Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh Nghiệp 2020

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần được thực hiện trong nội bộ doanh nghiệp. Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã… Continue reading Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh Nghiệp 2020

Bảng Báo Giá Thiết Kế Website

Giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh đồng thời tiết kiệm chi phí nguồn lực. Những website được thiết kế giá rẻ thường sử dụng chung giao diện với các website khác hoặc mua giao diện từ các trang web nước ngoài mà không cần bước thiết kế hay lập trình. Người làm… Continue reading Bảng Báo Giá Thiết Kế Website