Luật Cho Doanh Nghiệp Xã Hội

C) Doanh nghiệp xã hội sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu như đã đăng ký kể từ thành lập doanh nghiệp. Trực tiếp giải quyết các vấn đề xã hội và góp phần làm tăng những giá trị tốt đẹp mang bản sắc chung của toàn xã hội thông qua hàng hóa, dịch vụ hoặc hỗ trợ những người gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng được doanh nghiệp tuyển dụng. Các vấn đề xã hội thường được quan tâm là bảo vệ giá trị văn hóa, tôn trọng các quan hệ xã hội, bảo vệ môi trường, cứu trợ, quyên góp, hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn, giải quyết các xung đột trong gia đình, cộng đồng…hoặc làm lành mạnh các quan hệ xã hội. Nghĩa là các doanh nghiệp xã hội góp phần bảo vệ và phát huy những điều hay, lẽ phải và những giá trị xã hội nhưng chúng không phải là những tổ chức từ thiện hoặc tổ chức “cứu tế cứu đói” thuần túy.

Doanh nghiệp xã hội thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và hồ sơ tương ứng đối với từng loại hình doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp. Biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội được hướng dẫn bởi Thông tư 04. Toàn bộ số dư tài sản hoặc tài chính còn lại của các khoản viện trợ, tài trợ đã được nhận phải chuyển lại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã viện trợ, tài trợ hoặc chuyển cho các DNXH khác, tổ chức khác có mục tiêu xã hội tương tự.

Do vậy, Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi nên dành một chương riêng cho mô hình DNXH, hay chí ít cũng cần phải có một nghị định hướng dẫn rõ ràng về loại hình doanh nghiệp mới này để tránh tình trạng luật được ban hành và có hiệu lực, nhưng không được thực thi trong thực tế. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở năng lực thực hiện, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trực tiếp cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực để cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đủ điều kiện. Doanh nghiệp xã hội được tiếp nhận tài trợ bằng tài chính hoặc hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện mục tiêu của mình. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên của công ty hợp danh. Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp hoặc trong quá trình hoạt động.

Phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy làm phục vụ vì DN và người dân là người đóng thuế. Bộ máy quản lý có trách nhiệm phải tạo điều kiện thuận lợi nhất, làm họ hài lòng nhất. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích… Doanh nghiệp không được hạch toán các khoản chi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.

Quảng cáo chính là phương tiện hữu hiệu nhất mà các doanh nghiệp thường xuyên sử dụng để xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm, dịch vụ đến người tiêu dùng.Việc xây dựng công trình quảng cáo ngoài trời phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương. Theo điều 193 (nhóm công ty mẹ, công ty con) tại dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi, việc sở hữu chéo trong tập đoàn đã bị hạn chế với quy định “công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ của nhóm công ty”. Trong quá trình hoạt động, các thành viên hợp danh phân công đảm nhiệm việc quản lý công ty và cử một trong số các thành viên hợp danh làm Giám đốc. Giám đốc làm nhiệm vụ phân công, điều hoà và phối hợp công việc của các thành viên hợp danh và điều hành công việc trong nội bộ công ty. Chủ tịch Hội đồng thành viên (Điều 57) do Hội đồng thành viên bầu, có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

TTO – “Hết xăng, còn dầu” là điệp khúc mà nhân viên một số cây xăng tại huyện Củ Chi, các quận Bình Thạnh, Gò Vấp và 12 trả lời vào ngày 20-2. Phóng viên Tuổi Trẻ Online đã ghi lại cảnh nhiều người dân phải dắt bộ, chạy lòng vòng đổ xăng. ®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân. Chúng ta không chỉ cần trau dồi kiến thức để trở nên mạnh mẽ và quyền lực hơn, mà còn nên cải thiện cuộc sống ở mức độ sâu sắc hơn. Hãy luôn học hỏi, cho dù bạn đang đứng ở vị trí nào trong cuộc sống và sự nghiệp.

  • Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm tìm hiểu; đặc biệt là câu hỏi vè quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội.
  • Ngoài ra, ông Thọ cũng cho rằng các quy định của nghị định cần xây dựng theo hướng tạo mọi điều kiện để NLĐ dễ dàng tiếp cận, hưởng thụ chính sách.
  • Đây là nhóm người lâu nay vẫn được bảo trợ từ các chính sách của nhà nước, hay nói cách khác, đây là “gánh nặng” của ngân sách nhà nước.
  • Sử dụng tối thiểu 51% tổng lợi nhuận hằng năm để tái đầu tư, phục vụ thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đúng cam kết.

Điều kiện để thành lập mô hình doanh nghiệp này như thế nào? Tất cả những câu hỏi này sẽ được trả lời rõ ràng trong bài viết, giúp bạn có cái nhìn tổng quan, chi tiết hơn về loại hình doanh nghiệp này. Từ đó có sự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, nguồn vốn để thành lập mô hình doanh nghiệp xã hội. Cơ quan nhận hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội là cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh/Thành phố trực thuộc.

Do vậy, đối tượng hướng đến của doanh nghiệp xã hội là những đối tượng cần sự hỗ trợ, mà rõ ràng họ không hề có khả năng chi trả tài chính. Lần đầu tiên, Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi (Dự thảo) đã công nhận DNXH về mặt pháp lý. Theo khoản 1, Điều 11 của Dự thảo, DNXH là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động với tôn chỉ và mục đích giải quyết một hoặc một số vấn đề xã hội và môi trường; ít nhất 51% tổng lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp được sử dụng để tái đầu tư nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường đã đăng ký. Doanh nghiệp xã hội phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền khi chấm dứt thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường hoặc không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 10 Luật doanh nghiệp 2020. Số lượng, chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định cụ thể trong Điều lệ công ty.

Tuy nhiên, quyền hạn và nghĩa vụ của các bạn phụ thuộc vào nội dung Điều lệ Công ty quy định và không trái với các quy định của pháp luật. Như vậy, khi thành lập doanh nghiệp xã hội, cả hai bạn đều là chủ sở hữu của doanh nghiệp. Dự thảo luật sửa đổi lần này tiếp tục quy định mang tính chất khung đối với các ngành nghề cấm kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Song, nội hàm của vấn đề đã được quy định chi tiết, cụ thể, rõ ràng hơn.

Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh doanh Bùi Xuân Hải chủ biên, Nxb. Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh doanh, Bùi Xuân Hải chủ biên, Nxb. Ngoài ra, không được sử dụng viện trợ, tài trợ vì mục đích khác. A) Quyết định và bản sao biên bản họp của doanh nghiệp hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có), trong đó nêu rõ lý do chấm dứt.

Doanh nghiệp xã hội có thể được thành lập dưới loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh. Khách hàng có thể lựa chọn một trong các loại hình doanh nghiệp trên để thành lập doanh nghiệp xã hội. Như vậy, các doanh nghiệp xã hội có phạm vi hoạt động khá rộng và có mối liên kết rộng rãi cũng như liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau. Trong năm 2021, gần 160 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt trên 2,89 triệu tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2020. Tuy đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua nhưng là kết quả khả quan trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và có những tác động tiêu cực tới trong nước và trên thế giới.

Như vậy, ngoài nguồn tài trợ từ thiện do doanh nghiệp vận động, kêu gọi đóng góp tự nguyện từ cá nhân, tổ chức thì các nguồn viện trợ, tài trợ khác với mục tiêu giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động cũng góp phần không nhỏ đối với hoạt động từ thiện nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, cộng đồng. Doanh nghiệp xã hội có thể hiểu đơn giản là mô hình doanh nghiệp hoạt động không nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Doanh nghiệp này thành lập để giải quyết một vấn đề mà doanh nghiệp theo đuổi, hướng đến cộng đồng và lợi ích chung cho toàn xã hội. Duy trì mục tiêu và điều kiện, tiêu chí quy định trong suốt quá trình hoạt động; nếu doanh nghiệp thông thường muốn chuyển thành doanh nghiệp xã hội hoặc ngược lại thì doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền và tiến hành các thủ tục theo quy định. Sử dụng tối thiểu 51% tổng lợi nhuận hằng năm để tái đầu tư, phục vụ thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đúng cam kết.

Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. Thegioiluat.vn – với nhiệt huyết của tuổi trẻ và nhận thức được trách nhiệm đối với xã hội, chúng tôi khát khao được góp phần xây dựng một thế hệ người Việt Nam văn minh, thành công với sự am hiểu và tinh thần tuân thủ pháp luật. Nguyễn Thị Yến, “Doanh nghiệp xã hội và giải pháp phát triển doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam”, Tạp chí Luật học, số 11, 2015, tr. Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp xã hội áp dụng thước đo hiệu quả khác với doanh nghiệp thông thường.

Trước tình hình trên, công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp giải quyết tình trạng nợ lương và đóng BHXH cho người lao động. Ngoài ra, các cấp công đoàn đã dành nguồn lực để thăm, động viên, tặng quà cho người lao động tại các doanh nghiệp bị nợ lương, nợ BHXH. Tên doanh nghiệp xã hội được đặt theo quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp 2014 và có thể bổ sung thêm cụm từ “xã hội” vào tên riêng của doanh nghiệp.

Thông báo với cơ quan ĐKKD trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có quyết định chấm dứt Cam kết. Quyết định quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu áp… Đầu tư nghiên cứu chứng minh cơ sở khoa học của bài thuốc Đông y, thuốc cổ truyền và xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm bài thuốc Đông y, thuốc cổ truyền.

Do đó, khuôn khổ pháp lý quy định về DNXH tại Việt Nam càng phải chặt chẽ. Từ đó vừa tạo điều kiện thuận lợi DNXH phát triển tại Việt Nam, vừa đảm bảo được công tác phối hợp và quản lý nhà nước đối với DNXH. + Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường cho cơ quan Đăng ký kinh doanh. Chủ đầu tư, người quản lý doanh nghiệp xã hội sẽ được tạo điều kiện thuận lợi, xem xét hỗ trợ khi cần cấp giấy phép, chứng nhận có liên quan theo quy định của Pháp luật. Tranh chấp nội bộ là tra tranh chấp giữa công ty với các thành viên/cổ động của công ty, giữa các thành viên/cổ đông của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, tổ chức lại doanh nghiệp như sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. Doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động nữ. Ðối với dự án cần đặc biệt thu hút đầu tư có quy mô lớn và công nghệ cao thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi có thể kéo dài thêm, nhưng thời gian kéo dài thêm không quá thời hạn quy định tại khoản 1 điều này. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã. Giấy ủy quyền cho Luật Hoàng Phi thay mặt thực hiện các thủ tục liên quan và tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

+ Doanh nghiệp xã hội có lợi nhuận là mô hình kinh doanh có lợi nhuận nhưng không vì mục tiêu lợi nhuận và không đặt nặng vấn đề về lợi nhuận mà chú trọng vào mục tiêu xã hội, môi trường và cộng đồng. Lợi nhuận của các doanh nghiệp này được sử dụng để tái đầu tư thực hiện các mục tiêu xã hội hoặc cộng đồng. Theo tìm hiểu và đánh giá của Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, các DNXH ở Việt Nam còn khá non trẻ, được thành lập chủ yếu từ những ý tưởng mang tính cá nhân, có vốn đầu tư ban đầu đa phần là vốn tự đóng góp của các thành viên sáng lập với quy mô nhỏ. DNXH có đặc thù là không vì mục tiêu lợi nhuận, lại kinh doanh trên các thị trường có rủi ro cao, lợi suất tài chính thấp nên không hấp dẫn các nhà đầu tư thương mại, cùng với đó là chi phí đầu tư cho nhân sự, quản lý của DNXH lại lớn hơn so với mức trung bình. Vì vậy, DNXH đang gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tài chính, vì vậy những khoản đóng góp, tài trợ từ các tổ chức, cá nhân khác để phần nào bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động của DNXH là rất cần thiết.

Như vậy, việc điều chỉnh pháp luật đối với DNXH cần xét đến các yếu tố đặc thù của mô hình này, để góp phần tạo nên “hệ sinh thái” tốt, tạo điều kiện cho DNXH phát triển như nhiều quốc gia trên thế giới. Doanh nghiệp xã hội hoạt động với phương châm gửi hạt chứ không tặng quả, xác định nhóm đối tượng cần được hỗ trợ, tạo công ăn việc làm cho họ, lợi nhuận từ doanh nghiệp giải quyết vấn đề gốc rễ của những khó khăn xã hội. NDĐT – Luật Doanh nghiệp sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua sáng nay, với đa số phiếu tán thành đã thừa nhận doanh nghiệp xã hội, một hình thức doanh nghiệp được thành lập và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. + Trường hợp nội dung văn bản tiếp nhận tài trợ có sự thay đổi, doanh nghiệp phải thông báo cho Sở kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý viện trợ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính về các nội dung thay đổi theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.

Nh về việc tiếp nhận tài trợ; kèm theo thông báo phải có bản sao Văn bản tiếp nhận tài trợ. Ghi rõ nguồn ‘Cổng Thông tin điện tử Chính phủ’ hoặc”khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này. D) Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

Khoản chi bằng ngoại tệ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh chi phí bằng ngoại tệ. Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ các khoản chi được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam. Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội. Nhận xét cuối cùng là, thẩm phán (ở Việt Nam) không có quyền giải thích pháp luật. Tôi nghĩ rằng, thẩm phán không thể áp dụng pháp luật mà không giải thích nó, vì khi đọc bất cứ một văn bản pháp luật nào, chúng ta cũng đều nhận thấy rằng, không thể áp dụng văn bản đó một cách cơ học mà không có giải thích đó chính là trách nhiệm của thẩm phán.

Căn cứ vào quy định tại Điều này và các Điều 39, 40 và 42 của Luật này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp. + Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. + Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; và các báo cáo; kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin sai, thiếu sót. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp về DN xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp quốc phòng an ninh và công bố thông tin của DN nhà nước. Ngoài ra, doanh nghiệp xã hội cũng phải đáp ứng điều kiện kinh doanh đặt ra đối với từng ngành nghề kinh doanh cụ thể.

Nếu khách hàng đang có tâm huyết vào một dự án mang tính xã hội thì hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Lấy việc mang lại những giá trị tốt đẹp đối với toàn xã hội làm mục tiêu cơ bản và bản chất của doanh nghiệp cũng như lợi thế so với các doanh nghiệp khác. (Chinhphu.vn) – Với việc ban hành danh mục cụ thể, việc cấm kinh doanh và đặt ra điều kiện kinh doanh sẽ đi vào khuôn khổ; trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan nhà nước được xác định rõ ràng, công dân cũng sẽ dễ dàng tiếp cận các nội dung này. Ngoài ra, thông tin do công ty cung cấp cho cổ đông tại đại hội đồng cổ đông thường niên thường không đầy đủ và/hoặc chỉ được cung cấp trong thời lượng quá ngắn, không đảm bảo hiệu quả. Vốn điều lệ là số vốn do những thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn, được ghi vào Điều lệ công ty.

Đầu tư xử lý, sử dụng phế thải của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy phân bón hóa chất, nhà máy luyện kim để làm vật liệu xây dựng. Sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thủy sản, phát triển giống cây trồng lâm nghiệp công nghệ cao. 2.Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trợ giúp luật, tư vấn và trả lời nhanh câu hỏi từ quý độc giả.

Với sự phát triển của Internet, con người không khó tiếp cận kiến thức, bởi vậy chẳng có lý do gì mà không chịu học hỏi thêm. Bất kể sự thay đổi dù nhỏ tới đâu, chỉ cần tích lũy, rồi cũng có lúc trở nên lớn lao. Đi sớm 10 phút, bạn sẽ không cần lo lắng việc đến trễ; sắp xếp công việc trước 10 phút, bạn sẽ hoàn thành nhanh hơn; đến trước cuộc họp 10 phút, sẽ để lại ấn tượng tốt cho người khác… Trong khi thiền, bạn tập trung sự chú ý của mình vào tĩnh lặng, đồng thời loại bỏ những luồng suy nghĩ lộn xộn làm cho tâm trí bị căng thẳng và mệt mỏi. Nhắm mắt lại, chỉ cảm nhận hơi thở và nhịp tim của chính mình.

Dựa trên các chuẩn mực về tên doanh nghiệp được pháp luật quy định, người đứng đầu DNXH sẽ chủ động quyết định đặt tên cho DNXH. Theo các quy định từ Điều 38 đến Điều 42 Luật Doanh nghiệp thì không có quy định riêng trong việc đặt tên cho DNXH. Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 4 Nghị định số 96 thì có thể bổ sung thêm cụm từ “xã hội” vào tên riêng của DNXH. Về trách nhiệm của doanh nghiệp xã hội và chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp xã hội. Ngay từ những ngày đầu thành lập, nhiều chương trình, hoạt động mang tinh thần đồng hành, san sẻ đã được chú trọng xây dựng. Ngàn mùa vàng đã được lan tỏa cùng những chương trình biểu diễn mô hình, hỗ trợ canh tác, giải đáp thắc mắc, liên kết người nông dân cùng các đại lý và Phân Bón Cà Mau, giúp tối ưu hiệu quả mùa vụ, nâng cao đời sống, góp phần củng cố vững chắc nền nông nghiệp nước nhà.

+ Không được sử dụng các khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác; ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã đăng ký. Theo báo cáo do Hội đồng Anh đã phối hợp với Tổ chức doanh nghiệp xã hội Vương quốc Anh và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thực hiện Báo cáo nghiên cứu Hiện trạng doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam. Một số được đăng ký là dưới hình thức hoạt động là doanh nghiệp xã hội trong khi những doanh nghiệp khác được coi như doanh nghiệp tư nhân thông thường. Một số hoạt động dưới hình thức hợp tác xã hoặc các hình thức khác. Doanh nghiệp xã hội sau khi chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Doanh nghiệp xã hội sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội đã cam kết tại Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường. Khi đã có đủ vốn kiến thức về doanh nghiệp xã hội, chủ đầu tư nên cân nhắc kỹ mục tiêu hoạt động của mình để quyết định có nên thành lập doanh nghiệp xã hội hay không. Luật Hùng Sơn sẽ tư vấn thêm cho các chủ đầu tư trong từng trường hợp cụ thể, phân tích ưu nhược điểm cho chủ đầu tư để bạn có cái nhìn thực tế nhất và xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp ngay từ bước đầu. Doanh nghiệp xã hội là một tổ chức có các hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu mang tính xã hội, lợi nhuận thu được sử dụng để tái đầu tư cho mục tiêu đó hoặc cho cộng đồng, thay vì tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông hoặc chủ sở hữu. Doanh nghiệp xã hội được hiểu là một tổ chức có các hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu mang tính xã hội, lợi nhuận thu được sử dụng để tái đầu tư cho mục tiêu đó hoặc cho cộng đồng, thay vì tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông hoặc chủ sở hữu. Căn cứ điểm b, c và d khoản 2 Điều 10 Luật Doanh nghiệp năm 2020, DNXH được huy động, nhận tài trợ để bù đắp chi phí quản lý, chi phí hoạt động của doanh nghiệp, duy trì mục tiêu hoạt động và điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 10 Luật này trong suốt quá trình hoạt động.

Trường hợp được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, DNXH phải định kỳ hàng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Với các tổ chức là doanh nghiệp phúc lợi xã hội, đây là hình thức điển hình nhất của DNXH, luôn được Trung Quốc quan tâm và thúc đẩy nhằm hỗ trợ các cá nhân, đặc biệt là những người khuyết tật. Chính vì tính phúc lợi xã hội này, Điều 16 của “Quy chế tạm thời về quản lý Doanh nghiệp phúc lợi xã hội” quy định rằng một doanh nghiệp phúc lợi xã hội sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi về thuế.

Xác định tư cách tham gia tố tụng của chi nhánh, văn phòng đại diện Xác định tư cách tham gia tố tụng của chi nhánh, văn phòng đại diện như thế… Gia đình tôi có công ty chuyên sản xuất và phân phối bánh ăn dặm cho trẻ em, tôi giữ chức vụ Giám đốc công ty nhưng không phải là … Chào Luật sư, tôi muốn thành lập một câu lạc bộ cờ vua ở tỉnh Hưng Yên làm nơi giao lưu học hỏi cho các cháu trong độ tuổi từ 10 … Sản xuất xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học được chứng nhận hợp quy; than sinh học; năng lượng từ sử dụng sức gió, ánh sáng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt và các dạng năng lượng tái tạo khác. Xử lý, cải tạo các khu vực môi trường bị ô nhiễm tại các khu vực công cộng. Đầu tư kinh doanh trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển.

Công ty Đại chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quản lý, tức là đã thuộc phạm vi của Luật Chứng khoán, còn các Công ty Cổ phần còn lại kia chỉ do đơn thuần Luật Doanh nghiệp quản lý như bình thường. Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của Luật Trọng tài thương mại. Ngành xuất nhập khẩu hiện là một ngành hot, thu hút nhiều sự quan tâm cảu các doanh nghiệp. Tuy nhiên, kèm theo đó là các yêu cầu rất khắt khe đặc biệt là từ các thị trường khó tính về chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ của hàng hóa.