Nghị Quyết Phát Triển Doanh Nghiệp

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường tặng quà cho lãnh đạo Ngân hàng Viettinbank Chi nhánh Cần Thơ. Đoàn lãnh đạo thành phố Cần Thơ thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An. Trong đó, có 5 đơn vị vay vốn để trả lương ngừng việc cho 212 lượt người lao động với số tiền trên 659 triệu đồng và 1 đơn vị vay vốn để phục hồi sản xuất cho 10 lượt người lao động với số tiền gần 31 triệu đồng.

Triển cụm công nghiệp, tạo mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ở vùng nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến công. Y dựng cơ chế đánh giá và chế tài xử lý cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính ở tất cả các cơ quan nhà nước từ cấp phường, xã trở lên. Trong đó, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng từ 7 – 7,5%; thu ngân sách khoảng 450 tỷ đồng (tăng hơn 90 tỷ đồng so với năm 2021); thêm 3 xã Bình Lãnh, Bình Quế, Bình Nam về đích nông thôn mới ; giảm 75 hộ nghèo… DN kinh doanh bền vững là DN nhỏ và vừa được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các nội dung trên theo định mức hỗ trợ cao nhất quy định tại Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa và các nghị định hướng dẫn Luật. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Hệ thống giám sát đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) cấp quốc gia, bao gồm 6 nhóm nội dung đi kèm bộ chỉ số giám sát, đánh giá và giao Bộ TN&MT làm cơ quan đầu mối thực thi.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh sớm thành lập, công khai và vận hành đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp. Ý hành chính Nhà nước, lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng; cán bộ ấp, khu phố được cử đi bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ theo chức danh; các doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động được phép vận dụng chính sách qui định tại văn bản này trong công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động ở đơn vị. TTĐT – ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, hội đồng thành viên/HĐQT, ban điều hành, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 5.Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền sâu rộng về nội dung Nghị quyết và kết quả thực hiện.

Xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện Chương trình hành động; các mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, điều kiện đảm bảo, tiến trình tổ chức thực hiện hằng năm và cả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Ông Thành cho rằng một nền kinh tế đòi hỏi tăng trưởng nhanh như Việt Nam là vấn đề về việc làm. Chúng ta đặt ra mục tiêu, khát vọng năm 2030, tầm nhìn 2045 là nước có thu nhập trung bình cao. Dưới những câu chuyện lớn lao là câu chuyện vi mô về vấn đề việc làm, kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sáng 10/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, động viên đội ngũ cán bộ, người lao động Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đúng thời điểm Bộ đang họp giao ban đầu năm nhằm triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành trong thời gian tới.

Cập nhật và công bố trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh các thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chỉ dẫn kinh doanh; tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII; triển khai thực hiện Chương trình hành động phải đặt trong bối cảnh chung của đất nước, khu vực, quốc tế; sát với thực tiễn kinh tế – xã hội; phù hợp điều kiện thực tế của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị. Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm. Trong chương trình đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh dành phần kinh phí thỏa đáng để thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ này được học tập để có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong doanh nghiệp, phù hợp với nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá rất cao sự chia sẻ và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp để công tác phòng chống dịch đạt kết quả trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, hầu như tất cả các trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế, vaccine và thuốc điều trị… phục vụ chống dịch đều phải nhập khẩu.

Theo ông Thành, nếu không có chương trình này thì kinh tế Việt Nam vẫn có thể phục hồi sau đại dịch nhưng chỉ tăng trưởng khoảng 4,5-5%. Còn nếu có các chương trình, các gói hỗ trợ thì tăng trưởng kinh tế của năm nay hoặc năm sau mỗi năm có thể tăng thêm 1-1,5%. Đánh giá hạn chế, cơ hội tăng trưởng của ngành, làm nền tảng cho việc thiết kế chương trình hỗ trợ phù hợp, hiệu quả.

Để bảo đảm sự bình đẳng và quyền lợi của các doanh nghiệp chân chính; không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự. Tạo môi trường lành mạnh, an toàn để doanh nghiệp kinh doanh theo đúng pháp luật. Ối hợp với Bộ Tài chính xem xét sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, bảo đảm công khai minh bạch về giá và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển. Thực hiện các giải pháp kiểm soát hợp lý, phù hợp với thông lệ quốc tế việc thu của các hãng tàu. H) Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cần bảo đảm Mục tiêu ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật.

Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, thông tin thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hoá, đẩy mạnh xuất khẩu. Khuyến khích, tạo điều kiện thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, nhất là các doanh nghiệp lớn, chất lượng, hiệu quả cao. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, khai thác có hiệu quả, bền vững các loại hình và sản phẩm du lịch là thế mạnh của tỉnh gắn với phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Hồng. Tổ chức phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại của nhân dân, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải lắng nghe để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc cho DN, trọng tâm là tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng giảm đầu mối thực hiện, giảm thủ tục giải quyết, giảm thời gian chờ đợi của DN, nhà đầu tư; thực hiện tốt công tác phối hợp trong giải phóng mặt bằng, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường…

  • Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp và đất nước trong thời kỳ mới.
  • Theo báo cáo thường niên, Coca Cola đứng đầu danh sách các công ty có lượng rác thải nhựa lớn nhất thế giới trong 4 năm liên tiếp từ năm 2018 đến 2021.
  • Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Văn Kỳ đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu; rà soát lại các văn bản, quy định của Trung ương về các chính sách để hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới.
  • 3.Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức tốt việc thi hành pháp luật; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện; tăng cường phối hợp hoạt động với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cân đối giải pháp về tiền tệ hỗ trợ Chương trình với tổng thể phương án cơ cấu lại các ngân hàng được kiểm soát đặc biệt. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phát triển DN, tạo điều kiện cho DN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Theo đó, phải chú trọng cải cách hành chính đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương; rà soát DN nào cần phát triển và những DN nào không hiệu quả, cần giải thể; thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân; chú ý chuyển đổi số trong hoạt động của DN; căn cứ theo đặc điểm từng địa phương để phát triển loại hình DN phù hợp; chú ý phát triển văn hoá DN, doanh nhân. Trọng pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tinh thần liêm chính trong kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Doanh nghiệp cần chủ động tạo mối quan hệ lao động tốt đẹp, hài hòa đảm bảo sự tiến bộ trong phát triển doanh nghiệp. Các quy định về điều kiện kinh doanh phải rõ ràng, minh bạch, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự…. Tăng cường đối thoại giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và đánh giá thực chất kết quả xử lý các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đẩy mạnh, tạo mọi điều kiện cho việc duy trì và phát triển sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh, không để đứt gãy nguồn cung ứng; xây dựng kế hoạch khôi phục thị trường lao động cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu. Đại đa số các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh quay trở lại hoạt động.

(TN&MT) – Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố rà soát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với các dự án đầu tư đã được chấp thuận đầu tư, mà Chủ đầu tư đã có hợp… Thứ ba là vấn đề thể chế, cũng là vấn đề Thủ tướng quan tâm, đó là làm thế nào để khơi thông các điểm nghẽn, giải phóng các nguồn lực, bao gồm cả đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài và đầu tư công. Cuối cùng là tạo dựng chính sách liên thông, kết nối các chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ đi kèm với sự đồng thuận tại các chính quyền địa phương, giải quyết tình trạng tình trạng “cát cứ” không thống nhất gây cản trở cho doanh nghiệp./.

“Với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa chúng tôi, tâm lý thấy vô cùng phấn khởi. Bởi khi có chính sách hỗ trợ, các cấp điều hành sẽ dễ dàng đưa chính sách đi vào cuộc sống sớm hơn, mạnh mẽ hơn,” ông Thân chia sẻ. Quan hệ này không chỉ tồn tại giữa doanh nghiệp nhà nước với Nhà nước, mà còn giữa doanh nghiệp tư nhân với cơ quan quản lý nhà nước. Doanh nghiệp phải đi lên trên đôi chân của mình, đồng thời chú ý thực hiện đầy đủ các trách nhiệm đã được luật định, tránh có tư tưởng chỉ quan tâm đến lợi nhuận, bất chấp hậu quả xã hội, môi trường. Song thực tế đang đòi hỏi phải có những quyết sách căn cơ hơn, giúp tháo cởi những vướng mắc, khó khăn về chính sách, pháp luật liên quan đến khu vực kinh tế này. Vì vậy, dư luận xã hội rất quan tâm đến quá trình thảo luận của Hội nghị Trung ương 5 về chủ đề phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Trong đó, chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện khát vọng trên. Theo đó, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật dữ liệu về bản án quyết định của tòa án, phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử lý vi phạm hành chính và các văn bản khác có liên quan đến doanh nghiệp. ​UBND tỉnh vừa ban hànhvăn bản​về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Chủ động, tích cực tham gia xây dựng pháp luật, chính sách, tăng cường phối hợp công tác hiệu quả với các cơ quan liên quan để thúc đẩy hoàn thiện môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hẹp khoảng cách về năng lực cạnh tranh quốc gia với các nước ASEAN-4. Tác động quan trọng hơn nữa là những cơ chế đặc thù ví dụ như chỉ định thầu, TPP, đầu tư công, đầu vào cho phát triển hạ tầng, phân cấp phân quyền trong làm đường cao tốc, trách nhiệm của địa phương và Bộ Giao thông vận tải…

Đề nghị ghi rõ nguồn “Báo Hòa Bình Điện Tử” khi phát hành lại thông tin từ website này. Đề nghị ghi rõ nguồn “Báo Lạng Sơn Điện Tử” khi phát hành lại thông tin từ website này. ® Ghi rõ nguồn “Tỉnh ủy Khánh Hòa” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. TTO – Bản tin chiều 11-2 của Bộ Y tế cho biết số mắc mới trong ngày tiếp tục tăng, số tử vong cũng tăng mạnh so với ngày 10-2. TTO – Khách của quán bún lòng Bà Hiền xin thêm một đĩa rau nhưng không được chủ quán đáp ứng, hai bên to tiếng dẫn tới xô xát.

+ Thi đua hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực và cơ hội đầu tư, xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp. Hỗ trợ thực hiện và bảo vệ luận văn tốt nghiệp, các ngành y tế, xây dựng, kiến trúc, công nghệ thông tin trình độ Tiến sĩ hỗ trợ 60 triệu đồng, Thạc sĩ 50 triệu đồng, bác sĩ Chuyên khoa cấp II 55 triệu đồng (Tiến sĩ hỗ trợ 30 triệu đồng), chuyên khoa cấp I 40 triệu đồng (Thạc sĩ hỗ trợ 28 triệu đồng); các ngành còn lại, trình độ Tiến sĩ hỗ trợ 50 triệu đồng, Thạc sĩ 40 triệu đồng. Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và người đứng đầu, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chủ động nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa Chương trình hành động thành các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, đề án, hướng dẫn…

Nhiều doanh nghiệp FDI gặp khó khăn khi duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh do thiếu chuyên gia nước ngoài. Tăng cường hợp tác, tham vấn, đối thoại giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với hội ngành nghề; tạo điều kiện cho các doanh nhân, các hội ngành nghề tham gia vào việc xây dựng, triển khai các quy hoạch phát triển ngành, kinh tế vùng. Đổi mới công tác chỉ đạo, vận động, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp đối với việc xây dựng, củng cố các đoàn thể, trong đó cần tập trung vào những doanh nghiệp có đông lao động, hoạt động ổn định.

Các doanh nghiệp cũng rất phấn khởi khi được biết thành phố Cần Thơ vừa được Trung ương ban hành các Nghị quyết thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù giúp thành phố có cơ hội phát triển nhanh hơn, giúp cho doanh nghiệp có nhiều cơ hội mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh ở nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. Hỗ trợ doanh nhân xây dựng thương hiệu, sản phẩm gắn với doanh nghiệp; nâng cao khả năng tiếp cận thị trường trong nước và nước ngoài thông qua các chương trình xúc tiến thương mại cụ thể, thực chất. Phối hợp với cơ quan đại diện thương mại, đại diện ngoại giao để giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nhân khi hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân thành phố tham gia tiến trình hội nhập quốc tế. Theo đó, phát triển doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp số có năng lực cạnh tranh cao để chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền số, ứng dụng thành tựu công nghệ số rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số, đưa sản phẩm công nghệ số “Make in Viet Nam” để giải quyết các bài toán trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Giang. Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có tối thiểu 800 doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số.

Điều đặc biệt quan trọng là Tập đoàn vẫn duy trì được chuỗi cung ứng toàn cầu, không để bị đứt gãy, vẫn được bên mua hàng đánh giá là điểm đến mua hàng tốt nhất năm 2021 trong số 27 quốc gia, vùng lãnh thổ cung ứng dệt may hàng đầu. Chiều 10/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn. (thitruongtaichinhtiente.vn) – Trước bối cảnh khó khăn chung của ngành tài chính ngân hàng, việc củng cố bộ đệm vốn được xem là cấp thiết, giúp công ty tài chính đối phó với khủng hoảng, quản trị rủi ro hiệu quả, sớm phục hồi và tăng trưởng sau đại dịch.

Nhiều chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng vị trí, vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nên chưa tích cực hợp tác, ủng hộ việc phát triển đảng viên, đoàn viên, thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Một phận công nhân, người lao động hạn chế giác ngộ chính trị, bàng quang, chưa hiểu đúng và không thiết tha với việc tham gia sinh hoạt đoàn thể. Một số tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp chậm đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, chưa có nhiều đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp. Các cơ quan đang chủ động triển khai các nhiệm vụ theo Luật Đầu tư với phương thức đối tác công – tư, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp chủ động hơn nữa trong việc đề xuất các dự án hợp tác cụ thể. Theo Thủ tướng, về cơ bản, có thể triển khai hợp tác công tư trong tất cả các công việc, từ quản lý các tòa nhà, các công viên… Ông nêu ra một số lĩnh vực đang rất cần đẩy mạnh hợp tác công tư như đầu tư hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, giảm phát thải carbon, nâng cao năng lực hệ thống y tế… “Những gì người dân, doanh nghiệp làm được, làm tốt hơn thì Nhà nước không làm”, Thủ tướng nêu rõ.

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp số. Phấn đấu có 70% doanh nghiệp có đủ điều kiện, thành lập được tổ chức đảng; các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên – Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Cựu chiến binh. 5- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về nội dung và kết quả thực hiện Nghị quyết. Nhà nước đảm bảo chính sách bình đẳng giữa các doanh nghiệp, chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp. Phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Không chỉ góp ý trực tiếp tại Hội thảo này, doanh nghiệp cũng có thể góp ý qua nhiều kênh khác nhau, cùng mục tiêu vì sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương – ông Phạm Thiện Nghĩa kỳ vọng.