Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ

Có lẽ đó là lý do tại sao một vài người có kinh nghiệm tốt tại các công ty lớn không thể làm tốt như những chủ doanh nghiệp hay người quản lý tại các công ty nhỏ vì họ thực hiện phân cấp/giao quyền không đủ tốt. Các khuynh hướng tại biểu đồ trên cho thấy các nhu cầu mà giai đoạn IV đòi hỏi đối với doanh nghiệp. Gần như tất cả các yếu tố là rất quan trọng ngoài trừ khả năng thực hiện công việc của chủ sở hữu.

Phương pháp kỹ thuật tiếp cận tập trung vào việc xây dựng năng lực của các tổ chức trung gian để thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp vừa và nhỏ…/. Hồ Chí Minh, hiện vốn cho vay đi vào doanh nghiệp nhỏ và vừa rất lớn, với hơn 74% tổng dư nợ cho vay. Đến cuối tháng 10, lãi suất cho vay ngắn hạn 5 lĩnh vực ưu tiên chỉ còn 4,5%/năm, ngang bằng các nước trong khu vực và tương đương lãi suất cho vay bằng ngoại tệ, tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc nâng cao năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh và tái thiết hoạt động sản xuất – kinh doanh sau dịch.

Riêng nguồn kinh phí thực hiện các hợp đồng đối với những doanh nghiệp do nữ làm chủ là 13,04 tỷ đồng (với kinh phí dự án cam kết hỗ trợ là 5,6 tỷ đồng), chiếm 77,8%. Để đưa ra một quyết định thực tế về hướng đi để thực hiện, chủ sở hữu cần cân nhắc các nhu cầu của cá nhân và của doanh nghiệp bằng việc đưa ra những chiến lược khác nhau và đánh giá khả năng quản lý của mình để đáp ứng những thay đổi đó. Khi công ty phát triển, những người khác tham gia vào việc bán hàng, sản xuất hoặc kỹ thuật và họ trước tiên hỗ trợ và sau đó thậm chí thay thế chủ sở hữu. Theo ông Daniel Fitzpatrick, Giám đốc dự án USAID LinkSME, nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19 và rất cần sự giúp và dự án đã tìm cách đáp ứng một cách thiết thực, thông qua đẩy mạnh tư vấn trực tuyến, tưng cường tập huấn, đào tạo cho doanh nghiệp để phục hồi nhanh bền vững. Sự hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới sự cải thiện về quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tìm đầu ra, nhất là xuất khẩu cho doanh nghiệp. Theo Nghị định 39 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển DNNVV, quỹ này thực hiện cho vay trực tiếp theo thỏa thuận giữa quỹ và DNNVV, đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận với quỹ.

Trong tháng 5 năm 2000, cải cách luật pháp liên quan đến thương mại điện tử đã cho phép các văn bản điện tử có hiệu lực pháp luật giống như các văn bản viết, mở đường cho bao thanh toán trực tuyến phát triển. Tiếp đó, Quốc hội Mexico thông qua Luật Bảo tồn các văn bản điện tử, trong đó thiết lập các quy định về bảo tồn các dữ liệu liên quan đến hợp đồng, thỏa thuận và hiệp định. Tháng 4 năm 2003, Luật Chữ ký Điện tử được ban hành cho phép chữ ký điện tử được thay thế cho chữ ký văn bản và cho phép bên nhận các tài liệu kỹ thuật số được xác minh danh tính của người gửi.

Các DNNVV tích cực tham gia các hiệp hội DN để tiếp cận thông tin về các chính sách, chương trình hỗ trợ đối với DNNVV của Chính phủ, Nhà nước cũng như các tổ chức tín dụng. Cần tiến hành việc kiểm toán tài sản trí tuệ và lập danh mục tài sản trí tuệ để quản lý (nên sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác quản lý). Kiểm tra quyền sở hữu của những tài sản trí tuệ mà doanh nghiệp tạo ra từ đó có phương án chuyển quyền đối với những tài sản trí tuệ không dùng đến; xem xét nhu cầu cần nhận chuyển giao quyền từ các tổ chức, cá nhân khác để có phương án đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển giao. Mỗi dự án, phương án sản xuất – kinh doanh tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án đó (không bao gồm vốn lưu động) nhưng không quá 30 tỷ đồng. Lãi suất cho vay không vượt quá 90% mức lãi suất cho vay thương mại, được áp dụng thống nhất cho tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực và đối tượng ưu tiên của Quỹ.

Đồng thời, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tạo lợi thế cạnh tranh và ổn định đầu ra cho sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thứ ba, tính chất “tức thời” của giao dịch trực tuyến và cơ cấu chương trình cho phép nhiều tổ chức tín dụng tham gia đã nuôi dưỡng tính cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng và cho phép các nhà cung cấp nhỏ lựa chọn các gói bao thanh toán có những điều khoản thuận lợi nhất cho mình. Hầu hết các tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ bao thanh toán đều tái tài trợ các khoản thanh toán cho NAFIN để thu lợi nhuận từ chênh lệch giữa lãi suất mà họ phải trả cho các nhà cung cấp với lãi suất mà NAFIN thanh toán. Để giúp các DNNVV thỏa mãn nhu cầu về vốn và phát huy những đóng góp quan trọng của các DN này cho nền kinh tế quốc gia và một số lĩnh vực xã hội, Nhật Bản đã cải thiện các chính sách trợ cấp kinh tế, chủ yếu bao gồm chính sách trợ cấp tài chính và chính sách cho vay ưu đãi. Doanh nghiệp, doanh nhân tăng cường liên kết, hỗ trợ cùng phát triển(BGĐT) – Ngày 10/10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ của các DNNVV còn rất hạn chế do quy định, thủ tục xét chọn, tuyển chọn, thẩm định kinh phí, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước còn phức tạp.

Với đội ngũ chuyên gia ILO giàu kinh nghiệm, nhiều năm thực chiến tại doanh nghiệp. Trong đó, ba lĩnh vực tác động lớn và trực tiếp tới hoạt động sản xuất, kinh doanh là chính sách cho thuê đất, tín dụng và thuế. Dự án SME do Bộ các vấn đề toàn cầu Canada tài trợ tỉnh Trà Vinh thực hiện từ năm 2014 đến nay, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh làm chủ dự án. Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án 12,1 triệu CAD (tương đương khoảng 215 tỷ đồng); trong đó, nguồn vốn do Canada tài trợ không hoàn lại 11 triệu CAD, số tiền còn lại do tỉnh Trà Vinh đối ứng.

Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và cạnh tranh bình đẳng cho khu vực DNNVV, trong đó cần tạo điều kiện cho DNNVV gia nhập, rút lui khỏi thị trường đúng quy định pháp luật, dễ dàng, thuận lợi cũng được coi là một yếu tố đảm bảo tính hấp dẫn của các chính sách khuyến khích đầu tư. Cần xóa bỏ các ưu đãi mang tính phân biệt đối xử với DNNVV và DN có vốn đầu tư nước ngoài. Đảm bảo sự cạnh tranh thực sự bình đẳng, theo nguyên tắc thị trường giữa DN tư nhân và DN nhà nước. Quyền sở hữu trí tuệ phải được quản lý và duy trì thường xuyên, liên tục, mọi thay đổi đều phải được ghi nhận lại.

Tuy nhiên, chính phủ chỉ can thiệp vào hoạt động huy động vốn của các DNNVV bằng các chính sách tài trợ khi thị trường tài chính với các cơ chế độc lập của nó không thể thực hiện được điều này để tránh sự phụ thuộc quá mức của DN vào vốn tài trợ của chính phủ đồng thời giảm bớt gánh nặng cho ngân sách. Trong bối cảnh hậu Covid-19, quá trình hội nhập và kinh tế số đã trở thành một xu thế tất yếu đối với các quốc gia trên giới, các DNNVV cần làm chủ công nghệ, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực của mình thông qua việc thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống sang chuyển đổi số, thương mại điện tử. Doanh thu của hoạt động bán hàng trực tuyến trên toàn cầu quý II/2020 đã tăng vọt 71% so với cùng kì năm trước, lượng truy cập của trang thương mại điện cũng tăng 37%.

Trong trường hợp cần thiết, các doanh nghiệp mới thành lập cũng có thể nộp đơn xin vay vốn tới Tập đoàn Tài chính Nhật Bản Phục vụ các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa với lãi suất cho vay thường là thấp, dài hạn và phi lợi nhuận. Thậm chí, khi gặp thua lỗ, các doanh nghiệp mới thành lập có thể nộp đơn xin chính phủ trợ giúp tài chính. Bằng cách thiết lập các tổ chức tài chính đặc biệt phục vụ chính sách, chính phủ đã phân chia khu vực kinh doanh của các ngân hàng phục vụ chính sách với các ngân hàng thương mại một cách hiệu quả.

Nhiều thủ tục gây tâm lý e ngại cho các DN khi tham gia các chương trình, đề án hỗ trợ của Nhà nước. Theo nghĩa hẹp, “Thương mại hóa tài sản trí tuệ” là việc chuyển hóa tài sản trí tuệ thành hàng hóa để lưu thông trên thị trường, từ đó mang lại lợi nhuận cho chủ sở hữu. Trong trường hợp đó, công ty sẽ chuyển nhanh sang giai đoạn IV và tuỳ thuộc vào khả năng phát triển, marketing, người sản xuất, công ty sẽ đạt được thành công lớn hoặc that bại thảm hại. Chúng sẽ ít quan trọng hơn trong giai đoạn V khi các kỹ năng quản lý của người lao động được phát triển tốt, các hệ thống thông tin tốt, và việc kiểm soát ngân quỹ được đặc biệt ưu tiên.

Tuy nhiên, các DNNVV ở khu vực thành thị có sự sụt giảm doanh thu cao hơn so với các DN khu vực ở nông thôn. Nguyên nhân cơ bản là các hoạt động thương mại quốc tế và có độ tiếp xúc trực tiếp cao được tập trung đông ở khu vực thành thị. Trong thời điểm đỉnh dịch, doanh thu của các DNNVV do nữ lãnh đạo là 17% so với tháng 12 năm 2019, thấp hơn tỷ lệ ở các đơn vị do nam giới lãnh đạo (24%). Trong bối cảnh đó, để chuẩn bị cho mình tâm thế sẵn sàng đứng vững và từng bước khẳng định vị thế cạnh tranh của mình trên thị trường trong và ngoài nước, doanh nghiệp DNNVV Việt Nam cần đặc biệt quan tâm tới vấn đề tạo lập và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Hiểu về đối thủ và cân bằng hài hòa được các lợi ích với đối thủ trong kinh doanh sẽ tạo những cơ hội phát triển ổn định cho các DNNVV. Điều đó đồng nghĩa rằng, các DNNVV cần biết cách giữ mối quan hệ tốt đẹp với các DN lớn trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt. Đặc biệt, các DNNVV cần minh bạch hoạt động và báo cáo tài chính, nâng cao chất lượng quản trị DN, quản lý rủi ro. Thứ nhất,hoàn thiện thể chế, chính sách, hệ thống pháp luật về kinh doanh minh bạch, công bằng, lành mạnh nhằm mục đích tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh cho DN, tạo thuận lợi tối đa cho các DN khi tham gia vào thị trường trong nước và ngoài nước.

Việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi quyền sở hữu trí tuệ đó được thương mại hóa, mang lại lợi ích cho chủ sở hữu. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, DNNVV được coi là động lực chính cho sự tăng trưởng toàn cầu, chiếm 90% số lượng doanh nghiệp và hơn 50% số lượng việc làm toàn cầu; chiếm khoảng 70% tổng khối lượng hàng hóa, dịch vụ và tạo ra khoảng hơn 50% tổng số sáng kiến, đổi mới công nghệ toàn cầu. Tại điểm này, chiến lược phát triển được đưa ra thường dựa vào khả năng quản lý của những người sáng lập và nguồn đầu tư tài chính bên ngoài có thể đưa đến một sự thay đổi quản lý. Nếu bên nhượng quyền thực hiện nghiên cứu sâu về thị trường và có sản phẩm tốt, khác biệt thì bên nhận quyền mới có thể nhanh chóng chuyển qua các giai đoạn sinh tồn và kiếm sống và bước vào giai đoạn thành công.

Đối với các đơn vị hoạt động theo phương thức nhượng quyền, khả năng cuối cùng sẽ là việc mua lại các đơn vị nhượng quyền khác. Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển, công bố nội dung ôn tập, nội dung, thời gian và… Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu…

Các DN nói chung và DNNVV nói riêng cần đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ từ hoạt động ấy triển khai thành công hệ thống thông minh. Do đó, VCCI sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ chỉ số về phát triển bền vững CSI theo 3 cấp độ A, B, C hay 1, 2, 3 để vừa tầm, vừa sức với trình độ phát triển của các loại hình doanh nghiệp và đặc biệt là có thể hướng tới áp dụng trong cả khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa và cả doanh nghiệp siêu nhỏ. “Theo tôi, quỹ nên chọn hình thức hợp tác, đồng tài trợ hoặc có thể có sự bảo lãnh của NH thương mại với khoản vay đó để tận dụng thông tin, kinh nghiệm và nguồn lực lao động có kỹ năng của NH thương mại”. Thực tế, một thách thức lớn tại các công ty nhỏ là cả các vấn đề phải đối mặt và các kỹ năng cần thiết để giải quyết chúng thay đổi khi công ty phát triển. Vì vậy, chủ sở hữu phải nhận ra và quản lý các yếu tố khi chúng trở nên quan trọng đối với công ty. Việc kết hợp các mục tiêu cá nhân và mục tiêu công ty là đặc biệt quan trọng trong giai đoạn sinh tồn bởi vì chủ sở hữu phải nhận ra và cam kết đóng góp lớn về tài chính và thời gian – những nhu cầu năng lượng của một doanh nghiệp mới.

Hàng trăm hộ nông dân chuyên nghề trồng hoa cảnh Tết ở tỉnh Trà Vinh đang lo thất thu trong vụ Tết Nguyên đán năm 2022 bởi đến thời điểm này vẫn chưa có các thương lái đặt hàng thu mua như mọi năm. Chiến lược này đòi hỏi họ có được một nguồn lực tài chính từ bên ngoài ổn định lâu dài ngay từ khi bắt đầu. Vấn đề của doanh nghiệp vì vậy chuyển từ sinh tồn, sang vấn đề về mối quan hệ giữa Doanh thu và Chi phí. Thông báo về việc ngừng tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị xem xét điều kiện mở cửa hàng bán lẻ xăng…

  • Tư vấn, hướng dẫn đầu tư kinh doanh, tư vấn cải tiến sản xuất, Kaizen/5S, lean…
  • Việc làm này không chỉ giúp đảm bảo cho hoạt động độc lập của các ngân hàng thương mại trong nước mà còn hỗ trợ đắc lực cho chính sách phát triển DNNVV, giúp giải quyết các vấn đề về vốn cho các doanh nghiệp này.
  • Thứ tư, Thực hiện kết nối với các cơ sở khoa học để chuyển giao và tư vấn cải tiến hay nâng cao kỹ thuật công nghệ sản xuất – kinh doanh của DN.
  • Thứ ba, Nâng cao hiệu quả các chương trình đào tạo nghề của trung ương tại tỉnh như đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hay chương trình, đề án về việc làm cho thanh niên.
  • Bao thanh toán là một dạng tài trợ nhà cung cấp, trong đó các công ty bán các khoản phải thu của họ là những khoản tín dụng chất lượng cao với giá thấp hơn giá trị thực để nhận lấy tiền mặt tức thì.

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc… Thông báo điều chỉnh tiếp nhận đăng ký thời gian dự tuyển công chức thuộc kỳ tuyển dụng công chức… Quỹ Phát triển DNNVV (Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp), số 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Tp Hà Nội. Tại dự án SME Trà Vinh, các nghiên cứu khảo sát lồng ghép giới đạt trên 30%; hội thảo, tập huấn, sự kiện có tỷ lệ phụ nữ tham gia trung bình là 32%.

Sự mất cân đối của các yếu tố có thể tạo ra những vấn đề nghiêm trọng đối với những người sáng lập. Sự thay đổi bản chất của những thách thức quản lý trở lên dễ hiểu khi xem xét biểu đồ trên. Thứ chín, Tiếp tục duy trì thường xuyên các cuộc đối thoại (café doanh nhân), tọa đàm để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của DN. Nguyễn Trường Sơn , Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Các nhà sáng lập và các nhà đầu tư thường nhận định rằng công ty sẽ phát triển rất nhanh và sau đó sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán hoặc được bán cho các tập đoàn khác. Duy trì các chiến lược và cách thức cũ sẽ tác động xấu đến công ty khi bước vào giai đoạn phát triển và có thể gây ra sự sụp đổ. Nếu giai đoạn III-G không thành công, công ty chuyển sang giai đoạn III-D khi các nguyên nhân được phát hiện đúng lúc. Công ty phải cắt giảm chi phí như giai đoạn kiếm sống nếu không sẽ có thể dẫn đến phá sản. Thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành…

Tại một số quốc gia, chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp này dưới dạng phúc lợi và bảo trợ xã hội mà không chú trọng đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đã dẫn đến tình trạng bảo hộ quá mức các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vô hình chung làm cản trở sự phát triển của khu vực tư nhân. Trong khi đó, nhiều quốc gia khác đã tạo lập được môi trường phát triển thuận lợi, bền vững cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp các doanh nghiệp đạt hiệu quả hoạt động cao nhất, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Đối với DNNVV phải chủ động nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động, quản trị điều hành để đáp ứng các điều kiện vay vốn từ ngân hàng và các chính sách hỗ trợ khác của Luật.

Để hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị sửa luật, mở rộng đối tượng tài trợ, cho vay của Quỹ SMEDF…. Nền kinh tế nói chung và cộng đồng DN nói riêng đang trải qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, với sự chung tay của toàn xã hội và các quyết sách, cơ chế hỗ trợ kịp thời của Chính phủ sẽ giúp DNNVV vượt qua để duy trì phát triển.

Sự lớn mạnh cả về số lượng, quy mô hoạt động và cả về nội lực của khu vực DNNVV có tác động to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội và quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Nhật Bản là một quốc gia được biết đến với cái tên “Vương quốc của các doanh nghiệp”. Các DNNVV ở Nhật Bản lại là “Vua của vương quốc”, chiếm tới 99% tổng số DN hiện đang hoạt động tại nước này và giữ một vị trí không thể thay thế trong phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Vì những lý do đó, chính phủ Nhật Bản luôn duy trì chính sách hỗ trợ tối đa cho nhóm đối tượng này. “Đã đến lúc các doanh nghiệp phải quan tâm bố trí ngân sách, nhân sự cho công tác quản trị rủi ro, cho phát triển bền vững, lồng ghép được các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào chương trình sản xuất kinh doanh, thực hiện quản trị tích hợp, tích hợp chiến lược phát triển bền vững vào chiến lược doanh nghiệp… Nhờ chuyển nhượng nhãn hiệu Dianna, chủ sở hữu nhãn hiệu đã có khoản tiền khổng lồ để đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh mới nổi là tài chính với việc trở thành thành viên hội đồng quản trị ngân hàng Tienphong Bank.

Việc nắm bắt nhu cầu, tâm lý của khách hàng hoặc nhóm khách hàng phù hợp với loại hình, ngành nghề kinh doanh của mỗi DN cũng là một giải pháp mà các DNNVV có thể thực hiện được và tạo ra những kết quả khả quan. Bên cạnh đó, DN cần có chiến lược phát triển thông qua các kế hoạch, chiến lược, tầm nhìn, sứ mệnh hoạt động cụ thể. Xây dựng một hệ thống các tổ chức tài chính phục vụ cho nhu cầu vốn của các DNNVV. Khó khăn của các DNNNVV hiện nay trong việc tiếp cận nguồn vốn vay là vấn đề thế chấp/bảo lãnh và việc chính phủ hỗ trợ quá mức cho các doanh nghiệp Nhà nước. Một biện pháp trực tiếp nhằm khắc phục khó khăn này là thành lập các tổ chức tài chính phục vụ cho các chính sách của chính phủ để cấp vốn cho các DNNVV. Khi chưa thực hiện được điều này, cần yêu cầu các ngân hàng quốc doanh tăng cường tài trợ và hỗ trợ các dịch vụ tài chính khác cho các DNNVV.

Các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ, năng lực quản trị, tài chính yếu (Lê Xuân Bá và nhóm tác giả ; Nguyễn Thị Kim Lý ; Các doanh nghiệp này của Việt Nam có chiến lược kinh doanh chưa theo kịp xu thế chung của thế giới và thể hiện năng lực quản trị doanh nghiệp yếu (Phạm Thúy Hồng ). Hay trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các DNNVV của chúng ta càng bộc lộ sức cạnh tranh yếu đặc biệt là năng suất và hiệu quả thấp (Phạm Quang Trung, Vũ Đình Hiển, Lê Thị Lan Hương ). Quỹ có nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV theo quy định; tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn đúng quy định; thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định; chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định… Các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Hiệp hội doanh nghiệp phối hợp triển khai các nội dung hỗ trợ của Nhà nước theo quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV. Tư vấn, hướng dẫn đầu tư kinh doanh, tư vấn cải tiến sản xuất, Kaizen/5S, lean…

Tính trung bình trong tháng 4 năm 2020, doanh thu của các DNNVV đạt 22% so với doanh thu tháng 12 năm 2020. Những ngành có mức độ sụt giảm doanh thu cao nhất do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 là DN ngành du lịch và các dịch vụ liên quan như khách sạn, nhà hàng… hoặc những DN sản xuất hàng may mặc và da giày. Các DNNVV trong ngành du lịch và dịch vụ liên quan ghi nhận doanh thu tháng 4 là thấp nhất, đạt 13% so với tháng 12 năm 2019. Trong tháng 4 năm 2020, khi đỉnh điểm đại dịch, các DNNVV ở các vùng dân tộc thiểu số có xu hướng sụt giảm doanh thu cao hơn so với các khu vực khác.