Luật Doanh Nghiệp Phá Sản Giải Thể

Tòa án tổ chức việc thực hiện việc thương lượng giữa các bên theo yêu cầu bằng văn bản của một trong các bên. Các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý về quy định này, bởi đây là các quy định bổ sung có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp. Phá sản không thuần tuý phụ thuộc vào ý chí chủ quan của doanh nghiệp. Tiến sỹ luật học, Luật sư Nguyễn Văn Thanh là thành viên Đoàn Luật sư TP.

Từ những năm 1991, việc sắp xếp, đổi mới tại các doanh nghiệp này đã được thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và được đẩy mạnh hơn sau Nghị quyết 30 năm 2014 của Bộ Chính trị khoá XI. Tuy nhiên, sau nhiều năm, việc sắp xếp đổi mới vẫn chưa đạt nhiều kết quả. “Làm sao cổ phần hoá được khi tất cả đất đai, tài sản chưa giải quyết được với người dân. Hiện tại, người dân tranh chấp trong diện tích đất có tài sản. Không thể sản xuất được, người dân lấn chiếm, khai thác rồi bán luôn, cũng có một số người sang nhượng trên diện tích lấn chiếm đấy.

Các chứng từ, tài liệu của Công ty TNHH Hòa Thắng do ông Nguyễn Xuân Vũ lưu trữ theo quy định của pháp luật. Người quản lý doanh nghiệp, điều hành doanh nghiệp không bị cấm làm công việc tương tự trong một thời gian nhất định như ở doanh nghiệp phá sản. Doanh nghiệp giải thể và doanh nghiệp phá sản đều phải giải quyết quyền lợi cho người làm công. Sau khi phá sản hoặc giải thể, doanh nghiệp cần quan tâm đến người làm công để mang lại quyền lợi chính đáng cho họ.

Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có); đồng thời đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được tách.

B) Công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm bộ máy quản trị và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Giải thể và phá sản doanh nghiệp là biện pháp chấm dứt sự tồn tại về mặt pháp lý lẫn thực tế của doanh nghiệp. Nhìn chung, giải thể và phá sản có một số điểm giống nhau nhưng về đặc điểm, bản chất pháp lý thì đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Bài viết này, AZTAX sẽ giúp doanh nghiệp phân biệt giải thể và phá sản. Tuy nhiên, nếu nhận thấy công ty của mình vẫn còn khả năng hoạt động nhưng hiện tại không đạt được hiệu quả kinh tế doanh nghiệp có thể lựa chọn giải pháp tạm ngưng hoạt động. Tối đa 1 năm nếu hết 1 năm tạm ngưng doanh nghiệp vẫn muốn tạm ngưng chưa vào hoạt động thì doanh nghiệp có thể gia hạn nhưng thời hạn tối đa cho 2 lần tạm ngưng không quá 2 năm.

Bạn sẽ nhận được email hàng ngày, tức là bạn đã đồng ý với các điều khoản của chúng tôi. Ghi rõ nguồn “Tạp chí Công Thương” khi phát hành từ Website này. Nguyễn Viết Tý,Nguyễn Thị Dung . Giáo trình Luật Thương mại (tập 1 & tập 2).

Quyết định là gì? Nội dung và cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định? Các loại quyết định trên thực tế.

2.1. Đình chỉ các giao dịch liên quan đến Công ty TNHH Hòa Thắng. Đ) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này và các phương thức khác. D) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này và các phương thức khác. Theo quyết định của người đứng đầu trong doanh nghiệp. Đều dẫn đến việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp.

  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.
  • Thứ tự giải quyết các nghĩa vụ tài chính khi doanh nghiệp phá sản.
  • Trong nhiều năm gần đây, số lượng doanh nghiệp được thành lập và hoạt động ở Việt Nam ngày càng tăng.
  • Phá sản là gì?

Các thành viên hợp danh (nếu là công ty hợp danh). Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Như Hà . Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trong điều kiện Việt Nam là thành viên WTO. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng.

D) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân. Nhà nước có thể hạn chế quyền tự do kinh doanh đối với chủ sở hữu hay người quản lý điều hành. Tòa án mở thủ tục phá sản đối với những trường hợp đã đáp ứng đủ điều kiện mở thủ tục phá sản. Thông báo công khai quyết định giải thể doanh nghiệp.

Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”. Ó thể bị cấm thành lập, tham gia thành lập, quản lý Doanh nghiệp mới. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh… “Riêng khoản nợ ngân hàng và nợ các doanh nghiệp thì khoản lãi phát sinh từ 6-7 tỷ đồng/năm.

Khi doanh nghiệp tuyên bố phá sản, lương của người lao động trả thế nào? Thứ tự giải quyết các nghĩa vụ tài chính khi doanh nghiệp phá sản. Phá sản là gì?

Nợ đến hạn trên 200 triệu đồng trong vòng 3 tháng sẽ bị coi là lâm vào tình trạng phá sản. Quy định này tại dự thảo Luật Phá sản sửa đổi không khác gì giấy báo tử đối với 99% doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay… Doanh nghiệp “chết” muốn xin “giấy chứng tử” chờ từ năm này sang năm khác vẫn chưa được giải quyết…Sau gần sáu tháng kể từ khi có cơ chế cho phép cơ quan thuế sử dụng kết quả của các công ty kiểm toán độc lập, đại lý thuế để thực hiện kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp…

Cán bộ, công chức, viên chức có được góp vốn, mua cổ phần trong công ty… Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm trở lên mới nhất năm 2022. Đối tượng, phạm vi, quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ 5 năm trở lên theo quy định mới nhất. Công ty bị hợp nhất phải bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Cạnh tranh về hợp nhất công ty. B) Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất. C) Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới. Số lượng thành viên, cổ đông và số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của thành viên, cổ đông và vốn điều lệ của các công ty mới sẽ được ghi tương ứng với cách thức phân chia, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị chia sang các công ty mới tương ứng với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. Hậu quả pháp lýDoanh nghiệp bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh và chấm dứt sự tồn tại.Doanh nghiệp bị phá sản vẫn có thể tiếp tục hoạt động nếu như có người mua lại toàn bộ doanh nghiệp (Không phải lúc nào doanh nghiệp cũng bị xóa tên và chấm dứt sự tồn tại). Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được xác định là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. Mất khả năng thanh toán ở đây có thể hiểu theo nhiều trường hợp như doanh nghiệp không còn tài sản gì; doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng tài chính tuyệt vọng. Cổ phần hoá tại Công ty TNHH MTV Nam Nung cũng đang bế tắc vì khoản nợ xấu trên 170 tỷ đồng và những tranh chấp phức tạp về đất đai.Cùng với nông nghiệp, việc sắp xếp, cổ phần hoá trong lĩnh vực lâm nghiệp tại Tây Nguyên cũng đang bế tắc.

Về phía công ty chỉ có báo cáo với tỉnh thôi, thẩm quyền của tỉnh”, ông Thanh cho biết. VOV.VN – Việc sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá các công ty nông lâm nghiệp nhà nước tại Tây Nguyên đang vướng cả về thực tiễn lẫn cơ chế, chính sách, pháp luật. Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Pháp luật hiện hành cho thấy đối với giải thể không đặt ra chế tài hạn chế quyền tự do kinh doanh của người quản lý, điều hành. Bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty được chuyển đổi đương nhiên kế thừa quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ phát sinh trước ngày công ty được chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

C) Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. C) Sau khi công ty nhận sáp nhập đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị sáp nhập trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty nhận sáp nhập. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách. Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia. Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Ngoài ra, hai thủ tục này được quy định tại hai văn bản pháp luật khác nhau đó là Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Phá sản 2014. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng (hoặc tỷ lệ ít hơn theo quy định của Điều lệ Công ty) có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có). Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp. Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp này, người quản lý, đứng đầu công ty A phải cùng liên đới chịu trách nhiệm thực hiện thanh toán nghĩa vụ hợp đồng cho công ty anh. Và trong thời hạn 05 năm kể từ ngày công ty A nộp hồ sơ giải thể, công ty anh hoàn toàn có thể yêu cầu một trong những cá nhân trên có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng. Đối với giải thể doanh nghiệp thì điều kiện để doanh nghiệp được phép giải thể đó là khi doanh nghiệp bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp; các chủ nợ sẽ được thanh toán đầy đủ các khoản nợ theo thứ tự pháp luật quy định. Mỗi một doanh nghiệp được thành lập nên trên thị trường đều có quá trình đó là sinh ra, phát triển doanh nghiệp và diệt vong.

Phá sản là thủ tục phục hồi doanh nghiệp đặc thù vì trình tự, thủ tục phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là một thủ tục tư pháp. Hoạt động phục hồi này nằm dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Tòa án. Bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh và chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp. Việc thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 202 của Luật này. Doanh nghiệp tiến hành thanh toán các khoản nợ và phân chia phần tài sản còn lại theo quy định.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các công ty mới. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp nhất trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty hợp nhất. B) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty quy định tại điểm a khoản này. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi. Phá sản doanh nghiệp bản chất là thủ tục tố tụng áp dụng cho những doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. Trong khi đó, việc phá sản của doanh nghiệp do tòa án chủ trì, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án phối hợp tổ chức thực hiện. Chính vì vậy, theo Điều 22 và 23 của Luật Phá sản 2014 thì người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp lệ phí phá sản và tạm ứng chi phí phá sản (trừ một số trường hợp đặc biệt được miễn nộp lệ phí phá sản và không phải tạm ứng chi phí phá sản).

Thông báo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa bán giấy phế liệu là cùi và vé số thu hồi hết hạn lưu trữ. Thứ nhất, đều dẫn đến việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp. Đ) Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản. Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ… Các quy định về doanh nghiệp giải thể nằm trong Luật Doanh nghiệp, còn các quy định về phá sản nằm trong Luật Phá sản. Có thể thấy, vấn đề phá sản của doanh nghiệp có tính chất phức tạp hơn nên mới cần phải có một luật riêng chuyên quy định về các vấn đề liên quan đến phá sản.

Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này. Khác với phá sản, giải thể doanh nghiệp chỉ là một thủ tục hành chính nhằm chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, theo ý chí của doanh nghiệp hoặc do cơ quan có thẩm quyền với điều kiện doanh nghiệp buộc phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác theo quy định của pháp luật. Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2020 đã có quy định tương đối rõ ràng về thủ tục giải thể doanh nghiệp. Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả các thành viên hợp danh đối với; công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Các quy định về giải thể nằm trong Luật Doanh nghiệp, còn các quy định về phá sản nằm trong Luật Phá sản. Như vậy có thể nói là phá sản có tính chất phức tạp hơn nên mới cần phải có một luật riêng chuyên quy định về các vấn đề liên quan đến phá sản. HAVIP là nơi kết hợp giữa tính năng động với trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp.

Đều phải thực hiện nghĩa vụ tài sản, thoanh toán các khoản nợ (nhưng thanh toán như thế nào thì tùy loại phương thức). Thanh toán tài sản, giải quyết mối quan hệ nợ nần với các chủ nợ trực tiếp thực hiện bởi chủ doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp. Căn nguyên của vấn đề do công tác quản lý yếu kém, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến sản xuất, kinh doanh không hiệu quả, tình trạng mất đất, mất rừng, sang nhượng, chuyển đổi, lấn chiếm đất trái phép diễn ra phức tạp. Nhiều bất cập, hạn chế, sai phạm tồn tại suốt từ năm này qua năm khác, chưa được giải quyết.

Tòa án ra quyết định chỉ định quản tài viên để thực hiện quản lý tài sản doanh nghiệp trong trường hợp ra quyết định mở thủ tục phá sản doanh nghiệp. Điều kiện để doanh nghiệp được phép giải thể đó là khi doanh nghiệp bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp; các chủ nợ sẽ được thanh toán đầy đủ các khoản nợ theo thứ tự pháp luật quy định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này. Tòa án triệu tập và tổ chức hội nghị chủ nợ để thông qua Nghị quyết về việc phá sản doanh nghiệp hoặc đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản (nếu doanh nghiệp không mất khả năng thanh toán) hoặc áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh. Thứ hai, quy rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thông báo doanh nghiệp rơi vào tình trạng giải thể gửi tới tòa.