DNTN trong nguồn thu ngân sách vẫn còn hạn chế. Rất ít các DN thuộc loại tỷ đô của Việt Nam đi lên từ ứng dụng khoa học công nghệ mà chủ yếu là từ lĩnh vực kinh doanh bất động sản hoặc có gắn với kinh doanh bất động sản. Theo đại diện Tân Hiệp Phát, ở nhiều giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải kìm hãm sự phát triển để dành thời gian sắp xếp, tổ chức lại, sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới mà không bị “hẫng”, để có sức cạnh tranh tiếp.

Vai trò kinh tế tư nhân trong sự phát triển kinh tế – xã hội ở Lâm Đồng Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần với nhiều loại hình kinh tế đã được Đảng ta nêu ra từ Đại hội VI . Đây là chủ trương, chính sách nhất quán và lâu dài của Đảng ta, cho đến nay đã trải qua gần 30 năm đổi mới, thực tiễn đã chứng minh rằng, đây là một luận điểm, một chính sách hoàn toàn phù hợp với yêu cầu khách quan, là quyết sách chiến lược đúng đắn, sáng tạo góp phần vào “những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử”. Đến nay, Đảng coi “là một động lực quan trọng của nền kinh tế”, đồng thời khẳng định “xoá bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân” và “kinh tế tư nhân được phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm”. Lạm phát có lẽ là nhân tố quan trọng tạo nên môi trường kinh tế vĩ mô cho doanh nghiệp hoạt động.

Đặc biệt, trong những năm qua một làn sóng khởi nghiệp đã và đang diễn ra, đem lại một sức sống mới cho nền kinh tế. Có thể thấy, khu vực KTTN đang đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong nền KTTT định hướng XHCN, góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế – xã hội của đất nước. Đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện chức năng “kinh doanh”. Việc cổ phần hóa, thoái vốn sẽ tạo cơ hội để KTTN khai thác, sử dụng các nguồn lực thoái lui từ khu vực kinh tế nhà nước (ngành, lĩnh vực kinh doanh, vốn, tài nguyên, nhân lực, thị trường, v.v.), từ đó, thay thế doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào những ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Mặt khác, lâu nay, cơ cấu kinh tế của Việt Nam có một vấn đề lớn là phụ thuộc vào lao động giá rẻ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường để có biện pháp điều hành, bình ổn giá phù hợp, kiểm soát lạm phát. Hồ Chí Minh, Đoàn công tác Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp tục có buổi làm việc với Tổng công ty Lương thực miền Nam . “Kết nap chủ doanh nghiệp rất vất vả, thậm chí vất vả gấp 10 lần so với một quần chúng ưu tú bình thường. Khi đó chúng tôi phải xuống tận doanh nghiệp vận động, thậm chí phải khai hộ lý lịch, hoàn thiện hồ sơ vì họ ngại và công việc rất bận”, ông nói. Bởi vậy mà khi lần đầu Việt Nam công bố Sách Trắng vào tháng 7/2019, ông Lâm mang trong mình cảm giác bồi hồi, khó tả. Ông cho biết chưa bao giờ Việt Nam có một cuộc thống kê đầy đủ về bức tranh doanh nghiệp như thế. Nỗ lực của Fed nhằm kiềm chế lạm phát với một loạt đợt tăng lãi suất trong năm nay tạo cảm giác đan xen giữa hy vọng và lo lắng cho các nước đang phát triển.

Hệ quả là hầu như các doanh nghiệp đều không chịu lớn, rất ít doanh nghiệp phát triển, chuyển được từ siêu nhỏ thành nhỏ, từ nhỏ thành vừa. Doanh nghiệp lớn phải là cánh chim đầu đàn, dẫn dắt các doanh nghiệp vừa và nhỏ đi lên, đưa họ vào mạng lưới chuỗi sản xuất cung ứng của mình để cùng nhau phát triển. Mặt khác, họ cũng thiếu sự đồng hành của các hiệp hội doanh nghiệp, các chính sách phát triển của cơ quản quản lý nhà nước. 5-Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về nội dung và kết quả thực hiện Nghị quyết.

Ưu điểm lớn nhất của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đó chính là chủ sở hữu công ty sẽ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty. Do có tư cách pháp nhân nên chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu. Chỉ có 10% số doanh nghiệp đã từng đăng ký, hoặc đăng ký thành công 1 bằng sáng chế trong vòng 3 năm liên tiếp. Đầu tư doanh nghiệp cho khoa học công nghệ chiếm tỷ lệ thấp hơn nhiều so với các nước khu vực.

Chính sách với hợp tác xã, chính sách với doanh nghiệp, chính sách với người nông dân…”, bà Hương nói. “Tiềm năng còn lại rất lớn, quan điểm của chúng tôi là những gì các doanh nghiệp nước ngoài làm được thì người Việt chúng ta cũng sẽ làm được”, CEO Vingroup chia sẻ. Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Phạm Hồng Sơn cho biết, cố gắng đưa hệ thống giao dịch mới, với khả năng xử lý số lượng lệnh giao dịch gấp 3-5 lần so với hệ thống hiện tại, vào giao dịch trong tháng 7/2021, để xử lý xong tình trạng nghẽn lệnh… 76% CEO kỳ vọng nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022, đạt mức cao nhất trong 10 năm qua. Tôi lấy ví dụ, cùng là tỉnh vệ tinh Hà Nội, nhưng có địa phương trở thành “thủ phủ” công nghiệp ô tô, xe máy; có địa phương thu hút loạt khu công nghiệp trong khi cũng có những địa phương vẫn “vườn không nhà trống”. Có thể nói, hạ tầng đã “lỡ” đầu tư mà không trúng, không đủ tầm nhìn thì phí tổn rất cao.

Thủ tướng đã ngồi nghe kiến nghị của doanh nhân và ngay buổi chiều là cuộc họp kín với các bộ ngành để tháo gỡ các vấn đề kiến nghị của doanh nghiệp. Thứ tư, tiếp tục rà soát các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính về cấp phép với các điều kiện kinh doanh để kiến nghị các bộ, ngành Trung ương bãi bỏ, sửa đổi các quy định về điều kiện kinh doanh theo đúng quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Có hoạt động trong các ngành công nghiệp mũi nhọn của Hà Nội là sản xuất cơ khí, điện và điện tử chiếm một tỷ lệ rất nhỏ (sản xuất kim loại và phi kim 7,6%, điện tử 0,1%; sản xuất máy móc thiết bị 0,2%; công nghiệp chế biến chế tạo khác 1,2%). Bên cạnh đó, phải khơi thông cơ chế huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn tư nhân vì Nhà nước không thể “ôm” hết. Với kết nối nội địa, chúng ta cũng phải quy hoạch trong tổng thể về hàng hoá, hành khách, cân đối giữa các loại hình vận tải khác sau khi hoàn thành trục kết nối Bắc – Nam này để có điều chỉnh cho phù hợp.