Phát Triển Đảng Trong Doanh Nghiệp

Thời gian qua, công tác phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh được chú trọng thực hiện; góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, công tác này vẫn chưa đạt kết quả như mong đợi và chưa thật sự tương xứng với đội ngũ đông đảo công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Theo Ban Chỉ đạo 07 Tỉnh ủy, thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài và tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Ban TVTU đã ban hành nhiều chỉ thị, chương trình công tác để thực hiện các nội dung này.

Hội thảo tổ chức với mục đích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời đánh giá thực trạng việc xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, chỉ rõ những thành tựu và hạn chế, phân tích nguyên nhân và một số vấn đề đặt ra trong điều kiện hiện nay. Qua đó, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng việc xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Phó bí thư thường trực Huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Tấn Phước cho biết, để thực hiện được các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN khu vực ngoài nhà nước, lãnh đạo huyện trực tiếp đến làm việc với chủ DN để họ đồng thuận với chủ trương thành lập các tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN.

Công nhân lao động đến từ các vùng nông thôn, có trình độ văn hóa khó đáp ứng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện để xem xét kết nạp Đảng, khi về thành phố làm việc, thiếu nơi ở ổn định cũng gây khó cho quá trình xác minh lý lịch. Trong môi trường làm việc có nhiều sức ép về thời gian, cường độ, nhu cầu tăng ca, việc dành thời gian tìm hiểu về các tổ chức đảng, đoàn thể, tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp đảng viên mới đối với họ là việc không dễ thu xếp nếu không nhận được sự tạo điều kiện từ giới chủ… Khi mới thành lập chi bộ, nhiều vấn đề về công tác đảng chưa được ban giám đốc coi trọng và đánh giá đúng mức. Ngoài việc tạo điều kiện sinh hoạt đảng trong giờ làm việc, công ty chủ động bố trí để các đảng viên đi họp Đảng, học nghị quyết mà vẫn chấm công như đi công tác, có thể điều động phương tiện phục vụ đảng viên đi họp khi cần. Tuy nhiên, tỉ lệ đoàn viên Công đoàn ưu tú được giới thiệu và được bồi dưỡng kết nạp ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước so với tổng số còn thấp và có xu hướng giảm trong những năm gần đây (năm 2018 số kết nạp mới bằng 10,2% so với tổng số; năm 2019 là 9,5%; năm 2020 là 8,5%). Có rất ít các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành lập được chi bộ đảng, trong khi số lượng công nhân lao động và các doanh nghiệp khu vực này ngày càng tăng nhanh.

Thời gian qua, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện đạt được một số kết quả tích cực, tạo tiền đề để tiếp tục phấn đấu đạt những kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Những con số nêu trên thể hiện nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhưng hiệu quả, vai trò của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp vẫn là vấn đề cần được quan tâm. Tổng kết thực tiễn, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thẳng thắn đánh giá, kết quả công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp FDI có nhiều cố gắng nhưng chưa tương xứng sự phát triển của doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp, vì cuộc sống của người lao động trong doanh nghiệp; tích cực bồi dưỡng quần chúng để tạo nguồn phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp đã có tổ chức đảng.

Để nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, hằng năm, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh giao chỉ tiêu kết nạp cho từng tổ chức Đảng cơ sở; gắn kết quả thực hiện công tác kết nạp đảng viên với đánh giá chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng. Cùng với các chủ trương về phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị thêm một lần nữa xác lập vai trò, vị trí của giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với sự tin cậy của Đảng, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, với quyết tâm và lộ trình rõ ràng, tổ chức Công đoàn Việt Nam đặt mục tiêu đổi mới toàn diện, thích ứng, giải quyết hiệu quả các vấn đề đặt ra, gắn kết với người lao động, thật sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động.

Kết quả trong năm 2021, toàn tỉnh đã thành lập mới 7 tổ chức Đảng (đạt 100% kế hoạch Tỉnh ủy đề ra) và kết nạp 126 đảng viên trong DN khu vực ngoài nhà nước. Các đảng viên mới được kết nạp đều phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ ở DN. Như vậy, toàn tỉnh hiện có 181 tổ chức Đảng trong DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng số gần 4.300 đảng viên (chiếm gần 5% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh). Rõ về mục tiêu, cụ thể về giải pháp, đó là điều kiện cần để có thêm những tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân.

Những năm qua, công tác phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân luôn được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Qua kiểm tra, làm việc tại các địa phương về kết quả công tác phát triển đảng trong các đơn vị KTTN thời gian qua, đồng chí Hà Quốc Trị – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có những đánh giá toàn diện và giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Chỉ đạo các chi, Đảng bộ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng, từ đó các doanh nghiệp thành lập tổ chức Đảng và quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty điện tử Foster Bình Dương Trần Hưng Đạo là đảng viên được bồi dưỡng và kết nạp trong môi trường doanh nghiệp FDI, khi kết nạp, trong doanh nghiệp chưa có chi bộ, phải sinh hoạt tại tổ chức đảng cấp trên.

Trong đó, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và phát triển đảng viên ở các DN tư nhân là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng ủy Khối DN tỉnh tập trung thực hiện. Kết quả phát triển đảng trong đơn vị KTTN đạt thấp có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính, chủ yếu vẫn là công tác tuyên truyền vận động còn nặng về hình thức, chưa bám sát thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới. Một số cấp ủy chưa thường xuyên tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với DN để lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, chia sẻ, cùng nhau tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, chấp hành nghĩa vụ thuế, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội… của chính quyền địa phương. Việc gặp gỡ, tiếp xúc với chủ DN còn chưa thực chất, còn có tình trạng cấp ủy “khoán trắng” cho cơ quan thường trực nên kết quả tuyên truyền, vận động còn hạn chế, thiếu sức thuyết phục. Thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Ba là, chú trọng xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của cấp uỷ đảng tại các doanh nghiệp, vừa đảm bảo nguyên tắc Điều lệ Đảng quy định, vừa phù hợp với thực tế của từng đơn vị, địa bàn, loại hình. Làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức đảng; mối quan hệ giữa tổ chức đảng với các tổ chức, các bộ phận trong doanh nghiệp; có cơ chế đảm bảo thực hiện tốt các mối quan hệ, phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp. Cùng với đó, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng, quê hương, đất nước…

  • Sau khi chi bộ công ty được thành lập, anh đã chuyển sinh hoạt chi bộ nơi cư trú về sinh hoạt tại Chi bộ công ty.
  • Mặt trái của cơ chế thị trường cùng những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới đã tác động, ảnh hưởng tới nhận thức tư tưởng của người lao động và người quản lý doanh nghiệp trong việc phấn đấu trở thành đảng viên.
  • Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức đảng, chú trọng chăm lo cho cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.
  • Cùng với đó, đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong từng loại hình doanh nghiệp hiện nay.
  • Để công tác phát triển đảng đạt hiệu quả đòi hỏi Bình Dương phải có cách làm mới và có sự vào cuộc tổ chức Đảng từ nhiều phía.

Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào có tổ chức Đảng thì các tổ chức đoàn thể cũng hoạt động tốt hơn, sản xuất kinh doanh thuận lợi, người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc. Theo đồng chí Ngô Việt Đức, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy BQL các KCX-CN TPHCM, công tác phát triển tổ chức Đảng và kết nạp đảng viên ở các DN khu vực ngoài nhà nước vài năm trở lại đây có nhiều thuận lợi. Các đảng viên và tổ chức Đảng đã phát huy được vai trò trong kết nối người lao động, sớm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để tháo gỡ những vướng mắc, tạo mối quan hệ hài hòa giữa chủ DN và người lao động. Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư vừa qua, đảng ủy và công đoàn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tham mưu chiến lược phòng, chống dịch, đưa ra các quyết định chính xác trong từng thời điểm, giúp doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại. Nhờ đó dù ở trong tâm dịch nhưng số ca nhiễm của người lao động thấp, không có ca nặng hay tử vong; động viên hơn 3.000 người lao động tham gia sản xuất ba tại chỗ, đẩy mạnh công tác tiêm vắc-xin an toàn.

Từ kinh nghiệm thực tiễn, anh chia sẻ, là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, ban đầu mối quan tâm chủ yếu của lãnh đạo công ty là làm sao tăng và duy trì lợi nhuận. Tuy nhiên khi được tiếp cận, tiếp xúc tìm hiểu sâu hơn về tổ chức đảng và đoàn thể, về vai trò trong doanh nghiệp, Ban lãnh đạo đã thay đổi cách nghĩ. Thành ủy rất kiên trì trong vận động giới chủ thành lập tổ chức Đảng trong DN, có những nơi công tác vận động phải kéo dài cả năm. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thì chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp cấp ủy trực thuộc tỉnh và các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng, củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể trong các DN. Đồng thời, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho DN, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Với những nỗ lực và cống hiến hết mình cho Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam, anh Mã Văn Việt (39 tuổi) được giới thiệu đi học lớp cảm tình Đảng để rồi trở thành một Đảng viên vào năm 2018. Hiện nay, với vai trò là Phó chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty Apparel Far Eastern, anh Việt đã góp phần đưa hoạt động công đoàn ngày càng phát triển; có những tham mưu để ban giám đốc chăm lo tốt đời sống công nhân lao động. Các Đảng bộ trong khối trường học, nhất là các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp phải xây dựng kế hoạch để tạo nguồn kết nạp là các em học sinh, sinh viên; đồng thời phải giao chỉ tiêu kết nạp đảng tới các chi bộ trực thuộc đảng bộ. Bên cạnh đó, các trường phải phát động tốt phong trào thi đua học tập, từ đó lấy kết quả học tập làm tiêu chí để xem xét kết nạp.

Một trong những giải pháp quan trọng các cấp ủy thực hiện, đó là phát huy vai trò các đoàn thể , nhất là tổ chức Đoàn thanh niên, công đoàn tạo môi trường và bồi dưỡng các quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Thực tế những doanh nghiệp có tổ chức đoàn thể mạnh, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng là nơi công tác phát triển đảng đạt kết quả tốt. Qua đó, đoàn viên, thanh niên có môi trường phấn đấu, rèn luyện được cấp ủy ghi nhận và bồi dưỡng kết nạp đảng. Hai là, kịp thời kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể chính trị – xã hội trong doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngoài nhà nước. Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, các tổ chức chính trị – xã hội trong các doanh nghiệp, nhất là các chủ doanh nghiệp về vị trí, vai trò và tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Đặc biệt là Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, kết hợp với tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên mới, hằng năm Ban chỉ đạo 07 của tỉnh, tổ 07 của các huyện ủy, Thành ủy Long Khánh, Thành ủy Biên Hòa đã xây dựng kế hoạch mở lớp nhận thức về Đảng, lớp đảng viên mới cho công nhân lao động dự học vào ngày thứ bảy, chủ nhật. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, từ Đại hội X Công đoàn Việt Nam đã đưa vào chỉ tiêu Nghị quyết đại hội về giới thiệu công nhân ưu tú cho đảng bồi dưỡng, kết nạp. Xác định việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU “về củng cố, phát triển tổ chức đảng và tăng cường kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tiến bộ, tố tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ngày càng tăng.

Khi năng lực hạn chế, việc cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động chung chung; một bộ phận đảng viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp chưa thể hiện vai trò tiền phong, gương mẫu, chưa tạo ảnh hưởng tích cực, thì việc đối thoại, thuyết phục chủ doanh nghiệp vẫn là việc khó… Chất lượng không cao thì vai trò khó mạnh, nhất là các tổ chức đảng, bí thư, phó bí thư không giữ vị trí lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp. Tổ chức đảng không thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị sẽ khó có “tiếng nói chung” với chủ doanh nghiệp để tạo động lực phát triển đảng. Tham luận tại hội thảo, các ý kiến khẳng định, các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp là bộ phận cấu thành quan trọng và là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp; là cầu nối giữa Đảng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp trực tiếp lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đắc lực đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Năm là, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong củng cố, phát triển tổ chức đảng và tăng cường kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cấp uỷ đảng, của cả hệ thống chính trị. Hằng năm, lãnh đạo tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp; có chủ trương, chính sách, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tỉnh. Để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, nhiều giải pháp đã được các đại biểu đề cập trong hội thảo. Đó là cần làm rõ hơn tình hình công tác xây dựng tổ chức Đảng ở từng loại hình doanh nghiệp hiện nay; những vấn đề đặt ra cả trên phương diện nhận thức lẫn phương diện thực tiễn của công tác này trong từng loại hình doanh nghiệp; chỉ rõ những khó khăn, thuận lợi trong việc xây dựng, tổ chức hoạt động; thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên trong từng loại hình doanh nghiệp. Cùng với đó, đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong từng loại hình doanh nghiệp hiện nay. Giới thiệu những kinh nghiệm hay, những việc làm tốt trong xây dựng và hoạt động của tổ chức Đảng, từ công tác bồi dưỡng kết nạp, phân công đảng viên, công tác cán bộ, công tác sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đến việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ở Đảng bộ huyện Xuân Trường vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Công đoàn tham gia phát triển đảng tại các doanh nghiệp thực chất là bồi dưỡng công đoàn viên ưu tú, trước hết là hướng tới xây dựng và nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân, có nhận thức đúng đắn về Đảng, có niềm tin vững chắc vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nhận thức được quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Bằng nhiều hình thức, tổ chức đảng, công đoàn cần trở thành lực lượng gương mẫu đi đầu, truyền cảm hứng trong tuyên truyền, vận động công nhân trau dồi tác phong công nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, làm việc có kỷ cương, kỷ luật, lành mạnh, tiết kiệm, thực hiện tốt các tiêu chí văn hóa nơi làm việc và nơi cư trú. Tại hội thảo, các đại biểu tham luận đã có nhiều góp ý quan trọng về thực trạng, những khó khăn và đề xuất các giải pháp để làm công đoàn chủ động và làm tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong tình hình mới. Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã có nhiều giải pháp thiết thực và nỗ lực, quyết tâm chính trị cao để đẩy mạnh phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, cũng như tạo nguồn phát triển đảng viên; qua đó đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Sau khi thảo luận, đảng bộ ra nghị quyết, tổ chức công đoàn đề xuất ban giám đốc các chính sách khuyến khích hỗ trợ người lao động và được chấp thuận. Có được điều đó là bởi ban giám đốc luôn thực hiện phương châm “lắng nghe – chia sẻ” đối với các vấn đề liên quan đến lao động từ phía đại diện tổ chức đảng, công đoàn. Căn cứ quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng trong DN để hướng dẫn nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình của từng loại hình DN. Phát triển số lượng, nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước là đòi hỏi tất yếu trong giai đoạn cách mạng mới.