Lý Thuyết Phát Triển Doanh Nghiệp

Lý Thuyết Phát Triển Doanh Nghiệp

Phát triển bền vững doanh nghiệp có thể hoạt động như một công cụ để tạo thuận lợi cho sự chuyển đổi của truyền thống sang hiện đại. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Công nghệ số sẽ làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đời sống văn hoá, xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Sự hiện hữu của các nền kinh tế bồi tụ, hiệu suất tăng theo quy mô và các cụm liên kết gợi ý rằng các quốc gia có thể nhận diện các khu vực có tiềm năng trở thành cực tăng trưởng và sử dụng các công cụ chính sách và đầu tư công để kích hoạt quá trình này.

Công ty Tư vấn Quản lý hàng đầu Việt Nam chuyên sâu về tư vấn tối ưu hóa hệ thống quản trị điều hành và phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp. Chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng và an ninh xã hội. Xử lý hài hoà các vấn đề dân tộc, tôn giáo, bức xúc xã hội, không để xảy ra các “điểm nóng”. Kịp thời phát hiện, chủ động xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, gây bức xúc trong dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân. Cải cách quyết liệt, hiệu quả thủ tục hành chính, bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch.

Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo đa chiều, bền vững, bao trùm, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững. Đổi mới thực chất cách tiếp cận trong giảm nghèo bằng các chính sách hỗ trợ có điều kiện, giảm hỗ trợ cho không, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên tự thoát nghèo; hạn chế bất bình đẳng xã hội. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, phát triển mạnh tầng lớp trung lưu gắn với nâng cao trách nhiệm xã hội.

Bảo đảm an ninh và ngăn chặn suy giảm tài nguyên nước; tăng cường tích nước, điều tiết, quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân. Đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia thượng nguồn và các tổ chức quốc tế trong việc bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước ở lưu vực các dòng sông xuyên biên giới, nhất là sông Mê Công và Sông Hồng. Phấn đấu đạt được các chỉ tiêu về sử dụng hiệu quả tài nguyên, tái sử dụng, tái chế chất thải tương đương với các nước dẫn đầu trong khối ASEAN. Xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia; cơ cấu lại, tăng cường giám sát và điều tiết các thị trường tài chính. Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh, tính minh bạch và áp dụng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế tốt trong quản trị và hoạt động của các tổ chức tín dụng, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Đầu tiên, chi phí giao dịch nội bộ xuất phát từ chi phí quản trị, và việc phân bố không đồng đều các nguồn lực trong doanh nghiệp. Các phương pháp quản trị để hạn chế những điều này có thể tìm thấy được ở một số lĩnh vực ví dụ như thiết kế tổ chức, lập kế hoạch chiến lược và quản trị. Thiết kế tổ chức có ảnh hưởng rất lớn đến chi phí quản trị và động lực làm việc của nhân viên. Lập kế hoạch chiến lực giúp giảm thiểu việc phân bố không đồng đều các nguồn lực trong doanh nghiệp bằng cách tập trung nguồn lực vào các lợi thế cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp. Sự lựa chọn các mô hình quản trị giúp tạo và duy trì động lực thông qua ưu đãi, cơ chế lương thưởng, giảm thiểu sự quan liêu và lãng phí trong công tác quản lý. Cải cách tổng thể, hệ thống, đồng bộ chính sách tiền lương theo hướng tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy tăng năng suất lao động là cơ sở để tăng lương.

Phương trình LLEV cho thấy chịu ảnh hưởng các nhân tố trong đó tác động nghịch chiều mạnh nhất là hiệu quả hoạt động kinh doanh ROA, tác động cùng chiều mạnh nhất là cơ cấu tài sản. Các quá trình này đòi hỏi một cách tiếp cận mới, rất tổng hợp, khoa học, thực tiễn về phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Các startup cần phải liên kết với nhau theo một trong hai nguyên tắc này để việc thương mại hóa phát minh sáng chế của mình có thể tìm tới và hấp dẫn đối tác kinh doanh. Bằng cách tìm được cho mình một đối tác kinh doanh các startup sẽ có cơ hội thành công lớn hơn. Phối hợp chặt chẽ với các trường đại học để triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực toán học, vật lý lý thuyết và các lĩnh vực khoa học tự nhiên khác. Ứng dụng có hiệu quả các công nghệ mũi nhọn, công nghệ cao, như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ vũ trụ và công nghệ tự động hóa vào sản xuất và đời sống.

Biện Pháp Phát Triển Doanh Nghiệp

Theo nghiên cứu của Dowling , hình ảnh DN là ấn tượng tổng thể đặc trưng về DN để lại trong tâm trí khách hàng. Hình ảnh DN phụ thuộc vào niềm tin, cảm xúc và ấn tượng của cá nhân về DN và chịu sự ảnh hưởng của thông tin truyền thông, cũng như thái độ, hành vi và triết lý của DN. Để xây dựng hình ảnh mong muốn, DN cần kết hợp việc truyền thông với bên ngoài và tổ chức hoạt động trong nội bộ DN. Với vai trò là đơn vị tập hợp và đại diện cho cộng đồng DN, thời gian qua VCCI đã phối hợp tích cực với nhiều cấp, ngành, đơn vị nhằm thúc đẩy sự phát triển DN, doanh nhân trên các thế mạnh khoa học – công nghệ.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu phải đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước trong những lĩnh vực, những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần phải giữ vốn. Từ Đại hội Đảng lần thứ VI đến Đại hội Đảng lần thứ XII, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng được hoàn thiện và được chứng minh tính đúng đắn trên thực tế khi đã giúp đất nước ta thoát khỏi thời kỳ khó khăn về kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng có lúc thuộc nhóm cao nhất thế giới. Từ nước nghèo, thu nhập thấp, Việt Nam đã gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình, hội nhập ngày càng sâu rộng hơn với kinh tế thế giới. Nói tóm lại, TBL là một khung nguyên tắc kế toán nhằm vượt ra ngoài cách đo lường lợi nhuận truyền thống, nó báo cáo kết quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua hiệu quả xã hội và môi trường. Nó nêu sự cần thiết là phải xem xét ngoài kế toán tài chính thì khuyến khích các doanh nghiệp cân nhắc đến việc tác động đến môi trường và xã hội.

Vì vậy, cần phải nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về bản chất mối quan hệ đa chiều – đa diện – đa cấp độ giữa văn hóa và kinh tế trong quá trình phát triển xã hội như trên đã trình bày. Tham gia công tác đào tạo cán bộ giảng dạy có khả năng nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, cao đẳng và đào tạo học viên là người nước ngoài. Vận động các trường đại học gửi sinh viên và cán bộ đến học và làm luận án tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Năm 2019, dệt may xuất khẩu 32,8 tỉ USD, đứng thứ bảy thế giới; da giày xuất khẩu 18,3 tỉ USD, đứng thứ hai thế giới; điện thoại di động xuất khẩu 51,4 tỉ USD, đứng thứ hai thế giới; thuỷ sản chế biến xuất khẩu 8,5 tỉ USD, đứng thứ tư thế giới; đồ gỗ xuất khẩu 10,7 tỉ USD, đứng thứ năm thế giới. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, số liệu này có thể thay đổi và sẽ được cập nhật vào cuối năm 2020. Các số liệu nêu trong phần đánh giá tình hình sẽ được cập nhật trong quá trình hoàn thiện dự thảo Báo cáo. Tác giả chính Carlos Frenk nói rằng nó sẽ cho phép các nhà thiên văn khám phá khu vực vũ trụ của chúng ta dễ dàng như họ có thể khám phá hành tinh Trái đất.

Chính chủ nghĩa tư bản thân hữu đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 làm cho xã hội ở Thái Lan bị mất ổn định nghiêm trọng, còn chính quyền ở In-đô-nê-xi-a thì sụp đổ. Với mô hình thể chế ở ta, việc xây dựng một cơ chế giám sát hiệu quả là rất quan trọng, nó giúp kiểm soát được sự chi phối của “lợi ích nhóm”, bảo đảm công bằng xã hội, cân đối được các nguồn lực và tạo cơ hội cho mọi thành phần kinh tế có môi trường, điều kiện phát triển như nhau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã công khai hóa và nêu lên sự cần thiết phải đấu tranh với “lợi ích nhóm”-một cách gọi khác của chủ nghĩa tư bản thân hữu tại Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI). Trong thời gian qua, bằng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, việc chống chủ nghĩa tư bản thân hữu dường như đã được phát động thành một “cuộc chiến”.

Doanh Nghiệp Phát Triển 2020

Cơ chế hỗ trợ tài chính cần hướng tới những DN đang hoạt động trong các lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế và khuyến khích DN đổi mới, sáng tạo nhằm có được năng suất lao động cao hơn. Các DN trong các lĩnh vực thuộc thế mạnh của cuộc cách mạng khoa học công nghệ mới cần nằm trong danh sách ưu tiên hỗ trợ tài chính từ phía Nhà nước. Một môi trường kinh doanh ổn định, không có nhiều điều kiện gây khó khăn cho cộng đồng DN trong thực hiện các hoạt động của mình đều sẽ tạo điều kiện tốt cho sự phát triển bền vững của DN. Có thể thấy, cổ phần hóa là một phương pháp để huy động vốn và trí tuệ của cả xã hội vào công cuộc xây dựng kinh tế. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, trong 5 năm qua, số lượng DNNN giảm đi nhưng tỷ lệ cổ phần hóa rất thấp, mới cổ phần hóa được 8% số vốn, 92% còn lại vẫn do Nhà nước nắm giữ.

Kịp thời đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, các băng nhóm tội phạm ma tuý, có vũ trang, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Nâng cao năng lực ngành xây dựng, bảo đảm đủ sức thiết kế, thi công các công trình xây dựng hiện đại, phức tạp trong các lĩnh vực với mọi quy mô và có khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường hoạt động ra nước ngoài. Tiếp tục phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam. Tuy vậy, nhìn trong dài hạn, hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp vẫn nên là hoạt động cốt lõi, cần được ưu tiên vì thị trường chứng khoán không phải lúc nào cũng dễ kiếm lời.

Hình thành đội ngũ lao động lành nghề, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng lao động. Đổi mới chế độ tuyển dụng, sử dụng, trọng dụng nhân tài trong quản lý, quản trị nhà nước, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và phấn đấu thực hiện. Nguyên lý đa chiều cạnh cho biết hệ thống là sự phụ thuộc lẫn nhau của vô số các yếu tố với các chiều cạnh khác nhau thậm chí trái ngược nhau; là sự thống nhất của các mặt đối lập, là toàn thể các khả thi và các bất khả thi, là sự kết hợp của trật tự và hỗn loạn. Biểu hiện rõ nhất của tính đa chiều cạnh là tính đa chức năng, đa cấu trúc và đa quá trình của hệ thống xã hội, mà Ludwig von Bertalanffy gọi là nguyên lý “đẳng kết” , đó là các quá trình khác nhau có thể đều dẫn đến những kết quả tương tự nhau. Vận dụng nguyên lý đa chiều cạnh trong quản trị xã hội đòi hỏi phải tính đến các mục đích khác nhau, các nguồn lực, các phương pháp, các biện pháp khác nhau đều có thể đạt được những mục đích nhất định.

  • Phối hợp chặt chẽ với các trường đại học để triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực toán học, vật lý lý thuyết và các lĩnh vực khoa học tự nhiên khác.
  • Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Châu Phi đang trên đà thoát khỏi đại dịch và tiến tới giai đoạn kiểm soát COVID-19 trong dài hạn.
  • Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, vì thế thực hiện phát triển một cách bền vững là xu thế tất yếu mà các doanh nghiệp hướng đến.
  • Để làm việc này cần phải thực hiện một cuộc khảo sát nghiên cứu thị trường nhằm đạt được kết quả chính xác.
  • Nhà nước thực hiện tốt chức năng xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, phân bổ nguồn lực phát triển theo cơ chế thị trường.

Hiểu biết sâu hơn về những vấn đề này sẽ giúp các nhà quản trị tại các tập đoàn đa quốc gia giải quyết những thách thức mà họ phải đối mặt. Ví dụ, một thách thức cụ thể mà doanh nghiệp đa quốc gia phải đối mặt là sức mạnh và sự đa dạng của các áp lực của các nhóm lợi ích buộc tập đoàn đa quốc gia thực hiện CSR (Gardberg và Fombrun, 2006), làm thế nào để họ thỏa mãn các kì vọng khác nhau của những nhóm lợi ích khác nhau. Một số kết quả nghiên cứu cho rằng các công ty đa quốc gia đã phản ứng lại với các áp lực của các nhóm lợi ích ở nước sở tại bằng cách chuyển các hoạt động thiếu trách nhiệm xã hội sang công ty con tại quốc gia có ít áp lực về CSR (Surroca và các cộng sự, 2013). Sẽ đáng lo khi việc kêu gọi CSR có thể dẫn đến sự dịch chuyển các hành vi thiếu trách nhiệm xã hội từ quốc gia này sang quốc gia khác.

Chúng tôi đã phát triển một số tiêu chuẩn hỗ trợ ngăn ngừa rác thải, hỗ trợ tính hiệu quả của tài nguyên, thiết kế sinh thái và tái sản xuất. Mặc dù không có tiêu chuẩn nào tập trung hết vào khái niệm kinh tế tuần hoàn và quản lý tài nguyên, nhưng BS 8001 đưa ra khung pháp lý và hướng dẫn về cách khám phá tính thực tiễn ngay tại tổ chức của bạn. Khi gặp khó, văn hóa chỉ đường dẫn lối để doanh nghiệp tìm về với các giá trị cốt lõi – thứ gắn kết doanh nghiệp thành một khối vững chắc để vượt qua sóng gió.

100 Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững 2020

Khu vực nông thôn chỉ sử dụng khoảng 75% thời gian làm việc nên lao động tiếp tục di chuyển từ ngoài vùng vào địa bàn các đô thị, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đến thất nghiệp thành thị ở mức cao, phát sinh các vấn đề xã hội phức tạp. Nguồn nhân lực được đào tạo trong nước chưa đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI. Tồn tại nghịch lý là tình trạng thừa lao động phổ thông nhưng lại thiếu hụt trầm trọng lao động có trình độ cao. Như vậy hiện nay ở nước ta, mục đích nghiên cứu kinh tế chính trị nói chung và lý luận giá trị thặng dư nói riêng có sự thay đổi. Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu đã được thành lập ngày 10 tháng 8 năm 2018, là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Vì vậy Hiệp hội cần làm tốt vai trò “Cầu nối” giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở đào tạo trong hoạt động kinh doanh du lịch với hoạt động đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, triển khai, trong đó chú trọng nghiên cứu ứng dụng và thương mại hoá kết quả. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; giữ vững an ninh chính trị; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Có thể nói, Khóa học quản trị rủi ro của FMIT® sẽ cung cấp một nền tảng vững chắc cho quản lý doanh nghiệp, khắc phục được những khó khăn và thách thức khách quan, đưa doanh nghiệp đảm bảo được mục tiêu chiến lược và hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển bền vững. Học viên sẽ được tiếp cận, tìm hiểu và áp dụng các công cụ, kỹ năng tại lớp học, từ đó có thể thiết kế, chỉnh sửa cho doanh nghiệp mình. Tại các doanh nghiệp, hoạt động quản trị rủi ro luôn được các lãnh đạo xem là vấn đề trọng tâm của hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị chiến lược hiệu quả.

Khi biết chủ động tận dụng điều này, các DN Việt Nam có thế mạnh trong việc kết nối thông tin, kết nối các khâu trong các dây chuyền sản xuất. “Tiềm năng của 5G chính là việc không có độ trễ về thời gian và nếu DN muốn tăng tốc thì đây chính là thời điểm, cơ hội để thử sức, thực hiện”. Đối với những DN truyền thống, Chính phủ tiếp tục sử dụng các công cụ khuyến khích tài chính như thuế, hỗ trợ DN tiếp cận nguồn tài chính trong triển khai mô hình sản xuất, kinh doanh dựa trên đổi mới, sáng tạo để gia tăng năng suất lao động của DN. Tuy nhiên, khi quy mô DN mở rộng thì lãnh đạo DN không thể kiểm soát được hoạt động của DN bởi vì thiếu kỹ năng quản trị DN.

Cộng đồng đầu tư ngày nay đang có làn sóng quan tâm ngày càng lớn đến các công ty bền vững — những công ty thể hiện sự tiến bộ hướng tới một thế giới 1,5C. Một số CEO của các tập đoàn lớn cho biết công ty của mình sẽ tránh đầu tư vào các công ty “có rủi ro cao liên quan đến tính bền vững”. Ngày 11/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chủ trì cuộc họp xem xét, đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công khởi công mới năm 2022.

Dòng tiền luôn biến đổi theo thời gian, tiền mặt sử dụng ngay bao giờ cũng có giá trị hơn. Gupta và cộng sự trích dẫn một số nghiên cứu cho thấy kết quả trái ngược nhau về mối quan hệ giữa tăng sử dụng nợ trong cơ cấu vốn và hoạt động tài chính. Ghosh, Nag và Sirmans , nghiên cứu của Berger và Bonaccorsi di Patti chỉ ra mối quan hệ giữa đòn bẩy và hiệu quả tài chính là mối quan hệ dương, trong khi Gleason và cộng sự , Simerly và Li cho thấy mối quan hệ âm giữa hiệu quả tài chính và đòn bẩy tài chính. Tương tự như vậy, Zeitun và Tian phát hiện ra rằng đòn bẩy tác động âm lên hiệu quả hoạt động tài chính.

Mục Tiêu Phát Triển Doanh Nghiệp

Trung tâm du lịch là một cấp rất quan trọng trong hệ thống phân vị, là sự kết hợp của các điểm du lịch. Trung tâm du lịch thường tập trung nhiều điểm du lịch, gồm các điểm chức năng được đặc trưng bởi sự gắn kết lãnh thổ về mặt kinh tế – kỹ thuật và tổ chức, có khả năng thu hút khách du lịch. Trung tâm du lịch thường có nguồn tài nguyên tương đối phong phú, có cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch tương đối tốt để phục vụ khách. Trung tâm du lịch có khả năng tạo vùng rất cao, về cơ bản nó là một hệ thống lãnh thổ du lịch đặc biệt, đây là các cực để thu hút các lãnh thổ lân cận vào phạm vi tác động của nó. Trung tâm du lịch có quy mô nhất định về diện tích, bao gồm các điểm du lịch kết hợp với các điểm dân cư và môi trường xung quanh. Tổ chức lãnh thổ du lịch phải được dựa trên sự phân bố không gian kinh tế – xã hội của lãnh thổ nghiên cứu và mối quan hệ về du lịch với các lãnh thổ lân cận… để có các kế hoạch phát triển du lịch phù hợp.

Bài tập kèm lời giải môn THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNBạn đang xem bản rút gọn của tài liệu.

VOV.VN – Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan theo dõi chặt chẽ, nắm tình hình lao động để kịp thời có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết. Khả năng thanh toán tức thời sẽ cho thấy công ty có khả năng trang trải nợ ngắn hạn bằng tiền mặt. Tuy nhiên, nhà quản trị cũng cần cân nhắc mức độ cất giữ tiền mặt và các khoản tương đương tiền tại quỹ một cách hợp lý, tránh tình trạng dự trữ quá nhiều tiền mà không có khả năng sinh lời. Chỉ tiêu này cho biết một đồng chi phí sản xuất kinh doanh bỏ ra trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. Việc nâng hạn mức trả tiền bảo hiểm từ 75 triệu đồng lên 125 triệu đồng là một chính sách quan trọng, tích cực của Chính phủ nhằm nâng cao quyền lợi cho người gửi tiền là cá nhân tại các tổ chức tín … Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền đang được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành có liên quan đề xuất đưa vào chương trình xây dựng Luật của Quốc hội…

Lý do nào khiến cho các lĩnh vực tư vấn phát triển như vũ bão trong khoảng 50 trở lại đây? Vì sao doanh nghiệp và các nhà quản lý thường tin tưởng tìm đến các công ty tư vấn độc lập để tìm kiếm những lời khuyên và lời giải cho những vấn đề họ đang gặp phải? MCG xin được giới thiệu tới những ai quan tâm tới lĩnh vực tư vấn hay những nhà quản lý vẫn còn đang băn khoăn với việc sử dụng dịch vụ tư vấn bài viết của Staffan Canback, một nhà tư vấn quản trị chuyên nghiệp với trên 30 năm kinh nghiệm làm việc trong đó có 10 năm gắn bó với McKinsey, công ty tư vấn hàng đầu thế giới. Bài viết sẽ giới thiệu đến người đọc quan điểm của tác giả về sự gia tăng của nhu cầu tư vấn quản trị và lợi ích cho các doanh nghiệp khi sử dụng các nhà tư vấn độc lập dưới góc nhìn học thuật. Kiểm soát tốt các tác động đến môi trường của các dự án khai thác tài nguyên, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm gây ô nhiễm môi trường (đặc biệt quan tâm đến những dự án lớn, công nghệ phức tạp và có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao).

Theo cách tiếp cận lý thuyết hệ thống thế hệ thứ ba, xã hội cần được hiểu như là một hệ thống xã hội – đa trí tuệ. Hệ thống này vừa kế thừa tất cả các đặc trưng của hệ thống thế hệ thứ hai là hệ thống sinh học – đơn trí tuệ và hệ thống thế hệ thứ nhất là hệ thống cơ học – không trí tuệ, vừa phát triển các đặc trưng mới. Hệ thống xã hội đặc trưng bởi sự tương tác, phụ thuộc lẫn nhau, thích ứng, tự tổ chức, lựa chọn, chủ đích và nhiều đặc trưng khác của một hệ thống mở, cân bằng động và phân hóa với môi trường. Từ các đặc trưng này Gharajedaghi lựa chọn và khái quát được năm nguyên lý hệ thống thế hệ thứ ba để vận dụng trong “quản lý hỗn độn và phức hợp”. Có thể coi quản trị xã hội là bội số, là tổng hòa các quản lý hỗn độn và phức hợp, khi đó cần tìm hiểu và vận dụng năm nguyên lý hệ thống thế hệ thứ ba mà Gharajedaghi đã nhấn mạnh. Đó là nguyên lý về tính mở, tính chủ đích, tính hợp trội, tính đa chiều cạnh và tính phản trực cảm của hệ thống.

Doanh Nghiệp Phát Triển Ở Việt Nam