Phát Triển Doanh Nghiệp Khoa Học Công Nghệ

Tư vấn, hoàn thiện hồ sơ cho các doanh nghiệp tiềm năng để được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đề xuất giải pháp đầy nhanh việc giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Hỗ trợ tư vấn về xây dựng chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ, xác lập, bảo hộ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp tiềm năng, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp tiềm năng, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

  • Mối liên kết giữa 3 nhà đã phát triển mạnh trong thời gian qua và đã tạo ra nhiều sản phẩm KHCN có giá trị cao, đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
  • Thực hiện nghiên cứu tính toán các chỉ số phát triển của doanh nghiệp KH&CN, đánh giá hoạt động và xây dựng mục tiêu phát triển.
  • Đối với hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, đơn vị cần lập đề án, báo cáo ĐHQGHN phê duyệt trước khi triển khai.

Trong chính sách, cần làm rõ cơ chế chuyển giao tri thức và cơ chế quản lý của đơn vị chủ quản đối với tri thức được bảo hộ. Với vai trò của mình, Sở KH&CN đã và đang thực hiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp KH&CN nói riêng, cũng như các nhóm nghiên cứu, chuyên gia, các nhà khoa học để giúp các doanh nghiệp, đơn vị mạnh dạn đầu tư công nghệ mới, công nghệ hiện đại, ngày càng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa. Nhìn chung, những chính sách của thành phố đã khuyến khích khả năng nghiên cứu, phát triển sáng tạo KH&CN và từng bước nâng cao trình độ KH&CN của thành phố. Trong đó, có những kết quả nghiên cứu, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp KH&CN phục vụ thiết thực cho cuộc chiến chống COVID-19 như sản phẩm máy sản xuất khẩu trang tự động của Công ty TNHH Châu Đà. Đây là sản phẩm được nghiên cứu hình thành đầu năm 2020, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất khẩu trang y tế trong mùa dịch bệnh.

Đề cập đến vấn đề nguồn nhân lực, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan đề nghị, cần xây dựng chính sách để phát triển mô hình doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ (Spin-off) tại các trường đại học của Việt Nam. Sáu là, nghiên cứu tính toán các chỉ số phát triển; đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp KH&CN để xác định nhu cầu cải tiến, hoàn thiện, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Ba là, điều tra, khảo sát, tổng hợp thông tin tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, qua đó xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả KH&CN nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu tiếp nhận chuyển giao kết quả KH&CN. Cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành. Với nguồn lực đã được tích lũy trong nhiều năm, ông Lai cho rằng các doanh nghiệp nhà nước hoàn toàn có thể làm tốt vai trò là bệ đỡ, vườn ươm cho hoạt động đổi mới sáng tạo khi các nút thắt này được tháo gỡ. “Điều này dẫn đến một bên có trí tuệ, nhân lực và ý tưởng sáng tạo, một bên có tiền, có nhu cầu công nghệ, lại không thể gặp nhau, không kết hợp được với nhau”, ông Quất nói với VnExpress. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cải cách mạnh thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch. 88 DN được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và 10 DN đã đăng ký bảo hộ và đang chờ kết quả3. Tám là, định kỳ 02 năm một lần tổ chức xét chọn và vinh danh doanh nghiệp KH&CN theo Quyết định số 3263/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh “Doanh nghiệp KH&CN tiêu biểu”./.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có trách nhiệm xem xét việc cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được cấp theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Nhiều sản phẩm, kết quả nghiên cứu KHCN đã thương mại hóa, được thị trường đón nhận, giúp các DN mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, phát triển hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp lớn lúc này không chỉ là nhà đầu tư, họ còn là khách hàng, người dùng, là người thúc đẩy mở rộng quy mô thị trường cho các startup. Khi đó có thể tận dụng mạng lưới thị trường, đối tác của doanh nghiệp lớn để phát triển sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Sản phẩm có từ hoạt động SXKD của các DN KHCN góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, tạo đà cho tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa theo lĩnh vực, đồng thời kích cầu giúp cho thu nhập bình quân đầu người tăng cao. Bên cạnh đó, còn nhiều sản phẩm khác đạt giải tại Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật thành phố. Thứ tư, chuyển đổi, cơ cấu lại các chương trình có nội dung hỗ trợ phát triển DNKHCN theo hướng đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ thương mại hóa, phát triển thị trường cho những sản phẩm KH&CN chất lượng nhằm chiếm lĩnh thị trường trong nước và xuất khẩu.

Khi một công nghệ mới có tính chất liên ngành ra đời, nếu không có sự phối hợp, hợp tác của các ngành liên quan thì mọi kết quả đầu tư cho hoạt động KH&CN sẽ trở nên vô nghĩa, vì công nghệ mới đó “không có đất” để tồn tại. Có thể nói rằng, Nghị định 80 và Thông tư 06 đã tiếp thêm sức mạnh để nhân rộng mô hình doanh nghiệp KH&CN, nhằm phát triển thị trường công nghệ tại Việt Nam. Bên cạnh những chính sách ưu đãi tích cực được đề cập ở trên, còn một số vấn đề cần được xem xét chỉnh sửa, bổ sung cho hoàn thiện để phát triển loại hình doanh nghiệp này.

Một rào cản khác là những rườm rà trong quy trình thủ tục để thẩm định, đánh giá, ra quyết định đầu tư, theo ông Lai. Để gỡ nút thắt này, phải có những quy định thuận lợi, cởi mở hơn, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận để đầu tư. Tại diễn đàn đối thoại cấp cao trong khuôn khổ Techfest 2021 tổ chức hôm 14/12, ông Lê Song Lai, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước nói về điểm nghẽn tài chính khiến doanh nghiệp khó đổi mới sáng tạo. Lý do là tiền đã trích nhưng trình tự, thủ tục giải ngân và nội dung chi của Quỹ này rất khó khăn. Hàng chục nghìn tỷ đồng nằm trong Quỹ do doanh nghiệp trích lập để phát triển khoa học công nghệ nhưng không thể tiêu do vướng cơ chế tài chính.

Bởi vì vấn đề gốc rễ để hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN là phải có các sản phẩm nghiên cứu khoa học, tài sản trí tuệ, công nghệ mới phục vụ sản xuất, kinh doanh. Điều tra, khảo sát, thống kê, xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại các doanh nghiệp có tiềm năng trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả khoa học và công nghệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu tiếp nhận chuyển giao kết quả khoa học và công nghệ. Hằng năm thực hiện điều tra, khảo sát để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ mới. Phát triển các tổ chức trung gian hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ, gia tăng hoạt động chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, đặc biệt đẩy mạnh hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là những giải pháp sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tập trung thực hiện trong thời gian tới để thúc đẩy thị trường KH&CN phát triển. Khi mô hình tự chủ đại học ra đời, cùng với tinh thần quốc gia khởi nghiệp đã cho phép hình thành các doanh nghiệp trong trường đại học.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cũng nhấn mạnh đến việc xây dựng các chương trình KH&CN quy mô quốc gia, cấp tỉnh để hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó, cần tập trung hỗ trợ thành lập và phát triển các mô hình tổ chức trung gian kiểu mới. Việc thiết lập các hình thức liên kết với thị trường quốc tế nhằm gọi vốn, thoái vốn đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ sở pháp lý cho hoạt động đầu tư mạo hiểm, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp,… cũng là những giải pháp mà ngành KH&CN cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Doanh nghiệp khoa học công nghệ là doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cả hoạt động sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đó. Sản phầm kinh doanh của doanh nghiệp khoa học công nghệ là những sản phầm hữu hình hoặc vô hình, do tính đặc biệt của sản phầm trong lĩnh vực kinh doanh này nên việc thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ có những sự khác biệt và những điều kiện riêng tất yếu.

Để giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển bền vững thì cần phải có những giải pháp thiết thực hơn nữa. Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Luật Doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. Hướng dẫn doanh nghiệp thành lập và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Chúng ta đã và đang từng bước đưa KHCN và đổi mới sáng tạo vào doanh nghiệp và tập trung cho nghiên cứu KHCN và đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. Thứ tư, cho phép các TCTG tự chủ về tài chính, thực hiện chế độ công khai minh bạch các thông tin về công nghệ để thuận tiện cho các bên có nhu cầu. Sáu là, xây dựng cơ chế giám sát thực thi Luật Sở hữu trí tuệ một cách nghiêm túc để giảm tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện cho các DN KHCN có môi trường để hoạt động theo mục đích của mình.

Đồng thời, thử nghiệm cơ chế giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ theo hướng cho phép áp dụng cơ chế đặc thù. Mối liên kết giữa 3 nhà đã phát triển mạnh trong thời gian qua và đã tạo ra nhiều sản phẩm KHCN có giá trị cao, đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Do đó, chưa tận dụng được tiềm năng của kho kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ tại các viện, trường hiện nay nhằm hình thành và phát triển DNKHCN. Số lượng DNKH&CN không nhiều nhưng các doanh nghiệp đó tồn tại, phát triển một cách bền vững.

Thứ ba, xây dựng các chính sách, cơ chế và các quy định về hình thức, nội dung, cơ chế hợp tác và đãi ngộ để khuyến khích nhà khoa học tích cực hợp tác với doanh nghiệp song song với việc đăng ký, xác lập và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp. Về hội nghị, hội thảo khoa học, Giám đốc ĐHQGHN và thủ trưởng đơn vị quyết định việc tổ chức hội thảo, hội nghị trong nước của cấp mình. Đơn vị ban hành quy định của đơn vị và quản lý hội nghị, hội thảo của các đơn vị cấp dưới trực tiếp. Đối với hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, đơn vị cần lập đề án, báo cáo ĐHQGHN phê duyệt trước khi triển khai.

Doanh nghiệp không cần phải tự nghiên cứu phát triển công nghệ mà có thể đặt hàng viện, trường nghiên cứu giải quyết bài toán. Ngoài ra, cần tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến phát triển thị trường KH&CN, đánh giá, theo dõi và nâng cao hiệu quả của các sự kiện trình diễn công nghệ, kết nối cung – cầu công nghệ ở phạm vi địa phương và quốc gia sau khi kết thúc. Các hoạt động xúc tiến, kết nối cần được triển khai theo hướng mở rộng hơn, đặc biệt cần liên kết với các đối tác công nghệ quốc tế ở nơi có văn phòng đại diện KH&CN của Việt Nam và các thị trường tiềm năng mà Việt Nam có lợi thế thông qua các Hiệp định thương mại tự do. Hiện toàn tỉnh có 4 DN đã được cấp giấy chứng nhận DN KH&CN đang hoạt động, gồm Công ty TNHH Minh Long I, Công ty TNHH Thiên Dược, Công ty TNHH kỹ Nghệ nhiệt và Môi trường CAXE, Công ty TNHH Gạch ống không nung ngôi sao Bình Dương. Đây là những DN đi đầu trong đổi mới sáng tạo, không ngừng thực hiện các nghiên cứu ứng dụng tạo ra sản phẩm mới, có giá trị và đưa vào thương mại hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. DN KHCN giữ vai trò là cầu nối đưa nhanh các nghiên cứu, ứng dụng KHCN chuyển giao vào sản xuất, đồng thời là lực lượng sản xuất chủ lực, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

TS. Phạm Hồng Quất cho biết thêm, có 198 doanh nghiệp có lãi với tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt trên 5.268 tỷ đồng. Trong đó, tổng lợi nhuận trước thuế của sản phẩm KH&CN đạt gần 1.344 tỷ đồng/183 doanh nghiệp. Phó viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc Phương Thiện Thương vừa có thông báo về việc tuyển dụng 24 viên chức và 5 lao động hợp đồng đợt 1 năm 2022. Việc tuyển dụng áp dụng theo hình thức xét tuyển, trong đó vòng 1 kiểm tra hồ sơ và vòng 2 là phỏng vấn.

Cần xây dựng quy định về hình thức, nội dung, cơ chế hợp tác và đãi ngộ để khuyến khích nhà khoa học tích cực hợp tác với doanh nghiệp song song với việc đăng ký, xác lập và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp. Thứ nhất, xây dựng chính sách sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm hoặc tri thức được thương mại hóa. Điều này đảm bảo rằng, các doanh nghiệp không trục lợi từ tri thức thuộc các trường đại học, tuy nhiên vẫn đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp hưởng lợi ích từ việc thương mại hóa các tri thức hoặc sản phẩm. Chính sách sở hữu trí tuệ cần làm rõ các đối tượng liên quan, quyền và trách nhiệm của mỗi bên khi chuyển giao, hoặc sử dụng các sản phẩm, hoặc tri thức đã bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Triển khai hoạt động thẩm định hồ sơ cấp mới, cấp thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật. Hỗ trợ triển khai các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp KH&CN, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN theo quy định hiện hành. Hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận, tham gia các đề án, chương trình KH&CN cấp quốc gia, bộ, ngành, địa phương để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giải mã công nghệ và sản xuất kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN.

(Quanlynhanuoc.vn) – Các doanh nghiệp Việt Nam với tư cách là chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia chỉ có thể phát triển sản xuất – kinh doanh hiệu quả khi hàng hóa, sản phẩm được đưa ra thị trường trong nước và quốc tế bảo đảm chất lượng cao và có thương hiệu. Để đạt được điều này thì bản thân các doanh nghiệp phải vươn lên làm chủ khoa học và công nghệ; đồng thời, Nhà nước với vai trò định hướng và tạo hành lanh pháp lý cần có các chính sách phù hợp tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp khoa học và công nghệ phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Doanh nghiệp KH&CN của thành phố hiện nay hầu hết là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thuộc khối doanh nghiệp tư nhân hoạt động trên các lĩnh vực cơ khí tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, y dược và bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp đã đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới để phát triển sản xuất, sản phẩm mới và tăng doanh thu, góp phần lan tỏa hoạt động nghiên cứu KH&CN, qua đó nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm dịch vụ và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hướng dẫn các địa phương xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong từng giai đoạn. Tập hợp kiến nghị, đề xuất của địa phương trong triển khai chính sách, tháo gỡ vướng mắc và khó khăn trong hoạt động phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Các trường đại học có quan hệ hợp tác với hầu hết các tổ chức khoa học công nghệ hàng đầu trên thế giới. Hàng năm có khoảng vài ngàn đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được triển khai từ các trường Đại học tạo ra nhiều công nghệ, kỹ thuật mới rất cần cho thực tế sản xuất và đời sống. Thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền các cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tới hệ thống doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông báo và tổ chức cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia các sự kiện kết nối cung – cầu công nghệ , hội nghị chuyển giao kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ, triển lãm sáng chế, triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ có khả năng thương mại hóa. Điều tra, khảo sát, thống kê, xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại các doanh nghiệp có tiềm năng trở thành doanh nghiệp KH&CN. Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả KH&CN nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu tiếp nhận chuyển giao kết quả KH&CN.

Mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ spin-off đã rất thành công ở nhiều nước trên thế giới và đã tạo ra doanh thu khá lớn, tạo ra nhiều việc làm cho xã hội và lan tỏa tinh thần và kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên thanh niên. Để thực hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, Bộ KH&CN đã có nhiều các chương trình, dự án hỗ trợ nghiên cứu khoa học công nghệ. Góp phần phát triển thị trường KH&CN, tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần tham gia thị trường, các hoạt động liên kết và xúc tiến nhằm thúc đẩy các hoạt động thương mại hóa công nghệ rất quan trọng. Hiện nay, những mô hình về tổ chức trung gian đang tạo nên những cơ hội để các nhà đầu tư tìm kiếm các sáng chế, kết quả nghiên cứu có tiềm năng thương mại hóa trong mọi lĩnh vực để ứng dụng phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Vì vậy, trong thời gian tới, toàn ngành KH&CN tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp quan trọng để phát triển thị trường KH&CN. Tư vấn, hoàn thiện hồ sơ cho các doanh nghiệp tiềm năng để được chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN.

Đổi mới công nghệ là đòi hỏi cấp thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam. Rất nhiều các doanh nghiệp đã nhận thức được vấn đề này nên đã và đang triển khai các hoạt động để đổi mới công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp KH&CN đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2282/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN).

Tập hợp kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, hiệp hội, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục để nâng cao hoạt động phát triển doanh nghiệp KH&CN. Theo những chính sách này, các doanh nghiệp sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ để mua công nghệ, mua thiết bị hoặc tự nghiên cứu tạo công nghệ, xác lập quyền sở hữu trí tuệ và các hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất… Mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ khởi nguồn từ viện nghiên cứu, trường đại học (spin-off) được đánh giá là vừa cho phép nhà sáng chế giữ được tài sản trí tuệ, làm giàu từ tài sản trí tuệ đã khá phổ biến ở các nước phát triển. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học , trong những năm gần đây, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trong các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH). Tuy nhiên, cho tới nay, các chính sách đó vẫn chưa thực sự thúc đẩy hoạt động NCKH tại các CSGDĐH.

Kết quả KH&CN bao gồm kết quả của các chương trình, đề tài/dự án KH&CN; kết quả của các dự án nghiên cứu giải mã, làm chủ công nghệ được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận; các đối tượng sở hữu trí tuệ như các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đã được cấp văn bằng bảo hộ, chương trình máy tính. Cũng là doanh nghiệp được Bộ KH&CN hỗ trợ thông qua Dự án FIRST, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã nghiên cứu, thương mại hóa thành công nhiều sản phẩm. Bình Dương phát triển mạnh các khu công nghiệp, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, tuy nhiên đến nay số lượng đăng ký thành lập DN khoa học và công nghệ (KH&CN) còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng.

Nỗ lực của Fed nhằm kiềm chế lạm phát với một loạt đợt tăng lãi suất trong năm nay tạo cảm giác đan xen giữa hy vọng và lo lắng cho các nước đang phát triển. Tổng doanh thu của 165 DN KHCN đạt 2,9% GDP cả nước, 147 DN có lãi với tổng lợi nhuận trước thuế đạt 5.215,2 tỷ đồng. Trong đó, tổng lợi nhuận trước thuế của sản phẩm KHCN đạt 724,9 tỷ đồng/131 DN; 40 DN có doanh thu trên 100 tỷ đồng; 7 DN báo cáo lỗ. Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Phạm Hồng Sơn cho biết, cố gắng đưa hệ thống giao dịch mới, với khả năng xử lý số lượng lệnh giao dịch gấp 3-5 lần so với hệ thống hiện tại, vào giao dịch trong tháng 7/2021, để xử lý xong tình trạng nghẽn lệnh… Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại Hội nghị trực tuyến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Giới thiệu Danh mục các hồ sơ, tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh…

Phấn đấu đến năm 2025, Tỉnh hỗ trợ để hình thành và phát triển thêm ít nhất 05 doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh bảo đảm hoạt động có hiệu quả. Sau khoảng thời gian chống chọi với đại dịch Covid-19 kéo dài, đa số doanh nghiệp đã bị bào mòn sức khỏe một cách nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, việc phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19, cũng như phục hồi kinh tế phải được thực hiện song song, bởi kinh tế phục hồi sẽ tăng khả năng và nguồn lực để chống dịch; ngược lại, việc kiểm soát dịch bệnh hiệu quả sẽ góp phần tạo điều kiện tốt nhất để hoạt động sản xuất kinh doanh sớm trở lại như bình thường. Điều quan trọng lúc này là cần thực hiện ngay các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sống chung với Covid-19 và tận dụng mọi thời cơ để phục hồi kinh tế.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2012 một doanh nghiệp tự đầu tư nghiên cứu, thiết kế chế tạo, sản xuất thử nghiệm ca nô, tàu thuyền cỡ vừa và nhỏ bằng công nghệ, vật liệu mới PPC. Kết quả này đã được Hội đồng KH&CN của tỉnh đánh giá đây là một kết quả R&D, sản phẩm của doanh nghiệp này đã đạt Huy chương Vàng Techmart 2012 tại Hà Nội. Tuy nhiên, doanh nghiệp hiện đang rất vất vả xin giấy chứng nhận đăng kiểm đối với tàu thuyền sử dụng vật liệu mới của cơ quan chức năng. Do vậy, cần có những quy định có tính chất liên ngành, quy định trách nhiệm của các cơ quan liên quan, hợp tác hỗ trợ cho doanh nghiệp có công nghệ mới, có giá trị cao sớm đưa vào sử dụng.