Phát Triển Bền Vững Doanh Nghiệp Là Gì

Phát Triển Bền Vững Doanh Nghiệp Là Gì

Quá trình này tiếp diễn khá lâu cho đến khi các quốc gia đạt mức thu nhập bình quân đầu người của Ireland (khoảng $9,637 một người vào năm 1992) thì các nước lại bắt đầu tập trung chuyên môn hóa hơn. Hiện tượng này không phải chỉ đúng ở với số liệu chéo kiểu như đường Kuznet, mà còn đúng theo thời gian . Nghiên cứu này cho thấy phát triển công nghiệp không chỉ là sự chuyển đổi cơ cấu từ các ngành nông nghiệp sang công nghiệp, mà còn là một quá trình đa dạng hóa giữa các hoạt động khác nhau trong ngành công nghiệp. Có nghĩa là việc đầu tiên phải làm không phải là chỉ tập trung vào làm một việc tốt, mà là phải học cách làm nhiều việc khác nữa. Việc xuất hiện chuỗi giá trị toàn cầu đã làm thay đổi phương thức sản xuất công nghiệp truyền thống. Phát triển công nghiệp giờ không phải là bao trọn một quy trình mà là sự lựa chọn một khâu trong quy trình đó dựa trên sự chuyên môn hóa.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư , Tiềm năng và triển vọng đến năm Các vùng tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Bộ Kế hoạch và Đầu tư , Quy hoạch phát triển KT-XH thành phố Hà Nội đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội. Bộ Kế hoạch và Đầu tư , Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Hà Nội. Mặc dù tình hình kinh tế suy giảm, nhưng số lao động trong các KCN tăng 1.658 người (tăng 1,9%) so với cuối năm 2015.

Các tổ chức nghiêm túc về ESG và tính bền vững cần phải trau dồi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở cấp cao nhất. Mọi sự phát triển không gắn với văn hóa đều là sự phát triển què quặt, mang nặng tính kỹ thuật và tất yếu dẫn đến bất công xã hội, dẫn đến phân hóa giàu – nghèo, phân hóa xã hội. 8- Phát triển hài hòa, bền vững các vùng, xây dựng đô thị thông minh và nông thôn mới… Sự kiện này là bước đi quan trọng có thể đưa thỏa thuận chống biến đổi khí hậu toàn cầu có hiệu lực trước thời gian dự kiến nhiều năm. Đây là cơ hội chưa từng có để loại bỏ đói nghèo cùng cực và đưa thế giới lên một con đường bền vững.

Tuy nhiên, đề tài chưa xác định được việc khai thác dòng FDI theo hướng nào vào phát triển các KCN, để đảm bảo sự PTBV. HFIC chỉ xem xét cho vay đối với các chủ đầu tư và các dự án đảm bảo thực hiện đúng tiêu chuẩn an toàn môi trường, an toàn xã hội trong quá trình đầu tư. Tôi đánh giá cao và hoan nghênh những nỗ lực của Bảo Việt trong việc minh bạch hóa nguồn thông tin tài chính và phi tài chính cho cổ đông và các bên liên quan.

(Dân trí) – Rất nhiều những trăn trở của doanh nghiệp đi tìm giải pháp để vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi sản xuất – kinh doanh nhanh chóng đã được giải đáp trong hội thảo sáng 9/9 vừa qua của VBCSD-VCCI. Xây dựng hệ thống tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị, nhất là bộ mày nhà nước, tinh gọn, họat động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, kỷ cương, dấn thân, sáng tạo. Từng bước hình thành hệ thống quản lý và kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng. Nghiên cứu đang triển khai của chúng tôi cho thấy tư duy, đặc điểm và động lực tạo nên một nhà lãnh đạo doanh nghiệp tuyệt vời cũng chính là những tư duy, đặc điểm và động lực tạo nên một nhà lãnh đạo bền vững vĩ đại. Phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách và là xu thế các quốc gia đang nỗ lực hướng tới.

Trong khu vực ASEAN, chưa có một quốc gia nào vượt qua được “hàng rào” ngăn cách giữa giai đoạn 2 và 3. Dường như có một “trần thủy tinh” ngăn cản các quốc gia ASEAN đạt được tới trính độ cao hơn. “Kinh tế tuần hoàn” là từ khóa được Vinamilk nhắc đến trong báo cáo về phát triển bền vững cách đây 3 năm.

Khoản 1 Điều 4 Luật Doanh Nghiệp 2020

Khoản 1 Điều 4 Luật Doanh Nghiệp 2020

Sự quan tâm này của Chính phủ đối với cộng đồng DN Việt Nam nhằm mục đích hỗ trợ DN phát triển bền vững, từ đó đóng góp cho sự phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế. Thứ hai, xây dựng cho mình một hệ thống quản trị DN hiệu quả để giúp DN phát triển bền vững và giải phóng sức lao động cho đội ngũ lãnh đạo. Các chương trình dán nhãn sinh thái (Eco-label) đối với các loại hàng hóa, dịch vụ đạt tiêu chuẩn cao về “mức độ xuất sắc về thân thiện với môi trường” (ví dụ về độc tính, sử dụng năng lượng và các tài nguyên thiên nhiên khác hay khả năng tái chế).

(Chi tiết về các chỉ tiêu giám sát và đánh giá phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 nêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này). Các yếu tố cần xét đến không chỉ bao gồm tính bền vững và chiến lược ESG của doanh nghiệp mà còn bao gồm các yếu tố khác nhau về con người mà chúng tôi đã chỉ ra. Với nhu cầu về tính bền vững và các nhà lãnh đạo tạo ra ảnh hưởng trên toàn hệ sinh thái và trên toàn thế giới, có khả năng cơ cấu tổ chức sẽ trở nên đồng bộ và liên kết với nhau hơn trong tương lai.

Từ khi đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã có những phát triển mạnh mẽ, đưa nước ta từ một nước có thu nhập bình quân đầu người thuộc hàng thấp nhất thế giới trở thành nước có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, quá trình phát triển đó được đánh giá chủ yếu dựa trên việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, sử dụng công nghệ lạc hậu dễ gây ô nhiễm môi trường, hàm lượng công nghệ thấp, giá trị gia tăng không cao. Trong giai đoạn phát triển vừa qua đã có nhiều sự cố môi trường gây tác động lớn đến hệ sinh thái và gây bức xúc trong xã hội. Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển bền vững nhằm mục tiêu tăng trưởng bền vững, có hiệu quả, đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Thực tiễn cho thấy, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong bối cảnh COVID-19, những doanh nghiệp hoạt động theo mô hình quản trị theo hướng phát triển một cách bền vững, trong đó chú trọng vấn đề bình đẳng giới, đã chứng tỏ được khả năng chống chịu cao hơn, kiên cường hơn so với các doanh nghiệp khác. Định hướng này giúp các doanh nghiệp chủ động hơn khi đối diện với khó khăn và thử thách.

Đề tài đã phân tích một số thuận lợi và thách thức trong việc hình thành các KCN, khu chế xuất; đề xuất các biện pháp đẩy mạnh phát triển KCN, khu chế xuất thời gian qua. Từng bước, chú trọng giải phóng mặt bằng và xây dựng kết cấu hạ tầng, tháo gỡ khó khăn về vốn để mở rộng thị trường; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với phát triển KCN, khu chế xuất. Nhất là đề tài đã đánh giá và khẳng định sự cần thiết phải phát triển ngành công nghiệp phụ trợ trong KCN, khu chế xuất để tạo điều kiện tăng tỉ lệ nội địa hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Luật Doanh Nghiệp 2020 Điều 52

Tại châu Á, trong đó có TP.HCM của VN, các chuyên gia đã đưa ra cảnh báo về việc nhiều khu vực sẽ bị ngập sâu vĩnh viễn do tình trạng nước biển dâng vì nhiệt độ trái đất tăng. Đồng thời, nó phải tạo ra được sự thịnh vượng chung dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ tập trung vào số ít người trong phạm vi giới hạn cho phép của hệ sinh thái và cũng không xâm phậm tới những quyền cơ bản của con người. Do đó, để giúp Quý độc giả nắm rõ được vấn đề này, chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin hữu ích qua bài viết sau đây. Phiên bản trình duyệt của bạn đã cũ và có thể tiềm ẩn nguy cơ thiếu an toàn.

Luật Doanh Nghiệp 2020 Điều 52

Đã hướng vào luận giải vấn đề TCC và vai trò của việc TCC về mặt lý luận, tiếp cận từ rất nhiều xu hướng tất yếu của quá trình phát triển. Một số công trình quan tâm làm rõ sự cần thiết phải TCC ở một quốc gia trước xu thế phát triển mạnh mẽ của KH&CN, hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng nhu cầu ngày càng tăng lên và đa dạng hơn về hàng hóa công nghiệp ở trong nước và trên thế giới. + Susan M.Walcott , Chinese Science and Technology Industrial Parks tác giả đã xem xét vai trò các KCN Trung Quốc trong việc thu hút các công nghệ hiện đại để sản xuất các hàng hóa có chất lượng đưa ra thị trường trong nước và quốc tế. Trong công trình này tác giả đưa ra các lập luận dựa trên các lý thuyết về liên kết KCN trong bối cảnh của nước này với các khác biệt ở các địa phương khác nhau, từ Tây An ở phía Tây tới Bắc Kinh ở phía Bắc, Tô Châu – Thượng Hải ở duyên hải và Shenzhen – Dongguan ở Đông Nam.

Chính sự kết nối này đã đưa khách hàng đến gần hơn với sản phẩm của doanh nghiệp và thậm chí trở thành những sợi dây gắn kết khách hàng với sản phẩm. Làm gia công là giai đoạn tất yếu trong việc phát triển ngành công nghiệp gỗ nội thất Việt Nam. Khi doanh nghiệp tích lũy đủ kinh nghiệm, kiến thức, tài chính, đối tác…, họ sẽ chủ động có những dịch chuyển và đầu tư hợp lý cho khâu thiết kế, bán lẻ, thương hiệu. Tôi tin việc này sẽ làm được khi các thế hệ tiếp theo của ngành gỗ được học tập từ nước ngoài bài bản, và ngành đang có sự kế thừa. Sự thiếu và yếu trong năng lực quản trị lẫn tầm nhìn chiến lược là một trong những rào cản của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân trong việc xây dựng và áp dụng mô hình kinh doanh bền vững.

Phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm là yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược phát triển của đất nước, vì mục tiêu con người, dựa vào con người, do con người, trong đó phát triển kinh tế nhanh và bền vững giữ vị trí trung tâm, là mệnh lệnh, là phương sách duy nhất để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Khi đã hiểu rõ phát triển bền vững là gì rồi thì cần đưa ra một chiến lược phát triển bền vững cụ thể, áp dụng cho doanh nghiệp/tổ chức của mình trong các mốc thời gian phù hợp. Chiến lược này cần được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thông qua và hiểu một cách thấu đáo. Chiến lược cần chỉ rõ các mục tiêu phát triển bền vững có thể đo lường được trong ngắn hạn và dài hạn một cách rõ ràng. Phát triển bền vững, hay tăng trưởng xanh, mà cốt lõi là sự cân bằng của ba trụ cột kinh tế – xã hội – môi trường, là đòi hỏi tất yếu đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.

Luật Doanh Nghiệp Ban Kiểm Soát

Trong cơ sở dữ liệu toàn cầu của Korn Ferry, những cơ hội như vậy xuất hiện liên tục như động lực hàng đầu thúc đẩy sụ tham gia của nhân viên. Khác với thay đổi đối cấu trúc kinh doanh hoặc mô hình hoạt động, văn hóa không đơn giản để xác định và thực hiện đồng nhất. Rất ít người sẵn sàng thay đổi thái độ và niềm tin chỉ đơn giản bởi quản lý cấp cao nói rằng họ nên làm như vậy. Thay vào đó, các nhà lãnh đạo cần cho mọi người tiếng nói trong việc thay đổi văn hóa, yêu cầu họ đóng góp ý kiến, lắng nghe quan điểm của họ và lôi kéo họ tham gia vào việc lập kế hoạch.

Văn hóa DN ngày nay được xem trọng nhưng cần xác định được bản chất của vấn đề này là lấy con người là trọng tâm để phát triển. Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam , thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa bình chọn Nestlé Việt Nam là doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam năm 2021 trong lĩnh vực sản xuất. Ngày 9/12, Tập đoàn Bách Việt đã được vinh danh tại lễ công bố Top 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2021 do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam thuộc phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường vùng biển nước ta; xác lập luận cứ khoa học để tăng cường quản lý nhà nước, phát huy tiềm năng, lợi thế của biển, vùng ven biển và hải đảo. Tạo cơ hội bình đẳng tiếp cận các nguồn lực phát triển và hưởng thụ các dịch vụ cơ bản, các phúc lợi xã hội; có chính sách phù hợp nhằm hạn chế phân hóa giàu nghèo, giảm bớt sự gia tăng chênh lệch về mức sống của các vùng, các nhóm xã hội.

Luật Doanh Nghiệp Ban Kiểm Soát

Các doanh nghiệp hiện tại cũng có thể tận hưởng nguồn cung cấp tài nguyên an toàn hơn khi chúng ta tái sử dụng các nguồn lực mà chúng ta đã có, thay vì phụ thuộc vào các nguồn lực hữu hạn. Điều này có thể làm giảm chi phí nguyên vật liệu, cho phép các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Năm thứ 6 liên tiếp được vinh danh ở thứ hạng cao trong Top 10 đã cho thấy sự nỗ lực và cam kết của Vinamilk trong việc hiện thực hóa các định hướng, mục tiêu về phát triển bền vững trong chiến lược dài hạn. VOV.VN – Năm thứ 6 liên tiếp được vinh danh ở thứ hạng cao trong Top 10 đã cho thấy sự nỗ lực và cam kết của Vinamilk trong việc hiện thực hóa các định hướng, mục tiêu về phát triển bền vững trong chiến lược dài hạn.

Thông qua các quỹ này, DN khởi nghiệp sáng tạo sẽ được tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ công của Chính phủ để xây dựng và triển khải các ứng dụng làm giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính của người dân và gia tăng hiệu lực, hiệu quả của các dịch vụ công của Nhà nước. Hiệp hội phát triển văn hóa DN cần chủ động xây dựng và đề xuất tới các cơ quan có trách nhiệm của Chính phủ những chương trình, chính sách hỗ trợ DN trong xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa DN Việt Nam đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu của DN. Các cơ quan của Chính phủ và chính quyền địa phương cần có những chương trình hỗ trợ lãnh đạo DN trong xác định mục tiêu của DN mình. Việc xác định mục tiêu của DN thực chất là công việc của lãnh đạo DN nhưng Chính phủ và chính quyền địa phương có thể hỗ trợ thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo nâng cao năng lực hoặc hướng dẫn. Khi đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, điều đầu tiên mà DN nghĩ đến là lợi nhuận, doanh thu và thời gian thu hồi vốn đầu tư.

Luật Doanh Nghiệp 2020 Khác Gì So Với 2014

Trong nền VHKD hiện đại, ta thấy văn hóa doanh nhân thuộc hình thái cá nhân, còn VHDN thuộc hình thái cộng đồng. Tạo ra một khuôn mẫu quốc gia thống nhất, thuận lợi cho việc phát triển và bảo vệ. Hiện nay, có một số mô hình về KTTH đã được triển khai với cách tiếp cận đơn giản như mô hình 3R hay mô hình 5R+ được tiếp cận tổng thể hơn. Mô hình 3R chỉ tập chung vào 3 hoạt động Reduce, Reuse và Recycle, trong khi đó, mô hình 5R+ được tiếp cận tổng thể thông qua các hoạt động gồm R – Rethink and Redesign, R – Refuse, R – Reduce, R – Reuse, R – Recycle. VOV.VN – Tập đoàn Vinamilk vừa ký với đối tác Nhật biên bản ghi nhớ trị giá 500 triệu USD đầu tư tại Vĩnh Phúc về chăn nuôi bò thịt.

Lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng cao trong tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng nhanh nhất trong 4 thập kỷ qua. Iraq thúc giục Mỹ cho phép thanh toán bằng tiền mặt để trả tiền mua khí đốt cho Iran dù lệnh trừng phạt đối với Tehran vẫn đang hiệu lực. Bộ Y tế đang tiến hành các thủ tục chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Triều Tiên lên tiếng phản pháo Liên minh châu Âu vì lên án hàng loạt vụ phóng tên lửa hồi tháng trước của nước này.

Văn hóa phát huy vai trò của mình khi thâm nhập, tác động vào kinh tế, đồng thời kinh tế cũng quy định và chế ước văn hóa, là điều kiện và nguồn lực cho văn hóa hoạt động; với ý nghĩa là sức mạnh nội sinh của phát triển, văn hóa phải dựa trên kinh tế. Nhu cầu về nhân lực ngày càng lớn, do đó giáo dục đại học của nước ta phải làm sao nhanh chóng đáp ứng yêu cầu này. Ngoài những kỹ năng chuyên môn cấp thiết phải tăng số lượng và trình độ ngoại ngữ. Cùng với việc xây dựng các trung tâm đào tạo có chất lượng quốc tế, cần thiết có những chính sách để đưa nhiều sinh viên học tập ở nước ngoài, có chiến lược và những cơ chế, chính sách trọng dụng nhân tài, kể cả các nhân tài quốc tế đến làm việc, cống hiến cho đất nước Việt Nam. Phải đặc biệt coi trọng giữ vững ổn định chính trị – xã hội, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ để bảo đảm cho đất nước phát triển nhanh và bền vững, sáng tạo, bao trùm.

Luật Doanh Nghiệp 2020 Khác Gì So Với 2014

  • Do đó, các cơ quan của Chính phủ cần không ngừng rà soát và tháo gỡ các điều kiện kinh doanh đang thực sự là rào cản đối với phát triển bền vững của DN.
  • Về thách thức, khái niệm, mô hình KTTH còn khá mới nên đòi hỏi cần có thời gian và nguồn lực (con người, tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, hệ thống chính trị xã hội, thị trường,…) để thực hiện.
  • Quá trình TCCCN theo hướng PTBV còn được thể hiện ở đóng góp tích cực của nó vào tăng trưởng và phát triển chung của nền kinh tế.
  • Những cơ sở sản xuất trong khu, CCN phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  • Tăng cường việc tham gia các hội chợ chuyên ngành được tổ chức trong nước cũng như ở nước ngoài để tìm kiếm thị trường mới cũng như nắm bắt kịp thời xu thế tiêu dùng đối với các loại sản phẩm chủ yếu và có thế mạnh của Hà Nội.
  • Các công đoàn cấp trên cơ sở cần hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ giúp BCH công đoàn cơ sở trong việc tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách pháp luật, nhất là pháp luật lao động, các nội dung của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.

Chất lượng lao động của công nghiệp Hà Nội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, tuy được xếp vào loại cao so với các tỉnh trong cả nước. Độ tuổi trung bình của cán bộ và công nhân kỹ thuật lành nghề tương đối cao, đại bộ phận không theo kịp với sự phát triển kinh tế thị trường. Sự chuyển dịch cơ cấu các thành phần kinh tế trong ngành công nghiệp diễn ra chậm, chưa tạo nên sự phát triển mạnh của các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh là động lực phát triển kinh tế thị trường. Hội thảo cũng là dịp để các tổ chức, doanh nghiệp báo cáo kết quả hoạt động trách nhiệm xã hội, chia sẻ sáng kiến, phương pháp đối với thành viên của GCNV nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói chung nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của Việt Nam ./. Để thực hiện được chiến lược tăng trưởng xanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã, đang và sẽ làm thay đổi rất nhiều cục diện của nền kinh tế thế giới, doanh nghiệp chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều những thách thức mới trong đảm bảo nguồn vốn tài chính, vốn xã hội và vốn môi trường.

Luật Doanh Nghiệp 2005

Nhưng nhiều ngành công nghiệp cũng đang nhìn thấy lợi ích của sự hợp tác giữa các nhóm ngang hàng. Vấn đề lớn nhất hiện nay trong định hướng phát triển tập trung là làm sao cùng lúc gắn việc thu hút đầu tư với quản lý môi trường, đây là hai vấn đề còn chưa tương xứng. Trước hết, giải quyết dứt điểm vấn đề xử lý nước thải tập trung tại các KCN, phấn đấu đến hết năm 2020, 100% KCN đang hoạt động có trạm xử lý nước thải tập trung. Vấn đề thứ hai là thu gom và xử lý chất thải rắn công nghiệp, đặc biệt là chất thải nguy hại tại các KCN hiện cũng chưa hoàn thiện và còn chậm được khắc phục. + Phân bố hợp lý LLSX theo ngành và vùng lãnh thổ, tạo nên sự phát triển cân đối, hợp lý trong ngành công nghiệp hóa chất; hình thành và phát huy hiệu quả các khu, CCN tập trung, các tổ hợp sản xuất hóa chất có quy mô lớn.

Xây dựng hệ thống quản lý tổng hợp chất thải rắn, trong đó chất thải rắn được phân loại tại nguồn, được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý triệt để bằng những công nghệ tiên tiến phù hợp. Xây dựng cơ sở hạ tầng, tài chính và nguồn nhân lực cho việc thực hiện quản lý tổng hợp chất thải rắn. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề, đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức. Theo nghĩa rộng, văn hóa kinh doanh là một phương diện của văn hóa trong xã hội, là văn hóa trong hoạt động kinh doanh, bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần, những phương thức và kết quả hoạt động của con người được tạo ra và sử dụng trong quá trình kinh doanh. Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, nâng cao chất lượng lao động, nhất là lao động giữ vị trí then chốt, lao động kỹ thuật số chất lượng cao, vừa là đột phá, động lực, vừa là tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm. Thấu hiểu và làm rõ vấn đề này là tiền đề để có được sự hậu thuẫn, đồng thuận của các bên liên quan, là cơ sở cho lãnh đạo cao nhất thể hiện cam kết trong việc đưa doanh nghiệp phát triển trong khi vẫn hoàn thành trách nhiệm công dân của doanh nghiệp.

Để huy động có hiệu quả vốn đầu tư trong dân cần khuyến khích mọi thành phần kinh tế và các tầng lớp dân cư tham gia sản xuất kinh doanh và đóng góp công ích dưới các hình thức bằng sức lao động hoặc bằng tiền của trong việc thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn. Cần nhấn mạnh rằng, các ngành công nghiệp ưu tiên mũi nhọn nhìn chung phát triển không đồng đều. Chỉ có các ngành nghề công nghiệp ưu tiên mũi nhọn là cơ khí chế tạo đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung. Các ngành nghề công nghiệp ưu tiên mũi nhọn còn lại thấp hơn tốc độ tăng trưởng chung, làm cho việc chuyển dịch CCCN Hà Nội diễn ra chậm. Sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp ưu tiên mũi nhọn trên địa bàn phần nào còn mang tính tự phát, chưa có định hướng phát triển rõ ràng. Vẫn còn tình trạng phân biệt giữa doanh nghiệp trung ương và doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài,… trong quản lý dẫn tới chưa huy động tập trung được sức mạnh của các doanh nghiệp này cho phát triển KTXH thành phố.

Phát triển mạnh mẽ các tập đoàn sản xuất, tiếp tục phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng nguồn vốn tư nhân, tạo ra một mạng lưới các vệ tinh sản xuất và xuất khẩu cho các công ty, tập đoàn lớn. Phát triển các vùng ven đô, ngoại thành gắn với tiến trình CNH, HĐH nông thôn, hợp tác Vùng. Mở rộng các hoạt động đối ngoại và tăng cường hợp tác, liên kết, hội nhập phát triển kinh tế trong và giữa các khu vực doanh nghiệp, cũng như với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước. Xây dựng Hà Nội thành trung tâm hội thảo, hội nghị và giao dịch quốc tế có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Luật Doanh Nghiệp 2005

Bà Khanh cũng đã đưa ra nhiều bất bình trên FB của bà ta trước sự thay đổi đột ngột của Quy hoạch Điện 8, vốn quay trở lại với điện than cho dù đã muốn từ bỏ trước đó. Bà Khanh cũng là một trong các đại diện các nhóm hoạt động môi trường gửi thư kiến nghị lên Thủ tướng Việt Nam trước sự “tráo trở” của cơ quan công quyền thông qua Quy hoạch Điện 8 . Hội thảo cũng thừa nhận rằng, nhìn vào kết quả sản xuất (năng suất, sản lượng thu hoạch) thu được thấy rằng sự phát triển của mô hình chưa thật sự tương xứng với tiềm năng lợi thế sẵn có.

Bãi bỏ những văn bản mang tính can thiệp trực tiếp đến phát triển sản phẩm ví dụ như quy hoạch ngành sản phẩm. Hiện nay, dự thảo Luật Quy hoạch đang được trình Quốc hội với tư tưởng chủ đạo là loại bỏ các quy hoạch ngành sản phẩm bởi có quá nhiều quy hoạch ngành được ra đời, thiếu tính khả thi và đồng thời có thể vi phạm theo các điều khoản của Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán quan điểm phát triển đồng bộ, hài hoà, có sự phối hợp của các thành tố, lĩnh vực, nhất là kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, tạo sức mạnh tổng lực để thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững đất nước.