Phát Triển Doanh Nghiệp Tri Thức

Xu hướng mua hàng trực tuyến thực sự bùng nổ khi đại dịch COVID -19 diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Bởi nhu cầu tiêu dùng của con người là tất yếu, ứng dụng công nghệ thông tin là những bước phát triển văn minh của nhân loại nhưng đại dịch mới là nhân tố xúc tác mạnh mẽ cho các hoạt động trực tuyến do việc hạn chế đi lại và tiếp xúc trực tiếp. Về phía chủ quan, một mặt, trí thức trẻ phải tu dưỡng, rèn luyện để có được những thành tựu cá nhân, đóng góp vào những thành công chung của tầng lớp trí thức trẻ nói riêng và thanh niên nói chung; để nhận biết và phân biệt họ với các bộ phận khác trong xã hội. Sự “nhận biết” này “căn cứ vào việc đánh giá tính sáng tạo của họ trong quá trình lao động trí óc phức tạp, ở giá trị của những sản phẩm khoa học”9. Mặt khác, trí thức cần phải tham gia một cách sâu rộng và toàn diện với các bộ phận khác trong xã hội để có thể phát huy vai trò xung kích, sáng tạo vốn là bản chất của thanh niên. Trí thức gắn liền với sự hình thành của xã hội loài người, là nền tảng tiến bộ xã hội, là nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức.

Ở các cơ sở khác nhau với trang thiết bị đào tạo khác nhau thì việc trang bị kiến thức cho nguồn nhân lực hoàn toàn khác nhau. Điều này, dẫn đến việc hình thành tri thức cho từng con người cũng ở các mức độ khác nhau. Vì vậy, nhiều người sau khi trải qua đào tạo có thể phát minh ngay nhưng cũng có một số người ra vẫn còn thiếu cái gì đó mang tính chất cơ bản nên không thể triển khai được công việc. Ngoài ra, phải kể đến Ấn Độ là quốc gia đã đạt được thành công bước đầu trong việc hàng năm đưa hàng chục nghìn chuyên gia và công nhân lành nghề sang nghiên cứu và làm việc tại các trung tâm công nghệ cao của Mỹ.

Với tư cách là động lực cho sự phát triển, giáo dục chuẩn bị cho con người phát triển cả về trí tuệ, tay nghề, kĩ năng. Hơn nữa, giáo dục bảo đảm phát triển dân trí, góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ học vấn của mọi người lao động. Hàm lượng trí tuệ trong lao động do giáo dục mang lại là cái làm cho con người trở thành nguồn lực đặc biệt trong sản xuất, nguồn lực duy nhất tạo ra lợi thế so sánh dài hạn.

Công nhân các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà thi đua lao động sản xuất ngay từ đầu năm. Có mặt tại Xí nghiệp May Hưng Hà (Tổng công ty May 10) vào những ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, khí thế lao động đang rất khẩn trương, hàng trăm lao động hăng say vào ca, bám máy để sản xuất những đơn hàng đầu tiên. Tỉ lệ suy dinh dưỡng của học sinh năm 2019 ở mức khá cao, khoảng 13,9%, trong khi đó tỷ lệ thừa cân-béo phì cũng tăng nhanh, khoảng 20%. Cơ sở vật chất tại các trường học còn hạn chế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo còn thiếu trường học, thậm chí các điểm trường quy hoạch chưa hợp lý, chưa đủ điều kiện tổ chức học bán trú, ảnh hưởng đến sức khỏe cho các cháu khi đi học.

Đây là cơ sở quan trọng giúp Thành phố hình thành tổ chức bộ máy đủ mạnh để có thể hiện thực hóa mục tiêu trên. Bên cạnh đó, TPHCM cũng ban hành nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy các nghiên cứu khoa học công nghệ gắn với cuộc sống, hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo… Không ngừng nâng cao tính hiệu lực hiệu quả của bộ máy chính quyền, xây dựng một nền quản trị công năng động. Thành phố cũng tập trung nâng cao năng lực dự báo, điều chỉnh chính sách của chính quyền TPHCM để hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm quản lý và phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số trong điều kiện phát triển mới; nâng cao năng lực của cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế tri thức. Thành phố cũng quan tâm ban hành nhiều cơ chế, chính sách thu hút các nhà khoa học, trí thức trong và ngoài nước, kiều bào ở nước ngoài tham gia vào mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế – xã hội của Thành phố, đóng vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tri thức.

Thông tin về các nguồn ngân sách hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm KH&CN; Chính sách ưu đãi mới nhất dành cho doanh nghiệp KH&CN; tương tác với quản lý nhà nước về thị trường KH&CN… các tổ chức cá nhân và các nhà khoa học có thể tìm trên Website à Fanpage Facebook Sàn Công Nghệ Vui. Việc cải cách giáo dục phải trên cơ sở bảo tồn và phát huy truyền thống dân tộc là một điểm đặc sắc trong sự thành công của cải cách giáo dục Hàn Quốc dưới thời kì công nghiệp hoá. Mỗi một tổ chức kinh tế đều cần đến nguồn nhân lực đặc trưng để vận hành nó, lực lượng sản xuất bao giờ cũng là cái lõi của một nền kinh tế và quyết định nền kinh tế đó có tồn tại hay không. Đối với lĩnh vực giáo dục – đào tạo, cần đẩy mạnh việc chuyển đổi số, sử dụng công nghệ số vào công tác quản lý giáo dục, từ quản lý của ngành giáo dục đến quản lý hoạt động của một trường học (quản lý giáo viên, học sinh, quản lý tài chính, tài sản, quản lý thực hiện chương trình dạy và học…).

Bài viết sau đây là xem xét các quan điểm, luận cứ cho sự hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao. Chuyển đổi số nói chung và công nghệ nói riêng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sử dụng nguồn lực một các hiệu quả, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn. Các giải pháp thông minh đã hỗ trợ cho việc giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, kiểm soát lộ trình giao vận và tăng năng suất hoạt động của tổ chức. Chuyển đổi số hỗ trợ cho hoạt động quản lý, điều hành của các doanh nghiệp thông qua hệ thống dữ liệu minh bạch, từ đó con người có căn cứ để đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả (Antikainena và cs, 2018). Theo đó, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế để phát triển nền khoa học Việt Nam; Lấy doanh nghiệp làm trung tâm; thúc đẩy phát triển mô hình kinh doanh mới, kinh tế số, xã hội số.

Ta đang phải phát triển trong một thế giới đầy biến động, nơi điều duy nhất chắc chắn là sự không chắc chắn của chính thế giới này . Trong những biến động ấy, hiểu biết về các cơ hội và rủi ro để có thể đối mặt với chúng là rất cần. Môi trường càng biến động, quốc gia nào có hiểu biết để nắm được cơ hội sẽ càng phát triển được nhanh. Bổ sung vào lý thuyết kinh tế tân-cổ điển xem hai nguồn lực chính của kinh tế là vốn tài chính và sức lao động, kinh tế tri thức nhấn mạnh thêm về con người có tri thức. Nguồn lực con người có tri thức cao sẽ được nói ở phần sau về giáo dục và đào tạo trong kinh tế tri thức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ đang tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, đi cùng với cơ chế, chính sách và sự đầu tư để khuyến khích, tạo môi trường cho các nhà khoa học cống hiến. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh TP.HCM luôn xác định tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế tri thức trong định hướng, chiến lược phát triển. Chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số là một trong những biểu hiện cụ thể thể hiện ý chí, khát vọng phát triển đất nước đó. Đây chính là mục tiêu, ý nghĩa của việc đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số ở nước ta; là lý do để Đại hội XIII của Đảng vừa qua đặc biệt nhấn mạnh chủ trương chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong các văn kiện Đại hội.

Thông tin là những thông điệp thường được thể hiện theo dạng văn bản hoặc giao tiếp có thể thấy được hoặc không thấy được… nhằm mục đích thay đổi cách nhận thức của người nhận thông tin về vấn đề cụ thể và gây ảnh hưởng đến sự đánh giá và hành vi của người nhận. Do thông tin là những dữ liệu được tổ chức lại vì một mục đích nào đó, vì vậy nó sẽ giảm bớt sự không chắc chắn. Tương tự như dữ liệu, thông tin cũng được mã hoá và tương đối dễ dàng truyền tải.

Có được những hỗ trợ này để người Việt hiểu được tiếng nói và chữ viết trong nhiều ngôn ngữ khác cũng là một thách thức của CNTT&TT trong nền kinh tế tri thức. Các thỏa thuận thầu phụ cũng là một kênh quan trọng để tiếp thu các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật quốc tế. Trong quá trình này, các tổ chức nghiên cứu công, chứ không phải các trường đại học, đóng một vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới công nghệ.

Người quản lý cũng có thể xem xét dữ liệu lượng tiêu thụ xăng và thời gian tiêu thụ xăng theo phân loại khách hàng… Như vậy, bằng cách xử lý dữ liệu, ảnh đã có những thông tin, từ đó có những đánh giá và suy nghĩ về biện pháp quản trị bán hàng hợp lý hơn rùi đấy. Thuật ngữ quản trị tri thức được đề cập vào đầu những năm 1980 nhưng không được đón nhận. Mãi đến những năm 1990, thuật ngữ này mới được các nhà khoa học quan tâm và nghiên cứu rộng rãi. Thứ hai, xây dựng và triển khai một chương trình quốc gia về Quản trị tri thức triển khai rộng rãi trong các cơ quan, doanh nghiệp. Được sự ủng hộ của Hội Xuất bản Việt Nam, Cục Xuất bản In và Phát hành, Các nhà tài trợ và nhiều cơ quan, tổ chức, Công ty VIVI EDUCATION đã hình thành và hiện thực ý tưởng xây dựng Hệ thống Cafe sách “The Wiselands Coffee”. Mô hình tổ chức, bộ máy quản lý địa chính, quy hoạch, giá đất gắn với hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia được quản lý đồng bộ, thống nhất, bảo mật cao là tiền đề đổi mới hệ thống quản lý đất đai.

Qua quá trình hoạt động, trải nghiệm trên thị trường, tri thức của DN sẽ tích lũy và lớn lên. Trong xu thế toàn cầu hóa và bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chắc chắn rằng tăng trưởng kinh tế dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên và lao động rẻ sẽ nhường chỗ cho nền kinh tế tăng trưởng dựa vào hàm lượng công nghệ cao, đa dạng hóa và nâng cao giá trị gia tăng. Tập trung xây dựng một số doanh nghiệp công nghệ mạnh về tiềm lực, quy mô, có trình độ cao về nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ số làm đầu tàu hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp khác chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. Để sáng tạo ra tri thức, Tổng giám đốc Công ty LG Electronics Việt Nam luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi ý tưởng giữa các cấp quản lý và nhân viên trong công ty.

  • Năng lực nghiên cứu ứng dụng của các viện nghiên cứu, trường đại học còn khiêm tốn.
  • Định hướng đến năm 2020, công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế chủ lực, chiếm 10% tổng GDP toàn thành phố.
  • Vì vậy, với yếu tố lương thấp, suất đầu tư thấp đã không bảo vệ ngành may mặc trước sự cạnh tranh của các nước.
  • Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết hỗ trợ thất nghiệp cho người lao động, tỉnh Nam Định tiếp tục triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm giúp cho người lao động trên địa bàn sớm tìm được công việc phù hợp, ổn định cuộc sống.

Tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết sẽ sớm ban hành chiến lược chuyển đổi số quốc gia nhằm tạo thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ. Chính phủ cũng xác định nhiệm vụ đầu tiên và then chốt nhất là hoàn thiện nền kinh tế thị trường, đổi mới sáng tạo; tiếp sau đó là hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Nền kinh tế số là một nền kinh tế dựa trên các công nghệ kỹ thuật số, ở đó các hoạt động kinh tế có sử dụng thông tin số, tri thức số như là yếu tố sản xuất chính. Sử dụng mạng internet, mạng thông tin làm không gian hoạt động, lấy dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin là nòng cốt và động lực chính để tăng năng suất lao động, tối ưu hóa nền kinh tế. Nói đơn giản là nền kinh tế liên quan đến công nghệ số, sử dụng công nghệ số và dữ liệu số để tạo ra những mô hình kinh doanh mới và giá trị thặng dư siêu ngạch cho nền kinh tế. Thứ hai, quan tâm đến đông đảo sinh viên mới tốt nghiệp đại học ra trường đã có việc làm và sinh viên đã tốt nghiệp đại học ra trường nhưng chưa có việc làm.

Số cán bộ NC&PT trong doanh nghiệp chỉ chiếm 24,06% và số lượng tiến sỹ, thạc sỹ chỉ chiếm khoảng 3% tổng số của cả nước. Để doanh nghiệp thực sự là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia thì nguồn nhân lực NC&PT, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp phải lớn mạnh hơn nữa cả về số lượng và chất lượng. Như vậy, có khoảng 27 nhà báo mất việc sau khi Microsoft quyết định không sử dụng con người để làm việc chọn lựa tin tức, biên tập và kiểm soát các bài báo trên trang chủ của mình. Những nhân viên này được thông báo về quyết định chấm dứt hợp đồng của Microsoft là do xu hướng chuyển dịch của toàn cầu, từ con người sang máy móc, để cập nhật tự động tin tức. Trong thời đại Cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, Blockchain (công nghệ tạo nên đồng tiền mã hóa Bitcoin) là một trong những công nghệ đột phá, có tác động to lớn đến nhiều lĩnh vực của đời sống.

Song, đứng trước thách thức của thị trường, vốn tri thức đó cần được nâng cao và đổi mới liên tục. Điều này giúp các công ty khởi tạo các khả năng mới, tạo sản phẩm mới và mang đến trải nghiệm tích cực cho khách hàng. Hệ sinh thái tri thức cho doanh nghiệp là cốt lõi của việc phát triển văn hóa đọc trong doanh nghiệp, nhờ đó có thể xây dựng được bản đồ và lộ trình phát triển của con người trong tổ chức, là kim chỉ nam soi đường cho doanh nghiệp phát triển trong nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh tế toàn cầu nói chung. Chuyển đổi số, phát triển kinh tế số được Báo cáo chính trị đưa vào thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

“Chúng tôi lập doanh nghiệp và nhà máy ở Singapore, Malaysia chưa bao giờ phải chi phí tiền tiêu cực dù chỉ là 1 đô la nhưng ở Việt Nam thì nhiều khoản chi… Như vậy làm sao các nhà khoa học, các doanh nghiệp có thể ứng dụng khoa học vào đời sống xã hội”, PGS.TS Nguyễn Thị Hòe nói. Bối cảnh của sự vận động tri thức có thể bao trùm phạm vi hẹp giữa các cá nhân, trong nhóm làm việc, các buổi họp, hay rộng hơn trong không gian ảo của các diễn đàn trên mạng. Tâm là thể hiện ở lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, tình đồng loại và luôn có sự khát vọng thay đổi để thúc đẩy những hành động cụ thể, góp phần tạo lên sự chuyển biến thực sự trong công việc của mình hay cho quốc gia, vùng lãnh thổ. Kinh tế tri thức và toàn cầu hóa hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau, đưa thế giới trở thành ngôi nhà chung của con người. Học tập trở thành nhu cầu tất yếu đối với mọi người trong xã hội, góp phần tăng tính cạnh tranh trong thị trường lao động và con người phải luôn học hỏi nếu không muốn bị thất nghiệp. Văn hóa Hàn Quốc đã và đang từng ngày, từng giờ len lỏi, lan tỏa và phát triển khắp thế giới thông qua các bộ phim truyền hình, các ban nhạc K-pop đình đám.

Cơ chế, chính sách chưa tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các sản phẩm KH&CN trong nước và nước ngoài được trao đổi, mua bán trên thị trường. Còn thiếu những cơ chế, chính sách thực sự khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới, nhập khẩu công nghệ, nhất là đối với những ngành, lĩnh vực chủ lực, mũi nhọn để nhanh chóng ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh tạo ra sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao. Nhìn chung, các trung tâm dịch vụ KH&CN còn chưa thực sự phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy dịch vụ môi giới, chuyển giao, tư vấn, đánh giá, định giá, thẩm định, giám định công nghệ. Ba là, trong nền kinh tế tri thức, tri thức khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp khi các yếu tố của lực lượng sản xuất với con người gắn bó chặt chẽ với nhau, khoa học thấm và tất cả các yếu tố của lực lượng sản xuất, từ đó quan hệ sản xuất cũng mang những nội dung và tính chất mới. Sở hữu quan trọng nhất và chủ yếu của nền kinh tế tri thức trong CMCN 4.0 đó chính là sở hữu trí tuệ. Xung đột lớn nhất của nền kinh tế tri thức trong cuộc cách mạng này cũng chính là xung đột về sở hữu trí tuệ.

Một môi trường và thể chế theo luật, cho phép dòng chảy tự do của tri thức, hỗ trợ công nghệ thông tin và truyền thông, khuyến khích việc làm chủ doanh nghiệp như trọng tâm của kinh tế tri thức. Nguồn tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân dành cho việc phát triển hạ tầng, xây dựng nền tảng hệ thống và các ứng dụng của Hệ tri thức Việt số hóa; tạo lập, thu thập, khảo sát nhu cầu, tổ chức các diễn đàn, sự kiện, phát động các cuộc thi và chuẩn hóa thông tin, tri thức. Khuyến khích việc sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và các quỹ trách nhiệm cộng đồng để phát triển nền tảng hệ thống và các ứng dụng khai thác Hệ tri thức Việt số hóa. Kinh tế tri thức cho ta cơ hội nắm bắt và vận dụng sáng tạo những tri thức mới, cách thức kinh doanh mới để đổi mới nền kinh tế nước ta. Kinh nghiệm thành công của các nước phát triển cho thấy, việc đầu tư cho giáo dục nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một nhiệm vụ tất yếu của Việt Nam trong giai đoạn tới. TP HCM cũng tập trung nâng cao năng lực dự báo, điều chỉnh chính sách của chính quyền TP HCM để hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm quản lý và phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số trong điều kiện phát triển mới; nâng cao năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế tri thức.

Cùng với sự phát triển của đất nước, những năm qua, tổ chức Công đoàn đã luôn đồng hành cùngngười lao độngvà doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Một thí dụ thành công điển hình trong việc hướng tới kinh tế tri thức là vùng Bangalore (Ấn Độ) mà chúng ta đã nhắc đến ở trên. Trước kia, nơi đây rất lạc hậu, nhờ Chính phủ nước này tập trung đầu tư phát triển, Bangalore ngày nay trở thành một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu phần mềm lớn nhất Châu Á với hơn 250 công ty trong và ngoài nước.