Luật Doanh Nghiệp Kế Toán

Là những thông tin bất động sản nổi bật tuần qua. Vừa qua, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam đã tổ chức trao thưởng chương trình “Ngàn ưu đãi vượt trội – Mở ra vạn cơ hội” dành cho các khách hàng doanh nghiệp với tổng trị giá lên đến 2 tỷ đồng. Trong đó, giải đặc biệt 1 ô tô điện Vinfast đã thuộc về Công ty TNHH Công nghệ Thaiture. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam hợp tác cùng đối tác chiến lược MISA cho ra mắt Bộ giải pháp chuyển đổi số tài chính kế toán cho Doanh nghiệp, đặc biệt thích hợp trong bối cảnh có tác động của dịch bệnh Covid – 19 hiện nay. Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và các đơn vị liên quan đã làm việc với CDC Thừa Thiên- Huế để điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, nâng khống giá kit test Covid-19 xảy ra tại Công ty Việt Á. Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và các đơn vị liên quan đã làm việc với CDC Thừa Thiên Huế để điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, nâng khống giá kit test Covid-19 xảy ra tại Công ty Việt Á.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp tư nhân của mình cho cá nhân, tổ chức khác. Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận. Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty. D) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

Người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định tại Điều 57 của Luật này. Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty. B) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành. Người sử dụng lao động là cá nhân chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.

Thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này. Công ty công bố thông tin trước mỗi đợt chào bán cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và thông báo đợt chào bán cho sở giao dịch chứng khoán ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đợt chào bán trái phiếu. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có quyền như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

  • Câu hỏi đặt ra là đối với các doanh nghiệp dịch vụ kế toán đã được cấp phép thành lập theo hình thức 100% vốn đầu tư nước ngoài sẽ được điều chỉnh như thế nào khi Luật Kế toán sửa đổi có hiệu lực?
  • Dù có thế mạnh làm online, nhưng 10% tại trụ sở 90% tại nhà không phải là mô hình phục vụ tốt nhất.
  • Chứng từ kế toán phải được sắp xếp theo nội dung kinh tế, theo trình tự thời gian và bảo quản an toàn theo quy định của pháp luật.
  • Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba.

Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại khoản 11 Điều 34 của Bộ luật này, cứ mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, trong thực tế rất ít khi xẩy ra trường hợp như vậy mà có thể biến động theo từng giai đọan khác nhau (có ngắt quãng). Chính vì thế, nên bỏ từ “luôn” sẽ phù hợp hơn và tránh gây nên những tranh luận không đáng có về sau. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị định này. Các quy định về kế toán trước đây thuộc hoạt động kinh doanh trái với Nghị định này đều hết hiệu lực thi hành từ ngày Nghị định này có hiệu lực. Đơn vị kế toán có những yêu cầu trái với đạo đức nghề nghiệp hoặc trái với yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ kế toán, tài chính.

Độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là đủ 15 tuổi, trừ trường hợp quy định tại Mục 1 Chương XI của Bộ luật này. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. Nói một cách ngắn gọn là đối tượng áp dụng gồm tất cả các tổ chức có hoạt động tài chính. Hồ sơ kiểm toán lưu trữ của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài nào thì doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh đó thực hiện tiêu huỷ. Lưu trữ toàn bộ hồ sơ kiểm toán của cuộc kiểm toán đã thực hiện liên danh để cung cấp cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu. Tuân thủ chuẩn mực kiểm toán Việt Nam khi thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới tại Việt Nam.

Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group. Từ đó, giúp doanh nghiệp biết được nên đầu tư thêm vào lĩnh vực nào hay cần duy trì ngân sách, nguồn vốn ở mức nào là phù hợp. Cũng như thông qua những phân tích, dự báo nguồn tài chính giúp doanh nghiệp xử lý kịp thời những rủi ro phát sinh hay khắc phục sai phạm của doanh nghiệp về tài chính. Luật Như Ý là chuyên trang tư vấn pháp luật doanh nghiệp.

Kế toán doanh nghiệp xây lắp là quá trình thu nhập, xử lý, phân tích, kiểm tra và cung cấp các thông tin tài chính, kinh tế trong việc sản xuất các vật tư xây lắp cho cấp trên. Hiện nay, Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh đang chú… DN phải thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế khấu trừ thuế GTGT; Bãi bỏ quy định đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư. Thành lập doanh nghiệp Hải Phòng tổng hợp, cập nhật đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Luật Doanh nghiệp, tra cứu các văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp.

Trường hợp này, cổ đông của công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên. Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

18. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân được xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự. Các tài liệu thảo luận được sử dụng để quyết định các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều 182 của Luật này phải được gửi trước đến tất cả thành viên; thời hạn gửi trước do Điều lệ công ty quy định.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực. Hợp đồng kiểm toán, hợp đồng liên danh, hồ sơ kiểm toán và báo cáo kiểm toán phải lập đồng thời bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Vốn pháp định đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn là 3 tỷ đồng Việt Nam; từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, vốn pháp định là 5 (năm) tỷ đồng Việt Nam. Đề nghị bổ sung thêm để đồng bộ vào Điều 62 đối tượng là những người có chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập. “c) Các tài sản hoặc nợ phải trả khác có giá trị biến động thường xuyên, theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán phải được đánh giá lại theo giá trị hợp lý.”

Tôi đồng ý với các Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật. Luật kế toán 2003 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Pháp lệnh kế toán và thống kê ngày 10 tháng 5 năm 1988 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực. C) Kỳ kế toán tháng là một tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng. Click chuột vào nội dung văn bản cột bên trái hoặc phải để xem nội dung so sánh tương ứng và cố định bảng so sánh. C) Bị kết tội bằng bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Chuẩn mực kế toán gồm những nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 34 Văn bản hợp… Người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc bị quản chế hành chính. Nội dung kiểm tra kế toán phải được xác định trong quyết định kiểm tra.

Việc lấy ý kiến được thực hiện trực tiếp bằng hình thức lấy phiếu hoặc chữ ký hoặc hình thức khác. Lấy ý kiến về đình công theo quy định tại Điều 201 của Bộ luật này. Tạo cơ hội cho người giúp việc gia đình được tham gia học văn hóa, giáo dục nghề nghiệp. Đ) Nơi làm việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên. H) Công việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên.

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội được thực hiện trong hai năm 2022 và 2023. Hiện nay, một số chính sách bắt đầu được các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện với phương châm sớm nhất, hiệu quả nhất. Tuy nhiên, theo công ty này, một số vật tư, trang phục phòng chống dịch trong đợt mua sắm do CDC Thừa Thiên – Huế làm chủ đầu tư đã có sự thay đổi về cấu hình, không phù hợp với gói thầu đã đấu thầu công khai trước đó.

Khi trích dẫn hoặc đăng lại nội dung từ website này, đề nghị nêu rõ nguồn và giữ chính xác nội dung gốc, bao gồm cả tác giả, thời gian, địa điểm, sự kiện (nếu có).

Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó. Chủ tịch công ty do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch công ty có nhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Một cá nhân được bổ nhiệm không quá hai nhiệm kỳ, trừ trường hợp người được bổ nhiệm đã có trên 15 năm làm việc liên tục tại công ty đó trước khi được bổ nhiệm lần đầu.

Nơi làm việc là bất kỳ nơi nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động. Chính phủ quy định cụ thể từng loại tài liệu kế toán phải lưu trữ, thời điểm tính thời hạn lưu trữ và thủ tục tiêu huỷ tài liệu lưu trữ. Kế toán quản trị là một khái niệm tương đối mới đối với Việt Nam, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động.

Bố trí người làm kế toán trưởng, hoặc thuê làm kế toán trưởng theo quy định của Luật này, trừ trường hợp pháp luật về doanh nghiệp có quy định khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Doanh nghiệp vừa và nhỏ căn cứ vào nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu của các tài khoản kế toán quy định tại Thông tư này để phản ánh và hạch toán các giao dịch kinh tế phát sinh phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị. Bốn là, báo cáo tài chính phải được lập và gửi cơ quan có thẩm quyền đầy đủ, chính xác và kịp thời. Thông tin, số liệu trong báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phải được công khai theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 Luật kế toán. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty”. Theo như quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật kế toán thì người đang làm người quản lý trong cùng một đơn vị kế toán (trừ trong DNTN, công ty TNHH 1 thành viên) thì không được làm kế toán.

Sai phạm về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng. Có sai phạm về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng. D) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không có cơ sở để xác định được giá trị một cách đáng tin cậy thì tài sản và nợ phải trả được ghi nhận theo giá gốc. Cơ quan có thẩm quyền niêm phong chứng từ kế toán phải lập biên bản, ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị niêm phong và ký tên, đóng dấu. G) Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán. Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và có thể so sánh, kiểm chứng được.

Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng. Tuân thủ pháp luật về kế toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán. Bộ Tài chính quy định điều kiện thi lấy chứng chỉ kế toán viên, thủ tục cấp và thu hồi chứng chỉ kế toán viên.