Luật Doanh Nghiệp Cho Phép Công Ty Con Được Đặt Trùng Tên Với Công Ty Mẹ

Luật Doanh Nghiệp Cho Phép Công Ty Con Được Đặt Trùng Tên Với Công Ty Mẹ

Với diện tích nhà xưởng 10.000m2 và diện tích nuôi cấy trong quy trình khép kín trong nhà là 3.000m2, các kĩ sư và nhân công nhà máy khoảng 30 người “rất khỏe” vì toàn bộ máy móc được nhập từ Hà Lan với giá hơn 700 triệu/máy, hoàn toàn tự động, nhân viên chỉ vận hành và dọn dẹp. Tuy nhiên hiện nay phân bón vi sinh phần lớn không được kiểm soát, với rất ít nghiên cứu về hiệu quả của chúng trong việc thúc đẩy năng suất cây trồng. Chỉ một số tiểu bang của Mỹ yêu cầu các công ty cung cấp dữ liệu về hiệu quả của sản phẩm. Liên minh châu Âu dự kiến sẽ áp đặt yêu cầu đầu tiên về hiệu quả đối với chất kích thích sinh học vào tháng 7 năm 2022 và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ đã ban hành dự thảo hướng dẫn để công chúng xem xét.

  • Zhu đưa ra một lời giải thích tương tự như Huajian Cai và các đồng nghiệp.
  • Nếu bạn sắp sinh con, bạn có thể phân vân không biết nên chọn một cái tên phổ biến, thông dụng để có thể nâng cao mức độ hòa đồng và khả năng dễ mến của con, hay nên đặt cho chúng một biệt danh độc đáo, giúp chúng cảm thấy đặc biệt và hành động sáng tạo hơn.
  • Theo dự báo của ngân hàng đầu tư Rabobank, ngành công nghiệp chất kích thích sinh học hiện được định giá 3 tỷ USD sẽ tăng 12% đến 15% hàng năm trong 5 năm tới.
  • Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
  • C) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

Có thể nói, tên doanh nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp, nó tồn tại suốt thời gian tồn tại của doanh nghiệp từ khi thành lập đến khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động và được sử dụng thường xuyên khi doanh nghiệp xuất hiện trước công chúng, trong các giao dịch với khách hàng. Tên doanh nghiệp là cơ sở quan trọng để hình thành nên thương hiệu của doanh nghiệp. Trong thực tiễn hoạt động kinh doanh ở nước ta hiện nay, không ít những doanh nghiệp Việt Nam đã xây dựng được những thương hiệu mạnh thông qua hình ảnh tên gọi của doanh nghiệp mình như siêu thị Coop Mart, dệt may Việt Tiến, đồ hộp Hạ Long, điện tử Tiến Đạt, sữa Vinamilk… Do đó, tên doanh nghiệp cũng được xem là một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, được bảo hộ dưới hình thức là tên thương mại bởi Luật sở hữu trí tuệ. Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm.

Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 12.

G) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty. Đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty. Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý theo quy định tại Chương này, các quy định tương ứng tại mục 2 Chương III và các quy định khác có liên quan của Luật này. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Chương IV với Chương III và các quy định có liên quan khác của Luật này, thì áp dụng quy định tại Chương này. Điều lệ công ty quy định cụ thể về nội dung và cách thức phối hợp hoạt động của các Kiểm soát viên.

Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Công ty có thể mở một hoặc một số tài khoản tại ngân hàng. Hội đồng thành viên chỉ định thành viên được ủy quyền gửi và rút tiền từ các tài khoản đó. Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

Luật Doanh Nghiệp 2020 Pdf

Luật Doanh Nghiệp 2020 Pdf

Để ghi tạc công lao to lớn đó, người dân xã Phúc Chỉ tôn ông là bậc Thánh nhân, phối thờ ông tại chính ngôi chùa làng theo hình thức “tiền Phật, hậu Thánh”. Cứ 3 năm một lần, vào ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch, chùa Phúc Chỉ tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công ơn của người anh hùng dân tộc, người có công khai mở vùng đất và lập nên ngôi chùa – Đức Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật./. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ động cung cấp thông tin về tình hình thực hiện giá vé của các hãng hàng không trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán vừa qua.

Quyết định này được thông báo cho các cơ quan có liên quan. Doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán khi biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp đó thấp hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu theo quy định Chính phủ. Mọi trường hợp thay đổi người thụ hưởng phải có sự đồng ý bằng văn bản của bên mua bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương thức thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm là một năm, kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

C) Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành.

Các bên có thể thoả thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã bị đơn phương đình chỉ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này trong thời hạn hai năm, kể từ ngày bị đình chỉ và bên mua bảo hiểm đã đóng số phí bảo hiểm còn thiếu. Việc xử lý hợp đồng bảo hiểm vô hiệu được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. B) Không thực hiện các nghĩa vụ trong việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 của Luật này.

Khoản 1 Điều 127 Luật Doanh Nghiệp 2020

H) Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty. Các luật sư cũng thường tư vấn cho khách hàng nên để ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh vào tên công ty sẽ tránh được khả năng trùng lặp rất cao. Đây là một điều cấm kỵ khi đặt tên công ty.

Khoản 1 Điều 127 Luật Doanh Nghiệp 2020

Đưa khách hàng và đại lí đến nhà máy sản xuất để tận mắt chứng kiến sản phẩm được sử dụng và kinh doanh có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng. Ngoài ra, Tracodi cũng dự kiến dùng 303 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ các khoản phải trả cho đơn vị/nhà thầu phụ, nhà cung cấp, ngân hàng… liên quan đến việc cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng và dùng 197 tỷ đồng còn lại để thanh toán nợ vay ngân hàng. Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Quyền phủ quyết là quyền bác bỏ một nghị quyết của đa số được quy định ở một số nước hoặc tổ chức quốc tế. Nông dân Jeff Taylor ở bang Iowa rất phấn khích những gì ông đã thấy từ chất kích thích sinh học mới này khi áp dụng một sản phẩm mới của công ty khởi nghiệp Pivot Bio và giảm lượng phân bón trên một ruộng ngô vào năm ngoái, trong khi bón đầy đủ theo tỷ lệ phân bón trên ruộng khác để đối chứng.

Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Nhân vật quý bà Jung của Kim Hye Soo chắc chắn sẽ làm người ta nhớ mãi với kỹ nghệ cờ bạc đỉnh cao, thủ đoạn cao cường và sự máu lạnh của một nữ hoàng tội phạm, trở thành hình tượng huyền thoại trong điện ảnh xứ Hàn. Sàn giao dịch tiền điện tử tiên tiến – Bybit tham gia với tư cách Đối Tác Chính.Hợp tác nhiều năm cùng Bybit với tư cách là đ… Hyundai Yên Bái ra mắt chương trình “Khai xuân hái lộc – Lì xì may mắn” nhằm chung tay hỗ trợ khách hàng khi mua xe tại đại lý. Khách hàng sẽ được Lì xì tiền mặt lên đến 35 triệu đồng khi mua xe… CTCP Fecon bị Cục thuế thành phố Hà Nội “sờ gáy” ngay những ngày đầu năm mới, truy thu thuế và tiền phạt vi phạm hành chính lên tới hơn 1 tỷ đồng. Phần phim mới nhất của thương hiệu “Công viên kỷ Jura” sẽ đưa bộ ba diễn viên gốc trở lại sau nhiều năm, đưa khủng long vào cuộc sống hiện đại và đụng độ với con người.

Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh Nghiệp

Hoa hồng môi giới bảo hiểm được tính trong phí bảo hiểm. + Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ. Chủ thẻ mang theo giấy tờ tùy thân còn hiệu lực đến Phòng Giao dịch/Chi nhánh bất kỳ của Agribank để yêu cầu mở lại thẻ đã khóa. Agribank sẽ thu phí mở khóa thẻ của Khách hàng.

Hãy cùng Thiên Luật Phát tìm hiểu chi tiết cách đặt tên cho doanh nghiệp. Trên thực tế, dù quy định khá rõ ràng, nhưng đôi khi các doanh nghiệp vấn không tránh khỏi việc nhầm lẫn hay trùng tên do Việt Nam có hàng ngàn doanh nghiệp khác nhau. Do vậy, nếu không muốn nhầm lẫn, bạn cần lên cổng thông tin quốc gia và tiến hành tra cứu tên của công ty mà mình dự định đặt xem có giống hay trùng với công ty khác hay không.

Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh Nghiệp

“Lộc rừng” xuống phố thành đặc sản, chị em rủ nhau… Theo các chuyên gia, vi khuẩn trong phân bón vi sinh thí nghiệm của Pivot tiêu thụ đường trong hệ thống rễ của cây ngô, lúa mì hoặc cây lúa miến, tạo ra một loại enzym chuyển đổi nitơ có trong không khí thành amoniac, như một chất dinh dưỡng cho cây trồng. Việt Nam đã có 5 tỷ phú USD và dự kiến sẽ tăng lên 6 tỷ phú USD vào năm 2025. Sự gia tăng của giới nhà giàu cùng sự lạc quan của các thương hiệu xa xỉ, thị trường Việt Nam chắc chắn sẽ là mảnh đất màu mỡ. Gần 9 giờ sáng, khuôn viên của gia đình anh Thành đã chật kín hơn 20 chiếc ô tô, chỉ còn lác đác vài chỗ trống. Thỉnh thoảng có điện thoại, gia chủ vội bấm máy nghe, từ tốn chỉ dẫn đường cho khách lái xe tới bãi.

Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền. Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Bộ Tài chính cho rằng, các thông tin do chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT cung cấp là quan trọng và cần thiết cho công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ thông qua sàn giao dịch TMĐT.

Bộ Luật Doanh Nghiệp

Chủ thẻ mang theo giấy tờ tùy thân còn hiệu lực đến Agribank Chi nhánh phát hành thẻ để đề nghị trả lại thẻ thu hồi tại máy ATM. + Khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ, đưa thẻ vào máy ATM của Agribank, lựa chọn chức năng Rút tiền bằng mã. Trường hợp nghi vấn về tính hợp lệ, hợp pháp của thẻ hoặc chủ thẻ, ĐVCNT không được chấp nhận thanh toán thẻ.

Thành viên yêu cầu triệu tập họp phải chuẩn bị nội dung, chương trình và tài liệu họp. Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.

C) Bảng tổng kết tài sản, báo cáo tài chính hàng năm có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về tình hình hoạt động của các bên tham gia liên doanh trong ba năm gần nhất. Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm trong lĩnh vực dự kiến tiến hành ở Việt Nam. Sau khi kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp bo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải công bố các báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

Bộ Luật Doanh Nghiệp

Nhưng không may đến lúc chọn được tên phù hợp rồi lại bị trùng không thể đăng ký được. Như thế đủ thấy được tên công ty quan trọng đến mức nào với người chủ doanh nghiệp. Điều quan trọng là mỗi công ty có thể truy nguyên xuất xứ sản phẩm được tiếp nhận và nơi nó được vận chuyển.

Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh Nghiệp

Tổng số tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không vượt quá số tiền bảo hiểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Người thứ ba không có quyền trực tiếp yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bồi thường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Doanh nghiệp bảo hiểm không chịu trách nhiệm trong trường hợp tài sản được bảo hiểm bị tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm.

Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới về các thiệt hại phát sinh do không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định tại khoản 1 và điểm d khoản 3 Điều này. Vụ việc trên sẽ càng trở nên khó khăn hơn khi Nghị định 88 chỉ giới hạn phạm vi bảo hộ tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vì như thế hành vi của công ty Chính Quang tại Hà Nội hoàn toàn không trái luật. Như vậy, phạm vi bảo hộ tên doanh nghiệp như quy định của Nghị định 88 là hẹp, chưa đảm bảo được triệt để quyền lợi của các doanh nghiệp đối với tên doanh nghiệp. Hơn nữa, tên thương mại có thể được bảo hộ trên phạm vi toàn quốc nếu được đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ, mà tên doanh nghiệp thực chất chính là tên thương mại theo định nghĩa của Luật Sở hữu trí tuệ. Như vậy, để tên của doanh nghiệp được bảo hộ trong phạm vi cả nước, doanh nghiệp phải đăng ký bảo hộ dưới hình thức tên thương mại, điều này gây phiền hà và tốn kém không cần thiết cho doanh nghiệp, đồng thời tạo ra sự chia cắt trong hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, trong nền kinh tế thị trường, việc một doanh nghiệp có quan hệ làm ăn với các đối tác trong khắp cả nước, thậm chí ở nước ngoài là rất phổ biến hiện nay.