Luật Doanh Nghiệp Năm 1999

Điều này chứng tỏ, pháp luật ngày càng quan tâm đến vấn đề định hướng ngành nghề kinh doanh theo đặc thù của từng loại hình công ty. Luật này sẽ có tác động rất quan trọng đến môi trường đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam sắp tới. Về “cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập” (điều 84), luật mới đã bổ sung một số điểm có tính điều chỉnh cụ thể, có ý nghĩa thực thi rất đáng chú ý. Chẳng hạn, “trường hợp cổ đông sáng lập không đăng ký mua hết số cổ phần được quyền chào bán thì số cổ phần còn lại phải được chào bán hết trong thời hạn ba năm” (khoản 4). Thế nhưng, quy định “cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần… Phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh” (khoản 4, điều 86) nếu có cần thiết với công ty đại chúng thì e rằng sẽ ít ý nghĩa (lại có hơi phiền) với các công ty cổ phần nội bộ, là loại nhỏ chiếm đa số hiện nay ở ta.

Từ đấy, nhóm soạn thảo bắt đầu xây dựng, thảo luận đưa ra Hội đồng Nhà nước tách thành Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân. Cải cách này sẽ giảm bớt rất nhiều sự vướng mắc trong sử dụng con dấu ở ngoài trụ sở chính của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Người đại diện theo pháp luật có thể mang con dấu đi bất kỳ địa điểm nào để tiện cho việc quản lý và sử dụng, mà không lo đã làm trái quy định như hiện nay. Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

Đề nghị ghi rõ nguồn “Báo Bắc Giang Điện Tử” khi phát hành lại thông tin từ website này. Đào Lộc Bình , “Đề xuất vấn đề cần sửa đổi Luật doanh nghiệp năm 2005”, Tạp chí Nghề Luật, số 3/2012, tr. Có quan điểm tương tự, ông Võ Trí Thành, trọng tài viên… Năm 2018 là năm ghi nhận những con số ấn tượng về dòng vốn đầu tư, vốn giải…

Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc người được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền chủ toạ cuộc họp. Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Luật này và Điều lệ công ty. Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Luật này và Điều lệ công ty. Cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Điều đó đôi khi lại dễ dàng dẫn đến sự lạm dụng của chủ sở hữu DN khi họ luôn biết chắc phạm vi rủi ro về tài sản được giới hạn trước của mình và các rủi ro thường được đẩy sang khách hàng hay chủ nợ. Trên thực tiễn kinh doanh, nhiều cá nhân, tổ chức khi làm ăn với công ty TNHH một thành viên còn tỏ ra khá thận trọng. Điều đó cũng có thể dẫn đến những khó khăn nhất định cho loại hình DN một chủ. Công ty TNHH một thành viên là loại hình DN chỉ có duy nhất một chủ sở hữu. Chính vì không có sự tham gia của nhiều thành viên nên quy mô tổ chức của DN thường là nhỏ và vừa.

2.Chính phủ hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh cá thể có quymô lớn đang hoạt động theo Nghị định số 66/HĐBT ngày 02 tháng 3 năm 1992 củaHội đồng Bộ trưởng chuyển thành doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và hoạt độngtheo quy định của Luật này. 7.Ngăn cản không cho thành viên, chủ sở hữu, cổ đông thực hiện các quyền của họtheo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 2.Thành viên góp vốn có quyền được chia lợi nhuận theo tỷ lệ được quy định tạiĐiều lệ công ty; không được tham gia quản lý công ty và hoạt động kinh doanhnhân danh công ty. 3.Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần củahọ trong công ty.

6.Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vi phạm trong việc đăng ký kinhdoanh. Y ban nhân dân huyện, quận, thịxã, thành phố thuộc tỉnh trong việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước đối vớidoanh nghiệp. 5.Kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp; giám sát hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp thông qua chế độ báo cáo tài chính định kỳ và báo cáo khác. 1.Ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về doanh nghiệp. 1.Một hoặc một số công ty cùng loại (gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhậpvào một công ty khác (gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộtài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồngthời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Như vậy mỗi năm, Hà Nội chỉ cho ra đời được 104 doanh nghiệp tư nhân. Trải qua 20 năm của các phiên bản Luật Doanh nghiệp, nhiều mô hình tổ chức kinh doanh đã được hình thành nhằm giúp người kinh doanh có thể thu hút được nhiều nguồn vốn hơn và các mở rộng tốt hơn các khả năng liên kết kinh tế. Theo kết quả điều tra về Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2017 của VCCI, vẫn có đến 58% trên tổng số doanh nghiệp phản hồi phải xin giấy phép kinh doanh có điều kiện.

Tuy nhiên, hộ kinh doanh còn nhiều hạn chế về năng lực sản xuất kinh doanh, trình độ quản lý, ứng dụng kỹ thuật công nghệ, đóng góp cho ngân sách nhà nước còn thấp. Mặc dù, hộ kinh doanh chiếm số lượng lớn, có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, nhưng mức độ đóng góp chưa tương xứng với tiềm năng. Còn từ phía các cơ quan Nhà nước thì với các quy định trên, có thể nói một cách hình ảnh là Nhà nước đã tự giới hạn quyền lực của mình. Đã có những ý kiến lo ngại rằng quy định quá “thoáng” như vậy sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý.

  • 4.Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưuđãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
  • Hiện việc thành lập DN chỉ mất 4-6 tuần với thành phần hồ sơ đơn giản hơn rất nhiều.
  • Mọi người bắt đầu “sờ mó” được những nguy hại của cơ chế xin-cho.
  • Chủ tọa và thưký phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của biên bảnhọp Hội đồng quản trị.
  • Mặt dù, không tạo ra nhiều đột phá ngoạn ngục như Luật Doanh nghiệp 1999, nhưng Luật Doanh nghiệp 2005 đã tiếp tục có những tác động tích cực vào phát triển khu vực kinh tế tư nhân, cải cách doanh nghiệp nhà nước và thu hút đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, về chi phí tuân thủ, tuy có giảm đáng kể nhưng vẫn còn cao. Tư duy các bộ, ngành chủ yếu là giảm theo từng đợt cải cách hành chính của Chính phủ, giảm chỉ mang tính phong trào, hết đợt đó là hết, chứ chưa phải là xuyên suốt của hệ thống. NXB Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội.

Đặc biệt, ông nhất định không chịu lập các tập đoàn kinh tế, vì không muốn lập ra các thực thể quá lớn để rồi không kiểm soát được chúng. “Phải có cơ chế kiểm soát đủ minh bạch thì mới lập, nếu chưa có thì chưa lập vội”, ông nói. Đó là quyết tâm của ông và đó là điều sáng suốt. Tất cả đều là hướng đi rất quan trọng, thúc đẩy kinh tế thị trường. Năm 2022, những yếu tố vĩ mô trên thế giới và Việt Nam tiếp tục có tác động lớn tới tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, từ đó tác động tới diễn biến nợ xấu của hệ thống các TCTD. Tính ổn định pháp luật thường được quy định trong các hiệp định đầu tư quốc tế.

Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi giấy mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất bảy ngày trước ngày khai mạc. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình và nội dung họp.

Xuất phát từ lý do này, Luật sư Trương Thanh tâm huyết nghiên cứu và biên soạn cuốn sách Kinh doanh sành luật (Ứng dụng Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định liên quan). Công ty TNHH một thành viên có thể tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác và chuyển đổi sang thành hình thức của công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. Đây là loại hình của công ty đối vốn, nên công ty TNHH một thành viên luôn có thể dễ dàng chuyển đổi hình thức pháp lý sang loại hình công ty khác. Đây cũng là thuận lợi rất lớn cho công ty TNHH một thành viên.

Thời gian vừa qua, việc ban hành các đạo luật quan trọng đã tạo đòn bẩy cho doanh nghiệp phát triển. Trong đó có thể kể đến Luật Doanh nghiệp năm 1999, Luật Đầu tư năm 2005. Tuy nhiên, vẫn còn những chồng chéo, bất cập trong các văn bản pháp luật.

Trong trường hợp này, giá chào bán cổ phần không thấp hơn giá thị trường trừ đi phần hoa hồng dành cho người môi giới và bảo lãnh. Hoa hồng được xác định bằng tỷ lệ phần trăm của giá trị cổ phần tại thời điểm chào bán. Điều chỉnh mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản của công ty. Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty. Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên. Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10%, thì công ty phải thông báo điều đó cho tất cả chủ nợ biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thanh toán hết cổ phần mua lại. Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại cácđiều 64 và 65 của Luật này, nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác. C) Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng các tài sản không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty. Đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định thì phải có thêm xác nhận về vốn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Waste Management, Inc. là một công ty quản lý chất thải của Mỹ thành lập năm 1971, cung cấp các dịch vụ về môi trường và xử lý chất thải cho vùng Bắc Mỹ. Mạng lưới của Công ty bao gồm 367 trạm thu thập, 346 trạm xử lý, 293 khu vực chứa, 16 nhà máy xử lý nước thải thành năng lượng, 146 nhà máy tái chế, và 6 nhà máy sản xuất điện độc lập.

Tư cách thành viên góp vốn chấm dứt khi thành viên đó chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác. Vi phạm các quy định về kiểm tra, thanh tra hoạt động của doanh nghiệp. Đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi còn có các nội dung khác theo quy định tại các điều 55, 56 và 57 của Luật này.

Thú thật, tôi may mắn được làm thành viên của Tổ, nhưng cũng không biết Bộ trưởng Trần Xuân Giá giải trình, thuyết phục thế nào mà Thủ tướng Phan Văn Khải ban hành ngay quyết định hủy bỏ 161 loại giấy phép đang là rào cản quyền tự do kinh doanh. Theo ông, tư duy phải là thị trường, để thị trường phân bổ nguồn lực, để thị trường vốn hóa tài sản… Các thị trường nhân tố sản xuất như đất đai, lao động… Phải hoàn thiện, để tránh quan hệ thân hữu.

7- Trường hợp cơ quan quản lý chuyên ngành phát hiện doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật, thì trực tiếp xử lý theo thẩm quyền được pháp luật quy định hoặc thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để xử lý. Nếu sau mười lăm ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thì người thành lập doanh nghiệp có quyền khiếu nại đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh. Sau thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nộp đơn khiếu nại, mà không nhận được trả lời của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thì người thành lập doanh nghiệp có quyền khiếu nại lên Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc kiện ra Toà hành chính cấp tỉnh nơi nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 5- Nếu sau mười lăm ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thì người thành lập doanh nghiệp có quyền khiếu nại đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thường là rất hùng mạnh, rất chuyên nghiệp trong một môi trường kinh doanh về cơ bản là bình đẳng. Chúng tôi nói “về cơ bản” là vì việc mở cửa môi trường đầu tư trong từng ngành, từng lĩnh vực còn phụ thuộc và kết quả đàm phán giữa Việt Nam và các quốc gia trong quá trình hội nhập. Trước đây, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài về cơ bản chịu sự điều chỉnh của hai hệ thống văn bản khác nhau. Điều này ít nhiều đã tạo ra lợi thế cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước do có sự khác biệt về thủ tục. Với sự ra đời của Luật Doanh nghiệp, tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, bất kể là trong nước hay ngoài nước, vốn sở hữu nhà nước hay vốn sở hữu tư nhân đều sẽ chơi trong một sân chơi chung. Thực tiễn kinh doanh một số năm gần đây cho thấy, trong số các loại hình công ty hiện nay của Việt Nam thì công ty hợp danh , đang là loại hình công ty chiếm số lượng ít nhất.

Nếu muốn làm Thành Viên Basic / Pro, mời Bạn Chuyển Đổi loại Thành Viên tại đây. Vì Đăng Nhập Thành Viên Free nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính và Nội dung của văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,…

Thành viên hợp danh chủ động thực hiện công việc được phân công nhằm đạt được mục tiêu của công ty; đại diện cho công ty trong đàm phán ký kết hợp đồng thực hiện các công việc được giao; đại diện cho công ty trước pháp luật và cơ quan nhà nước trong phạm vi công việc được phân công. “Điều 11a. Hướng dẫn cụ thể về một số quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn. Trường hợp thành lập doanh nghiệp để kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, thì khi đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo và hướng dẫn người thành lập doanh nghiệp về điều kiện kinh doanh các ngành, nghề đó. Khi thay đổi nội dung kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh cá thể thông báo nội dung thay đổi với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Với các cải cách như loại bỏ thủ tục về dấu, miễn thuế môn bài trong năm đầu tiên thành lập, và nghị định “một cửa” đang trình chính phủ về việc khi đăng ký doanh nghiệp thì thực hiện luôn đăng ký lao động và bảo hiểm nếu được Chính phủ ký thì thủ tục gia nhập thị trường của Việt Nam chỉ còn khoảng 6 ngày. Thứ hai, lần đầu tiên, doanh nghiệp có thể hoàn toàn đăng ký kinh doanh trong môi trường số. “Còn hiện nay vẫn đang đăng ký kinh doanh “nửa thủ công, nửa hiện đại”, có nghĩa là nộp hồ sơ qua mạng và khi lấy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì mang bộ hồ sơ giấy đến. Có người gọi đấy là gấp đôi công sức” – ông Hiếu trình bày. Như vậy, so với quy định về con dấu tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định “Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”.

Trong các loại hình công ty thì công ty TNHH một thành viên là công ty không được phát hành cổ phiếu ra công chúng để huy động vốn. Đây là một đặc điểm cho thấy sự khác biệt giữa công ty TNHH và công ty cổ phần. Trong khi một đặc trưng nổi bật, thể hiện rõ nét tính chất của công ty cổ phần đó là công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Đây là cách thức huy động vốn với quy mô rất lớn mà công ty cổ phần có thể tiến hành.

Để bảo vệ lợi ích của chủ nợ, Luật Doanh nghiệp có quy định chặt chẽ về trách nhiệm của những người quản lý công ty. Trước hết, khi công ty không có khả năng thanh toán thì người quản lý công ty phải thông báo tình hình tài chính của công ty cho tất cả chủ nợ biết và trong tình trạng này thì người quản lý không được tăng tiền lương, trả thưởng. Một trong những nội dung mới nhất của Luật Doanh nghiệp là phần về công ty TNHH một thành viên. Nếu ở luật cũ, các điều khoản dùng để chuyển tải loại hình doanh nghiệp này chỉ gói gọn trong chừng một trang, thì luật mới đã tăng lên ít nhất là gấp năm lần, nội dung thì có nhiều điểm rất mới.

Họ chính là các doanh nghiệp tư nhân đích thực nhất. Tại sao không thúc đẩy họ áp dụng những tiêu chuẩn quản trị tốt để dần lớn lên thành những doanh nghiệp đủ lớn? Cần phải tháo bỏ các rào cản về thuế, về sổ sách kế toán… để hàng triệu hộ kinh doanh có động lực trở thành một cộng đồng doanh nghiệp tư nhân đủ mạnh. Loại ý kiến thứ 2 là đề nghị không quy định nội dung chào bán trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vào dự thảo Luật này. Liên quan đến ĐHĐCĐ, việc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, LDN 2005 có hai điều mới quy định về trình tự, thủ tục, các yêu cầu cần tôn trọng hoặc phải thực hiện.