Phát Triển Doanh Nghiệp Công Nghệ Số

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn, một triển lãm sẽ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam tiêu biểu phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, doanh nghiệp công nghệ số là chính là hạt nhân, là nòng cốt để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi tất cả các doanh nghiệp Việt Nam thành doanh nghiệp số, mọi tổ chức Việt Nam thành tổ chức số, mọi công dân Việt Nam thành công dân số. Mục tiêu của chính sách đó chính là một mặt thúc đẩy quá trình ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nhưng mặt khác qua đó giải quyết các vấn đề xã hội, chính trị, an ninh, trật tự địa phương và quốc gia, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống nông dân Việt Nam. Chỉ thị nêu rõ dựa trên nền tảng của nhiều công nghệ mới mà cốt lõi là công nghệ số (trí tuệ nhân tạo, học máy sâu, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, Internet vạn vật…), chuyển đổi số đang tạo ra không gian phát triển mới – kinh tế số, xã hội số, Chính phủ điện tử. Định kỳ tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản sẽ luôn đóng vai trò hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp nhằm góp phần giúp thương hiệu hàng Việt Nam ngày càng được đón nhận tại Nhật Bản và trên thế giới. Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long chủ trì họp báo về Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam lần thứ III. UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định xử phạt Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Trung Phát Bắc Ninh (địa chỉ xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) 400 triệu đồng.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030. Đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của đời sống, kinh tế – xã hội; các doanh nghiệp tham gia tích cực vào quá trình hình thành Quỹ phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Nghiên cứu, đề xuất thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam với nguồn vốn huy động từ xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020. Toàn tỉnh và có 10 doanh nghiệp công nghệ số có khả năng cung cấp giải pháp, dịch vụ, sản phẩm số cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và khu vực Tây Nam Bộ. Đ) Hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số tiếp cận các nguồn vốn, chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với hoạt động nghiên cứu, đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh.

Bài toán chuyển đối số sẽ được thảo luận trong từng ngành từ Du lịch, Logistic, Nông nghiệp, Y tế đến Năng lượng cũng như thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số để đẩy mạnh giao thương. Nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm thân thiện môi trường tại các thị trường xuất khẩu sẽ là động lực bổ sung, để Việt Nam có thể tận dụng cơ hội cải thiện các tiêu chuẩn môi trường. UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quy định quản lý đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn đến năm 2045, trong đó có các quy định về xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, bảo vệ môi trường tại địa phương. (Xây dựng) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 04/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, Đà Nẵng còn có Khu CNTT tập trung Đà Nẵng (số 1) với diện tích 131 ha, và đang tìm kiếm, thu hút nhà đầu tư triển khai xây dựng Khu CNTT tập trung số 2 (tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang).

Định hướng, hỗ trợ tối thiểu 5-10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển một số sản phẩm số trọng điểm quốc gia, trở thành trụ cột của hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, trước năm 2025. Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương trên cơ sở các chính sách phát triển doanh nghiệp số của Trung ương. Thực hiện việc tổng hợp, điều phối, tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp công nghệ số.

Doanh nghiệp công nghệ số hướng đến từng bước làm chủ công nghệ, chủ động sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới. Trong xu thế hội nhập quốc tế và sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trước nhiều cơ hội phát triển, các doanh nghiệp công nghệ số có những khó khăn, thách thức trong cạnh tranh, nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ mới. Muốn phát triển DN CNS, theo các chuyên gia, tỉnh phải tạo mọi điều kiện tốt nhất cho DN CNS bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, phát triển nền kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, ứng dụng CNS rộng khắp trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Đầu tiên, nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ hỗ trợ DN CNS, đẩy mạnh cung cấp thông tin phục vụ phát triển DN số, tạo điều kiện thử nghiệm đối với các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh ứng dụng CNS và tạo thuận lợi cho DN số tiếp cận đất đai.

TTTĐ – Tổ chức nghề nghiệp quốc tế dành cho các chuyên gia tài chính, kế toán và kiểm toán ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc) và Tổ chức Tú tài quốc tế đã tiến hành ký kết thoả thuận hợp tác thành lập một chương trình liên kết tích hợp cho học viên IBO theo định hướng kế toán chuyên nghiệp. Dàn nhân sự cấp cao của MoMo, vốn là các chuyên gia có tiếng trong ngành, chia sẻ thực tế việc ứng dụng AI tại công ty và tương lai của công nghệ AI. Phiên buổi sáng, Bộ trưởng Bộ TT&TT sẽ chúc mừng ngày doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, tiếp theo là các bài phát biểu của Tổng cục Du lịch, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các doanh nghiệp số như GAPO, IoT Link, MISA, Sky Mavis. (Xây dựng) – Năm 2022, vốn đầu tư công ở Quảng Bình dự kiến khoảng 4.400 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn do tỉnh quản lý 2.728 tỷ đồng.

  • Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cung cấp các nguồn dữ liệu, tài liệu về chuyển đổi số giúp mọi thành phần kinh tế khai thác, trao đổi thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế số.
  • Hiện nay, có nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số đặc biệt là hỗ trợ về tài chính, nhiều nền tảng chuyển đổi số trên thị trường.
  • Hoạt động bên lề Diễn đàn là triển lãm trực tiếp và trực tuyến trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam tiêu biểu phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
  • Thanh Hóa đang trong quá trình tái cơ cấu các ngành dịch vụ, trong đó xác định công nghiệp phần mềm, nội dung số và các sản phẩm dịch vụ CNTT là một trong 6 loại hình dịch vụ cần ưu tiên để phát triển.

Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện giải pháp số 12 tại Mục I. Với việc số hóa này mang lại nhiều lợi ích cho các bên trong hợp đồng, đặc biệt là bên bán điện như tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công, in ấn và lưu trữ HĐMBĐ bản giấy, tiết kiệm thời gian thực hiện in ấn, ký kết và quản lý HĐMBĐ của bên bán điện. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Tuổi trẻ Thủ đô tại địa chỉ tuoitrethudo.com.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản. Cũng tại Diễn đàn, Bộ TT&TT sẽ tổ chức Lễ công bố và trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2021. Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã chia sẻ về thực trạng trong chuyển đổi số trong ngành du lịch, những vấn đề đặt ra trong chuyển đổi số hoạt động du lịch. Trong bối cảnh “thách thức kép” hiện nay, để vượt qua những khó khăn, thách thức của quá trình chuyển đổi số cần sự quyết tâm, quyết liệt của người đứng đầu doanh nghiệp.

Cũng tại Diễn đàn, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ công bố và trao Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2021 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức có sản phẩm công nghệ số xuất sắc. Tuy nhiên, vẫn còn các tồn tại, hạn chế lớn cần được đẩy mạnh khắc phục trong thời gian tới. Hạ tầng công nghệ thông tin nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu đồng bộ.. BDK – Với chỉ gần 80 doanh nghiệp công nghệ thông tin trong tổng số khoảng 5.440 DN cho thấy tỉnh chưa phát triển mạnh mẽ loại hình DN số, nhưng đây cũng được xem là điểm thuận lợi để tỉnh phát triển DN công nghệ số dựa trên xuất phát điểm bằng 0. Doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi kỹ thuật số theo từng bước được hướng dẫn bởi Lindsay Herbert, lặp đi lặp lại và không ngừng đổi mới liên tục có thể tạo ra kết quả ngay lập tức và từng bước phát triển doanh nghiệp của bạn. Thông tin tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, năm nay, chủ đề sẽ là “Chuyển đổi số – động lực phục hồi và phát triển kinh tế”.

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn, một triển lãm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam tiêu biểu phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Tại một phát biểu, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định trong dịch Covid-19, “ai là người thích ứng nhanh, kịp thời, thay đổi mô hình kinh doanh để vượt lên sẽ có sức sống mạnh mẽ hơn”. Nhiều quốc gia, doanh nghiệp đã nhanh chóng chuyển hoạt động lên môi trường số và với chuyển đổi số thì một tháng Covid có thể bằng cả chục năm, Bộ trưởng khẳng định.

Tại phiên tọa đàm, các diễn giả sẽ tập trung bàn về các giải pháp chuyển đổi số đột phá giúp các ngành, lĩnh vực phục hồi và phát triển bền vững sau đại dịch. Theo đại diện công ty, trước đây, công nhân phải mất khá nhiều thời gian, công sức để di chuyển hàng đến các chuyền may. Từ năm 2019 đến nay, công ty đã đổi mới công nghệ, đầu tư hệ thống chuyền treo tự động, chỉ cần những thao tác trên máy tính, sản phẩm đã được chuyển đến từng công nhân, từ đó, giảm bớt số lao động thủ công, năng suất lại tăng gấp đôi. Bên cạnh đó, công ty còn đầu tư phần mềm thiết kế mẫu may mặc, không chỉ cắt giảm được nhiều khâu, thời gian, chi phí mà còn giúp công nhân không bị nhầm lẫn các chi tiết với nhau, may nhanh hơn, năng suất tăng 20%. Hiện công ty đã trở thành đối tác tin cậy của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến từ Mỹ, Nhật, EU và Canada. Là doanh nghiệp gia công may mặc với nhiều đơn hàng xuất khẩu tại các quốc gia trên thế giới, Công ty TNHH Vina Korea, khu công nghiệp Khai Quang luôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, góp phần giảm chi phí, tăng thu nhập cho người lao động.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, đây là sự kiện thường niên hàng đầu đối với cộng đồng các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao, công nghệ số. Doanh nghiệp công nghệ số là hạt nhân, là nòng cốt để thúc đẩy CĐS quốc gia, để chuyển đổi tất cả các doanh nghiệp Việt Nam thành doanh nghiệp số, mọi tổ chức Việt Nam thành tổ chức số, mọi công dân Việt Nam thành công dân số. Chăn nuôi thâm canh hiện đại thường áp dụng các công nghệ hiện đại (về giống, thức ăn, chuồng trại, thú y với máy móc hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghệ sinh học) nên được gọi là chăn nuôi công nghiệp hay là chăn nuôi công nghệ cao. Chăn nuôi công nghệ cao thường áp dụng hình thức nuôi nhốt với mật độ cao, trại chăn nuôi hoạt động giống như một nhà máy . Phần lớn các sản phẩm thịt, trứng, sữa được bán trong các siêu thị hiện nay trên thế giới được sản xuất bởi chăn nuôi công nghệ cao.

Triển khai các hoạt động nghiên cứu tạo công nghệ cao trong chăn nuôi (chọn tạo con giống, vật nuôi,…; phòng trừ dịch bệnh, nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất hiện đại, tạo ra các loại vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng trong chăn nuôi). Phát triển thị trường thông tin, dịch vụ hỗ trợ hoạt động công nghệ cao trong nông nghiệp cũng như trong chăn nuôi. Xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công Thương thực hiện giải pháp số 12 tại Mục I. Chiều ngày 14/01, tại khách sạn Kim Long, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm … Tối 15-11, tại cuộc họp phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất đề xuất của ngành giáo dục về việc tổ chức dạy, học trực tiếp từ ngày trên cơ sở bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch.

Tổ chức diễn đàn về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại tỉnh Ninh Thuận kêu gọi các doanh nghiệp số trong và ngoài nước tham gia nhằm mục đích thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh./. Hiện nay, ngành công nghiệp nội dung số đã hình thành, đóng góp đáng kể cho toàn ngành công nghệ thông tin và sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Những doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Làm đầu mối, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ hoàn thiện các chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp công nghệ số; hỗ trợ việc đăng ký và thành lập doanh nghiệp công nghệ số mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số về thủ tục gia nhập thị trường.

Tạo sự đồng thuận, quan tâm của xã hội đối với doanh nghiệp công nghệ số và từng bước làm chủ công nghệ, tạo đột phá thực hiện chiến lược “Make in Viet Nam”. Tuyên dương các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tiêu biểu thực hiện tốt chiến lược “Make in Viet Nam” và tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá thương mại, thúc đẩy tiêu dùng trong nước và hỗ trợ xuất khẩu cho các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Thứ ba, tuyên dương các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tiêu biểu thực hiện tốt chiến lược “Make in Viet Nam” và tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá thương mại, thúc đẩy tiêu dùng trong nước và hỗ trợ xuất khẩu cho các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam… Xây dựng chính sách, giải pháp tạo lập thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam bao gồm các doanh nghiệp khởi nghiệp trong xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án về chính phủ điện tử, chuyển đổi số, đô thị thông minh, nông nghiệp thông minh,. Mười hai là, tuyên dương các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tiêu biểu thực hiện tốt chiến lược “Make in Viet Nam” và tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá thương mại, thúc đẩy tiêu dùng trong nước và hỗ trợ xuất khẩu cho các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam./.

Định hướng, hỗ trợ tối thiểu 5-10 doanh nghiệp công nghệ sốViệt Nam phát triển một số sản phẩm số trọng điểm quốc gia, trở thành trụ cột của hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, trước năm 2025. Để tạo nền móng phát triển kinh tế số và xã hội số, dự thảo cũng đặt mục tiêu cụ thể trong phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, danh tính số, thanh toán số, kỹ năng số, nhân lực số, doanh nghiệp số, phát triển môi trường số an toàn lành mạnh và cải thiện xếp hạng quốc gia. Hàng năm tổ chức các sự kiện giới thiệu các nền tảng công nghệ số phục vụ quản lý, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, tuyên truyền rộng rãi và tạo phong trào chuyển đổi số sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong toàn tỉnh.

VNPT Bến Tre đã phối hợp triển khai xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ngành tỉnh… Để kết nối trực tuyến từ Trung ương đến tỉnh, huyện, đảm bảo cho các cuộc hội nghị được nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí. VNPT cũng đã có nhiều kinh nghiệm triển khai hệ thống hội nghị truyền hình đến cấp xã.

Bởi đây là giải pháp đột phá có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển CNTT. Ủy ban nhân dân thành phố giao các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện. Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chịu trách nhiệm làm đầu mối, hướng dẫn triển khai Kế hoạch này và thường xuyên rà soát kết quả thực hiện, đề xuất cập nhật, điều chỉnh nội dung thực hiện cho phù hợp với thực tế tình hình triển khai, định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch. D) Triển khai các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ tiên tiến. Phát triển hạ tầng số bảo đảm điều kiện sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu kết nối, triển khai các nền tảng công nghệ số phục vụ chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế số.

Chúng ta cần chú trọng đoàn kết, hợp tác, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với các nước trên thế giới. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố có hệ thống mạng nội bộ kết nối băng thông rộng, đường truyền dữ liệu chuyên dùng. 100% phòng, ban, đơn vị và các xã, phường sử dụng phần mềm kết nối liên thông phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành; 100% công chức, viên chức của UBND thành phố được trang bị máy tính; ở cấp xã đạt tỷ lệ 90%.

Từ năm 2019 đến nay, công ty đã đổi mới công nghệ, đầu tư hệ thống chuyền treo tự động, chỉ cần những thao tác trên máy tính, sản phẩm đã được chuyển đến từng công nhân, từ đó giảm bớt số lao động thủ công, song năng suất lại tăng gấp đôi. Năm 2021 Việt Nam có thêm 5.600 doanh nghiệp công nghệ số mới được thành lập, ngành cũng đạt được mức tăng trưởng ấn tượng với 9%. Đây chính là sự lan tỏa của tinh thần Make in Vietnam và tin rằng sẽ lan tỏa hơn nữa. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, phối hợp giải quyết./.

Một điểm nhấn nữa là Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được khai trương, là hạ tầng số thông minh phục vụ chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số phù hợp theo lộ trình chuyển đổi số quốc gia. Đến nay, hệ thống đã kết nối với Hệ thống báo cáo của 14 bộ, cơ quan và 37 địa phương. Chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nâng cao và đào tạo lại trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp” theo hướng phát triển kỹ năng số trong năm 2020. Tại Hội nghị giao ban Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây, Bộ đã “đặt hàng” doanh nghiệp công nghệ số các bài toán lớn. Với mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có tối thiểu 1.100 DN công nghệ số, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân, DN về phát triển DN công nghệ số. Trong vận hành lưới điện, PC Vĩnh Phúc đã triển khai Đề án “Phát triển lưới điện thông minh”; lắp đặt các công tơ điện tử có chức năng đo xa trên lưới điện; vận hành Trung tâm điều khiển xa và các trạm biến áp không người trực, giảm lực lượng lao động tại các trạm biến áp 110kV, phát hiện sớm sự cố trên lưới và kịp thời sửa chữa, khắc phục, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Tổ chức Diễn đàn về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp số trong và ngoài nước tham gia nhằm mục đích xúc tiến doanh nghiệp công nghệ số đầu tư về Huế. Trước yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động chuyển đổi số, tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình sản xuất kinh doanh, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Dự thảo chiến lược xác định mục tiêu đến năm 2025, tỉ trọng kinh tế số đạt 20% GDP, tỉ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt trên 10%.

Đề xuất nêu trên của Bộ TT&TT vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chấp thuận. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ TT&TT rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt nhiệm vụ xây dựng “Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030″, sau khi “Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” được phê duyệt, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, khoa học, tránh trùng lặp giữa các chiến lược. (Baonghean.vn)- Sáng 11/12, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ III với chủ đề “Chuyển đổi số – Động lực phục hồi và phát triển kinh tế”.

Để đạt được mục tiêu phát triển nhanh hơn, Phó Thủ tướng cho rằng nhất thiết phải xác định, tạo điều kiện cho những ngành kinh tế có khả năng tạo ra động lực, sức lan tỏa mới, những cộng đồng doanh nghiệp có thể phá vỡ quy luật phát triển tuyến tính bình thường. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao được chú trọng phát triển để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là việc triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, đến thời điểm tại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chưa có doanh nghiệp công nghệ số. Những DN CNS Việt Nam sẽ góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Cần tập trung phát triển nguồn nhân lực số, tài chính số; xây dựng trên nền tảng sáng tạo trên tinh thần kế thừa và đổi mới.